راهنمای تعمیر پلوپز برقی

3 سال پیش

پلوپز برقی

راهنمای تعمیر پلوپز برقی پلوپز برقي با ظرفیت‌ها و مارک‌های مختلفي به بازار عرضه‌شده و اساس کار آن‌ها به‌غیراز مواردي جزئي (مثل کليد) يکي می‌باشد.

 

 

ساختمان و اجزاء پلوپز:

۱- ديگ پلوپز که ورقه‌هایی از جنس کرم بوده که پس از پرس به شکل موردنظر درآمده وبه منظور ممانعت از چسبيدن برنج (در حال پخت) به آن، درون ديگ را به مواد تفلون آغشته می‌سازند.

۲- نگهدارنده درپوش پلوپز.

۳ و ۴- دسته پلوپز از جنس کائوچو.

۵- صفحه گرم‌کننده که بر روي المنت قرار می‌گیرد.

۶- لامپ خبر

۷- منتقل‌کننده حرارت به ترموستات اصلي

۸- پايه پلوپز

۹- بدنه خارجي پلوپز از جنس استيل که علاوه بر زيبايي و استحکام، در برابر عبور حرارت از پلوپز، مقاوم می‌باشد.

۱۰ – صفحه زير پلوپز

۱۱- کليد پلوپز که البته در بعضي از مدل‌ها بجاي کليد از تايمر استفاده می‌شود.

۱۲- صفحه مشخصات دستگاه که علاوه بر ثبت کمیت‌های الکتريکي مانند توان، جريان نامي و. مار ک کارخانه سازنده نيز بر روي آن ثبت‌شده است.

۱۳- هيتر يا گرم‌کننده که به‌صورت صفحه‌ای است و المنت حرارتي نواري شکل به دور مقواي نسوز پيچيده شده و روی آن طلق نسوز يا مقواي نسوز قرار دارد.

۱۴- نگهدارنده فنر المنت

۱۵- دوشاخه سيم رابط: جنس عايق دوشاخه بايد از کائچوي خوب وسيم آن بايستي داراي روکش نخي باشد تا در تماس با اجزاء ي حرارتي صدمه نبيند.

۱۶- درپوش کامل که از جنس استيل می‌باشد و روی آن دسته عايقي قرار دارد.

۱۷- درپوش بدون دسته

۱۸- عايق درپوش

۱۹- نگهدارنده عايق يا دسته درپوش

۲۰- پيچ نگهدارنده دسته درپوش

۲۱- ترموستات محافظت حرارتي

اجزای پلوپزبرقی

کلیدهای بکار رفته در پلوپزها

راهنمای تعمیر پلوپز برقی در حال حاضر کلیدهای بکار رفته در پلوپزها به سه صورت می‌باشد:

۱- ترموستات بي متال با ولوم- در اين مدل که داراي ساختمان و عمل کرد ساده‌ای است يک ترموستات بي متالي وظيفه برقراری جريان در مدار پلوپز را بر عهده دارد. با حرکت ولوم ترموستات در جهت عقربه‌های ساعت، مدار برقرارشده وب محض تجاوز حرارت از ميزان تنظیم‌شده (توسط ترموستات)، صفحه حساس عمل نموده و مدار قطع می‌شود. معمولاً در اين پلوپزها لامپ مخصوصي نشان دادن حالت پخت برنج وجود دارد که به‌محض پايان کار ترموستات و عمل نمودن آن روشن‌شده و به مصرف‌کننده هشدار می‌دهد که ادامه کار پلوپز، منجر به سوختن خواهد شد. در مدار شکل لامپ ۱ در مدت کار المنت روشن بوده و با خاموش شدن آن نيز خاموش خواهد بود. اما لامپ ۲ به‌محض قطع ترموستات روشن‌شده و ازآنجاکه با المنت سري است جريان بسيار محدودي (به سبب بالا بودن مقاومت لامپ) از مدار می‌گذرد. عبور جريان محدود از المنت سبب می‌شود تا برنج تا حدودي گرم بماند. اگر مدار به‌موقع کاملاً قطع نشود يا به‌عبارت‌دیگر اگر با روشن شدن لامپ ۲، دستگاه از برق جدا نشود، با سرد شدن محيط داخلي پلوپز، ترموستات مجدداً وصل شده و برنج می‌سوزد. با بسته شدن ترموستات (ازآنجاکه جريان از آسان‌ترین مسير عبور خود استفاده می‌کند) از لامپ ۲ جرياني نمی‌گذرد و لامپ خاموش خواهد بود.

