خدمات پس از فروش ایمن افروز(اورست)

3 سال پیش
اطلاعات تماس نمایندگی های خدمات پس از فروش

 

لیست کلی سرویسکاران بر حسب استان–آذربایجانشرقی
کد تلفن موبایل آدرس نام شهر کد
0411 4311029 مرکز خدمات شهرستان تبریز شعبه مرکزی تبریز 1
0427 4393340 09144185435 خيابان امام روبروي مخابرات غلامرضا شجاعي آبش احمد 417
0412 4223882 09143121675 خيابان امام روبروي مهاجران پلاك 96 ابوالفضل مدني آذرشهر 102
0426 2222444 09352630130 خيابان رسالت تعميرگاه دستمالچي اصغر دستمالچي اهر 103
0426 2220818 09141280124 خيابان استاد شهريار روبروي مدرسه شهدا داريوش علي بابايي اهر 111
0426 3340333 09149270480 خيابان امام تقاطع خيابان آزادي خدمات فني ريحان محمد گل ريحان اهر 309
0426 3333444 0914326061 خيابان امام تقاطع بهار بالاتر از مسجد موسي بن جعفر موسسه فني سايكل نادر نوروزي اهر 418
0412 3226090 09141183400 خيابان امام خميني پايين تر ازبانك مسكن پلاك 1260 سعيد جابري اسکو 347
0412 3324348 09144104707 خيابان شهيد بهشتي روبروي داروخانه پاستورپلاك 59 فرنوش نعمتي ایلخچی 427
0411 4316535 09149090127 ورودي اصلي جمال جمالی باغ معروف 303
0411 6345013 09144107355 آخر خيابان آبرساني روبروي ساختمان جديد شهرداري علیرضا نظر یار باسمنج 525
0432 6343182 09144321890 خيابان امام فلكه اول روبروي تعميرگاه ولتا ابراهیم ایفایی بخشایش 274
0412 7228312 09149210214 خيابان امام ميدان استاد شهريارخدمات فني حاجي اسدالهي علی اصغر حاجی اسدالهی بناب 302
0412 7224605 09144133920 خيابان مطهري ميدان مهرآباد اول خيابان آغابري تعميرگاه بهنام مهدی فدائی بناب 355
0412 7231996 09149202493 خيابان باهنر پشت بازار مهديه ميدان عالي قاپوتعميرگاه صالح پور فرهاد صالح پور بناب 368
0432 4125651 09143315931 جاده ترانزيت 100متر پايينتر ازترمينال تبريز –بستان آباد جنب كاشي سينا تعميرگاه محرمي رحیم محرمی بستان آباد 256
0472 2462319 09143721527 خيابان امام نرسيده به مدرسه راهنمايي تربيت تعميرگاه جم غلامعلي عليپور تسوج 273
0472 2463766 09143722413 خيابان امام روبروي قنادي ركس خدمات فني امين گاز حسن آهنگر تسوج 525
0424 6722471 09149230544 شهرقره­آغاج­خيابان امام­روبروي­بانك صادرات­تعميرگاه لوازم خانگي صادقي رضا صادقی چارایماق 425
0427 5223303 09122619972 روستاي جانانلو خدمات فني فروتن وحدت فروتن خداآفرین 371
0431 2226176 09143521244 نبش چهارراه دارايي يخچال سازي علي اكبرزاده شعبانعلی اکبرزاده سراب 548
0472 2323080 09143046167 خيابان امام سه راهي شهرداري خدمات فني وحيد مصطفی آهنگری سیس 557
0412 3447929 09143172253 فاز يك مجتمع تجاري نمونه پلاك 27 ناصر پوردرگاهی شهر سهند 336
0471 2227566 09143711146 خیابان پاسداران روبروي موسسه مالي واعتباري انصار پلاك 51 علی علمشاهی شبستر 108
0472 3224060 09149100521 اول خيابان شهدا روبروي مخابرات یحیی نوروزی صوفیان 222
0472 309143 09143091351 خيابان امام خميني خدمات فني قليپور محمد حسین قلیپور صوفیان 258
0422 6222177 09143211705 خيابان امام روبروي پاساژ طلا تعميرگاه حداد رحیم حداد عجبشیر 426
0422 6232494 09144206994 فاز دو شريعتي روبروي مسجد جامع پلاك 150 فرشید عباسی عجبشیر 56
0427 4223324 09143261600 خيابان فرمانداري روبروي اداره تامين اجتماعي تعميرگاه اطمينان علی درگاه زاده کلیبر 423
0412 4526581 09144120013 خيابان سعدي بالاتر از كتابخانه عمومي خدمات فني مهندسي محمديان ولی محمدیان گوگان 262
0421 2223637 09143203183 خيابان كاشاني بازار آهنگران پلاك 31 حسین امیر شاکری مراغه 308
0421 2226938 09141210447 خيابان قدس­اول 18متري­چمران(شيخ تاج)نرسيده به حاجي غفار مقابل پادگان پلاك 2/27 جعفر رحیم زاده مراغه 112
0421 4411057 09143200928 شهرك وليعصر پل جهانگيرروبروي فروشگاه لوازم­خانگي لاهوري موسسه فني امرسان سعید اسکندریان مراغه 245
0491 2259571 09143917382 خيابان پروين اعتصامي اول خيابان شاهد خدمات فني راد جعفر رنگسازی مرند 115
0491 2238060 09144912272 خيابان قيام نرسيده به پل سردارملي تعميرگاه عليزاده عباسعلی علیزاده مرند 261
0491 2275520 09144922123 خيابان ايستگاه جنب كوي فرهنگيان اول  خدمات فني مهدي مهدی کوجانی مرند 294
0492 2140271 09368711731 خيابان امام پايين تر از قيزل كوه خدمات فني احمدي امین احمدی مرند
( کشکسرای)
284
0492 2162141 09141932008 محله بازار خيابان شهيد رجائي فروشگاه وتعميرگاه پورمحمدي مجتبي پورمحمدي مرند(یامچی) 239
0412 4322193 09143121728 بالاترازميدان­عمومي خيابان شهيدعرفان روبروي مسجدخان خانم خدمات سهند منصور اسبقي ممقان 215
0422 8224818 09144223083 خيابان امام بالاتر از پمپ بنزين قديم تعميرگاه فرشاد فرشاد دودماني ملکان 230
0422 8223628