۲- کليد دو حالتِ روشن و خاموش مجهز به ترموستات بي متالي- در شکل دو حالت وصل مقطع کليد کاملاً ديده می‌شود. با حرکت اهرم کليد به‌طرف بالا کنتاکت هاي دوتیغه بي متالي به یکدیگر متصل شده و با پخت برنج، اتومات کليد عمل می‌کند و مدار المنت و لامپ قطع می‌شود. در اين نوع نيز اگر به‌موقع دستگاه را از برق خارج نسازيد، اين احتمال وجود دارد که برنج بسوزد.

اجزای پلوپز

۳- راهنمای تعمیر پلوپز برقی پلوپز برقي با تايمر موتوري- مدل‌های مذکور (شماره  ۱ و ۲) داراي يک عيب مهم هستند و آن اين است که در هر مقطع از کار، برق شهر قطع‌شده و پس از مدتي وصل شود، پلوپز کار خود را از صفر آغاز نموده درنتیجه برنج خواهد سوخت. براي رفع اين مشکل از تایمرهای موتوري در بعضي از پلوپزها استفاده‌شده. با حرکت اين تايمر در جهت عقربه ساعت، مدار وصل شده وهمان گونه که در شکل ديده می‌شود المنت مستقیماً از طريق ترموستات بي متالي تغذيه می‌شود. پس از مدتي ترموستات عمل نموده و به حالت قطع درمی‌آید. با باز شدن کنتاکت هاي ترموستات موتور تايمر با المنت به شکل سري قرارگرفته و شروع به بازگشت می‌نماید تابه مرحله خاموشي نزديک شود. چون المنت وبوبين (سیم‌پیچ) موتور تايمر سري است و همچنین ازآنجاکه سیم‌پیچ تايمر اهم بالايي دارد، جريان ناچيزي از المنت عبور نموده و سبب می‌شود المنت تا حدودي گرم بماند. اگر در اين مدت محيط داخلي پلوپز سرد شود ترموستات بسته‌شده و پس از مدتي مجدداً قطع می‌شود. با بسته شدن ترموستات تايمر متوقف می‌شود زيرا از تايمر جرياني عبور نمی‌کند و با قطع شدن ترموستات تايمر مابقي مسير تا نقطه خاموشي را طي می‌کند و خلاصه پس از مدت اندکي با قرار گرفتن ولوم تايمر در نقطه خاموش، مدار الکتريکي پلوپز به‌طور کامل در حالت خاموشي قرار می‌گیرد. فرض شود که پس از مدتي برق قطع شود در زمان بودن برق تايمر تا حدودي از مسير را برگشت نموده بود. با آمدن برق تايمر مابقي مسير را طي نموده وهمان گونه که ملاحظه می‌فرمایید عيب اصلي پلوپز نوع ۱ و ۲ در اين مدل برطرف شده است. معمولاً در اين پلوپزها از يک لامپ خبر به‌منظور مشخص شدن حالت کار پلوپز استفاده می‌شود. در تمام مدتي که تايمر در حال کار است و قبل از آن‌که به نقطه خاموشي برسد، لامپ در حالت روشن خواهد ماند و پس از رسيدن ولوم تايمر به نقطه موردنظر (خاموشي) مدار لامپ نيز قطع خواهد شد. با توجه به شکل درمی‌یابیم که کنتاکت هاي A-B در حالت خاموشي تايمر، ارتباط ندارند اما با روشن شدن تايمر به يکديگر متصل می‌شوند. کنتاکت هاي D-C نيز، مربوط به بوبين موتور تايمرند. اهم مابين اين دو کنتاکت بسيار بالاست (در حدود ۷ کيلو اهم). زيرا بوبين تايمر باسيم بسيار نازک و تعداد دور زياد پيچيده شده. براي اندازه‌گیری مقاومت بوبين تايمر و یا بررسی صحت آن احتمالاً می‌بایست اهم‌متر بر روي رنج (۱* کيلو اهم) قرار گيرد.