8223637

بازار صفا جنب بازارسرپوشيده خدمات فني قاسم عليزاده جعفر قاسم عليزاده ملکان 260
0422 8225665 09143212510 خيابان معلم نرسيده به مسجد امام حسين (ع) جواد شرفي ملکان 420
0423 2246720 09141241504 خيابان شهيد بهشتي روبروي انتقال خون جنب كوچه افتخار جلال حسيني میانه 214
0423 2242339 09353709500 خيابان دانشگاه پيام نورجنب دانشگاه خدمات فني صفائيان حجت صفائيان میانه 259
0423 2234020 ابتداي خيابان طالقاني پلاك 26 سرويس مجاز اورست رحيم رحيم زاده میانه 334
0492 3044841 09192624051 ميدان امام حسن خيابان گلزار شهدا جنب مسجد جامع وشيريني حاتمي خدمات فني وليعصر فرامرز ابراهيمي هادیشهر
0432 6123013 09143320075 بلوار شهيد بهشتي سه راه پاسدار خدمات فني بهروزي داور بهروزي هریس 204
0424 6221575 09144241083 خيابان شهيد رجائي جنب اداره برق خدمات فني صالحيان منصور صالحيان هشترود 109
0427 2622111 09143262369 خيابان امام ميدان امام جنب آب وفاظلاب قديم تعميرگاه همشهري محمود جنگجو هوراند 428
0427 3243825 09143265443 خيابان امام خميني روبروي چاپ شفق تعميرگاه فني محك يوسف ضياء لامع ورزقان 421
0427 3242908 09144138526 خيابان امام جنب شيرنپارس خدمات فني ساحل عليرضا پورحيدر ورزقان 110
لیست کلی سرویسکاران بر حسب استان–آذربایجان غربی
کد تلفن موبایل آدرس نام شهر کد
0443 4961233 09144481488 روستاي ديزج مرگورجنب بانك كشاورزي خدمات فني هژير هژير خندان رو سيلوانا
0482 4226288 09143807052 فلكه قيام خيابان قيام شرقي جنب آلومينيوم مرادي خدمات فني مرادي اقبال مرادي شاهين دژ
0462 4222543 09141651042 خيابان وليعصر جنوبي روبروي روزنامه كيهان خدمات فني قاسمزاده رضا قاسمزاده شوط
0462 4224961 09144633310 خيابان وليعصرجنوبي جنب بانك رفاه رامين رشيدي شوط 288
0462 4222177 09144633286 بلوار شهدا جنب پل شهر خدمات فني نصيري امير نصيري اقدم شوط 292
0462 4353647 09144619295 روستاي تازه كند مسلم حسينعلي اقدم شوط(تازه كند) 367
0462 2725307 09141630320 خيابان ولايت فقيه خدمات فني حسن زاده عيسي حسن زاده قره ضياءالدين 209
0443 6231333 09144406986 فلكه عطاا… تعميرگاه دونار احمد زينال نژاد محمديار 123
0443 6334006 09149390336 خيابان شهيد رجايي تعميرگاه لوازم خانگي واحدي محمد علي واحدي محمد يار 433
0442 2226887 09144425284 ميدان استقلال خيابان فلسطين سرويس سوزان ميكائيل جدايي مهاباد 125
0442 2443383 09143420507 فلكه توحيد كارگاه فني اميد نادر ابراهيم خاص مهاباد 376
0442 2442762 09144420501 تره بار قديم پشت بازارچه نوين پلاك 7 محمدرشيدرحيم نژاد مهاباد
0481 2334899 09359421408 خيابان وليعصر روبروي آژانس مسافرتي صبا خدمات فني صمدي وحيد صمدي مياندوآب 127
0481 2246498 09141834540 خيابان پاسداران بالاتر از تقاطع كشاورز خدمات فني نصرا…زاده شهرام نصرا…زاده مياندوآب 236
0481 2341316 09141833154 خيابان شريعتي اول خيابان مدرس تعميرگاه يخچال بيژن توحيد نجار پور مياندوآب 411
0481 2333790 09144821307 خيابان وليعصر جنب فروشگاه بنياد 15 خرداد حسن صمدي مياندوآب 508
0443 6270802 03955386420 ميدان پاسداران اول بلوار وليعصر علي اقاليم نقده 315
0443 6230845 09143891458 خيابان شهيد مسافري خدمات فني خيبري عليرضا خيبري نقده 330
لیست کلی سرویسکاران بر حسب استان–اردبیل
کد تلفن موبایل آدرس نام شهر کد
0451 3360895 09144556312 اول حسن­آبادجنب پل زيرگذر روبروي مدرسه سميه سرويس مركزي دانفوس عادل محمدزاده اردبیل 409
0451 6640028 09143511811 كمربندي دوم اول راه نياررئبرئي مدرسه شهيد باقرپورپلاك 1 مير مهدي حسيني اردبيل 130
09141529395 سلمان آباد خيابان 18متري جنب شعبه نفت عين ا… قربانوند اردبيل 247
0452 7823758 09143587905 خيابان انقلاب تعميرگاه يجچال سيد عيسي زاهد سيدعيسي زاهد اصلاندوز 414
0452 8220040 09149526938 خيابان طالقاني اول خيابان بسيج خدمات فني آرين بهنام عباسي بيله سوار 435
0452 7284485 09143510757 خيابان امام روبروي مدرسه عصمت خدمات فني آباريان ترحيم آباريان پارس آباد 134
0452 7295204 09143523067 بلوارشهيدبهشتي روبروي اداره كار جنب بانك سپه تعميرگاه فني حسين زاده حسينعلي حسين زاده پارس آباد 232
0452 7226400 09144547856 خيابان شهيد بهشتي جنب اداره كاريخچال سازي هاشم وند محمودعلي هاشم وند پارس آباد 241
0452 7287399 09143558327 خيابان امام جنب هتل ارسباران تعميرگاه جنرال الكتريك همت سليماني پارس آباد 349
0452 7281163 09144518239 خيابان امام روبروبروي بانك رفاه شعبه بازار خدمات فني آقانژاد مير هوشنگ آقانژاد پارس آباد 353
0452 4263989 09143546389 ميدان معلم موسسه فني وگازي شقايق كد پستي 5681757113 عزت ا… تيمور زاده خلخال 213
0452 6240143 09143558656 خيابان­دكتربهشتي­روبروي­سه­راه­آموزش­وپرورش­قديم­يخچالسازيهاشموند قنبرعلي هاشموند گرمي 436
0452 6622368 09144522388 انگوت تعميرگاه لوازم خانگي تقوي خداشكر تقوي گرمي(انگوت) 437
0452 4923737 09143531838 خيابان­شهيدرجايي روبروي اداره دامپزشكي پلاك 233 خدمات فني خادم نو يعقوب خادم نو گيوي
0452 5242979 09141517126 خيابان امام خدمات فني خاوندي منوچهر خاوندي مشكين شهر 132
0452 5222409 09141517161 محله صاتيلوخيابان شهيد رجائي يخچال سازي نقيبي سيدفاضل نقيبي مشكين شهر 323
0452 5240888 09144517459 خيابان 22 بهمن ميدان توحيد(گوش ميدان) اردشير موسوي مشكين شهر 438
0452 3223311 09144531889 خيابان امام جنب بانك مسكن تعميرگاه يخچال راستگويان قاسم راستگويان نمين 439
0452 4822852 09143532009 خيابان شهيد چمران روبروي اداره بهزيستي خدمات فني برادران جليلي حسينقلي جليلي هشتجين 526
لیست کلی سرویسکاران بر حسب استان–اصفهان
کد تلفن موبایل آدرس نام شهر کد
0311 5300946 09133066988 خيابان جي خيابان اباذر خيابان فجر كد پستي 35845-81571 غلامحسين محمدي اصفهان 218
0311 5675595 09131134791 خيابان زينبيه شمالي ايستگاه يزدان روبروي مسجد مطهري روزعلي رحيمي اصفهان 264