تذکر: بعضي از تایمرها براي کار با ولتاژ ۲۲۰ ولت ساخته‌شده‌اند و موتورشان با برق ۱۱۰ ولت تغذيه می‌شود چون در زمان کار با المنت سري هستند به آن‌ها آسيبي نمی‌رسد ازاین‌رو در بکار گيري آن‌ها به نحو ه قرارگیری در مدار (شکل اتصال سري) دقت نماييد.

مدار پلوپزبرقیسرويس و نگهداري پلوپز

۱- هرگز پلوپز را داخل آب نکنيد زيرا به قسمت‌های الکتريکي آن صدمه وارد می‌شود

۲- ديگ پلوپز را هنگامی‌که تر يا مرطوب است در دستگاه اصلي قرار ندهيد.

۳- ديگ پلوپز را با آب و اسفنج و مواد تمیزکننده بشوييد و از به کار بردن اشياي فلزي يا چوبي و غیره براي تميزي ديگ خودداری کنيد.

۴- هنگامی‌که پلوپز کار می‌کند دگمه ترموستات را نچرخانيد.

۵- هيچ شیء خارجي را بين ديگ و صفحه گرم‌کننده قرار ندهيد.

۶- همواره محل اتصال بدنه پلوپز به سيم اتصال را خشک و تمیز نگهداريد.

۷- در صورت سقوط پلوپز و يا وجود هرگونه نقص در کار، قبل از روشن نمودن مجدد، با رهنمون‌های ارائه‌شده مدار و قطعات را موردبررسی قرار دهيد.

۸- وجود هرگونه پارگي در سيم اتصال بسيار خطرناک است در صورت مشاهده هرگونه نقصي در سيم اتصال بلافاصله آن را تعويض نماييد.

عیب‌یابی و تعمير پلوپز برقي:

عيب ۱- پلوپز روشن نمی‌شود.

علت ۱- نبودن برق در پريز- خرابي دوشاخه و یا سيم رابط.

رفع عيب ۱- اگر مطمئن هستيد پريز داراي ۲۲۰ ولت اختلاف سطح الکتريکي است، ولتر را به ترمینال‌های اصلي پلوپز متصل نماييد (درحالی‌که دوشاخه پلوپز به پريز وصل است). اگر برق به درون پلوپز نمی‌رسد قطعاً دوشاخه و یا سيم رابط معيوب است. ابتدا دوشاخه را بازنموده و اگر مشکل از آن نيست سيم رابط را با اهم‌متر مورد آزمايش قرار دهيد تا عيب مشخص شود.

عيب ۲- پلوپز روشن نمی‌شود.

علت ۲- اتصالات داخلي پلوپز معيوب است.

رفع عيب ۲- پلوپز را از برق خارج نماييد صفحه زير پلوپز را بازنموده و اتصالات را بررسی نماييد. سیم‌هایی را که براثر ازدیاد حرارت سوخته‌اند تعويض و آن هارا قبل از قرار گرفتن در مدار به وارنيش مرغوب مجهز نماييد. اگر سيمي از محل خود خارج و یا قطع‌شده آن را مجدداً در فيش مربوط به خود مستقر نماييد تا پلوپز آماده کار شود.

عیب ۳- پلوپز روشن نمی‌شود

علت ۳- کليد اصلي خراب است.

رفع عيب ۳- پلوپز را از برق خارج نموده (با توجه به انواع کلیدهای ذکرشده) به بررسی صحت عملکرد کليد بپردازيد. براي سهولت در کار می‌توانید از اهم‌متر استفاده نماييد رابط‌های اهم‌تر را به پایه‌های کليد متصل نموده و در صورت روشن نمودن کليد می‌بایست عقربه منحرف شود و با قطع کليد بجاي اصلي خود بازگردد.

عيب ۴- با روشن نمودن کليد، لامپ خبر روشن می‌شود اما پلوپز گرمايي ندارد.

علت ۴- به المنت برق نمی‌رسد.

رفع عيب ۴- صفحه زير پلوپز را بازنموده و درحالی‌که دستگاه متصل به برق است بااحتیاط رابط‌های ولت‌متر را به پایه‌های المنت وصل نماييد. در صورت نرسيدن برق به المنت علت می‌تواند از خرابي پارگي سیم‌های رابط يا قطع‌شدگی سيم نول و یا سوختن هادی‌ها باشد.

عيب ۵- با روشن نمودن کليد، لامپ خبر روشن می‌شود اما پلوپز گرمايي ندارد.

علت ۵- المنت سوخته است

رفع عيب ۵- اگر المنت سوخته باشد درحالی‌که برق به آن می‌رسد گرمايي ايجاد نمی‌کند. المنت را تعويض نمايي. (براي رو ءيت برق المنت هر گز از فازمتر استفاده نکنيد زيرا بسيار دیده‌شده که نول مصرف‌کننده قطع می‌شود هرگاه در مصرف‌کننده‌ای نول قطع گردد، هر دوپایه مصرف‌کننده داراي فاز خواهد بود).

عيب ۶- عملکرد پلوپز بسيار دقيق است اما لامپ خبر روشن نمی‌شود.

علت ۶- برق به لامپ نمی‌رسد.

رفع عيب ۶- ممکن است سیم‌های رابط متصله به لامپ دچار مشکل شده باشند مدار را بررسی نماييد و در صورت مشاهده چنين عيبي مورد را برطرف نماييد.

عيب ۷- عملکرد پلوپز بسيار دقيق است اما لامپ خبر روشن نمی‌شود.

علت ۷- لامپ سوخته است

رفع عيب ۷- لامپ را از مدار خارج کنيد ومستقيما به برق ۲۲۰ ولت متصل نماييد اگر لامپ سوخته است آن را تعويض نماييد.

عيب ۸- برنج می‌سوزد.

علت ۸- ترموستات تنظيم نيست.

رفع عيب ۸- با دقت و حوصله فراوان آن را تنظيم نماييد.

عيب ۹- برنج می‌سوزد.

علت ۹- تايمر موتوري خراب است.

 راهنمای تعمیر پلوپز برقی رفع عيب ۹- همان‌گونه که در مبحث کلیدها گفته شد، نوعي از پلوپزها به تايمر موتوري مجهز شده‌اند. اين تایمرها به‌گونه‌ای طراحي و تنظیم گشته‌اند که پس از مدتي به‌صورت خودکار به نقطه خاموش رسيده و کار دستگاه پايان می‌یابد. اگر موتور اين تایمرها بسوزد پس از عملکرد ترموستات و با رسيدن برق به آن، به‌سوی نقطه خاموشي بازنمی‌گردد و پس از مدتي با وصل ترموستات دوباره المنت داغ می‌شود اين روند ادامه خواهد داشت وبر اثر همين عيب برنج می‌سوزد. تايمر را از مدار خارج سازيد وباتوجه به ولتاژ کاريش که اغلب ۱۱۰ ولت است، به آن برق وصل نماييد. اگر سالم باشد صداي عملکرد موتور بگوش می‌رسد و ولوم نيز به‌طرف نقطه خاموش حرکت می‌کند. اگر موتور عمل نمی‌کند اجباراً می‌بایست آن را تعويض نماييد.

عيب ۱۰- تايمر به‌صورت خودکار خاموش نمی‌شود.

علت ۱۰- موتور تايمر سوخته است.

رفع عيب ۱۰- رجوع شود به علت ۹٫

عيب ۱۱– تايمر به‌صورت خودکار خاموش نمی‌شود.

علت ۱۱– تايمر از نوع بي متالي است.

رفع عيب ۱۱- قطعاً کنتاکت هاي اتومات به يکديگر جوش‌خورده‌اند. آن‌ها را از يکديگر جدا نموده و سطح کنتاکت هارا به‌وسیله يک سمباده نرم تميز نماييد.

عيب ۱۲- بدنه پلوپز برق دارد.

علت ۱۲- سیم‌های رابط به بدنه چسبیده‌اند.

رفع عيب ۱۲- صفحه زير پلوپز را بازنموده و کلیه سيم بندي مدار را بازديد نماييد.

عيب ۱۳– بدنه پلوپز برق دارد.

علت ۱۳- المنت، ترموستات و یا لامپ خبر اتصال بدنه دارند.

رفع عيب ۱۳- همانند مباحث قبل توصيه می‌شود اتصال بدنه هرکدام از قطعات را به‌وسیله چراغ سري مورد آزمايش قرار دهید تا عيب مشخص‌شده و برطرف گردد.

برای دانلود فایل راهنمای تعمیر چرخ‌گوشت بر روی لینک زیر کلیک کنید.

لطفا امتیاز دهید
0
برچسب ها :
نویسنده مطلب scobar

بدون دیدگاه