 

0311 7773700 09133009265 بلواركشاورزنبش خيابان باغ فردوس روبروي ايستگاه اتوبوس فروشگاه وكلينيك اميد نو عليرضا عبدالهي اصفهان 440
0372 4782432 09133715984 رزوه خط اصلي جنب بهداري خدمات فني قراداغي غلامعلي قراداغي چادگان 393
0371 2225585 09132720968 خيابان رجايي روبروي مدرسه شهيدچمران خدمات تكنو برتر شاه عنايتي مهدي شاه عنايتي خوانسار 441
0312 5465245 برخوار ميمه بلوار وليعصر نبش خيابان بهشتي ايمن شعله عليرضا غفوري خورزق 135
0334 2239302 09131344268 ابتداي خيابان حافظ تعميرات لوازم خانگي پيمان ظهراب سياهپوش زرين شهر
0321 2245510 09133223799 ميدان طالقاني اول حافظ شرقي جنب آموزشگاه توحيد تعميرگاه نجاري مسعود نجاري شهرضا 442
0321 3234410 09133222871 خيابان انقلاب كوچه هفت پيچ روبروي شركت تعاوني فرش دستبافت خدمات فني اطلس مسعود قدسي شهرضا
0361 5579500 09395579500 خيابان آيت ا… يثربي نبش كوثر شركت مهندسي بازرگاني ساراوان مجيد كامش كاشان 443
0372 3285595 09132713673 بلوار وليعصر نبش كوچه 24 سرماسازان كاويان محمد علي كاوياني گلپايگان 530
0331 2623730 09133312355 خيابان منتظري جنوبي تعميرگاه توحيد مرتضی عباسیان نجف آباد
لیست کلی سرویسکاران بر حسب استان–ایلام
کد تلفن موبایل آدرس نام شهر کد
0841 3338972 09183413870 اول خيابان حافظ تقاطع مطهري خدمات فني آذرپيرا رضا آذرپيرا ايلام 339
0841 3363196 09188414725 خيابان شهيدعبدالهي پور انتهاي خيابان اداره راه سابق تعميرگاه قائم غلامرضا مباركي ايلام 445
0842 8523802 09188412394 خيابان شهيد فياض بخش روبروي اداره پست خدمات فني حكي رحمان حكي اركواز ملكشاهي 136
0842 6226238 09188409542 خيابان امام خميني روبروي تعاوني 16خدمات فني يوسفي سيد علي يوسفي آبدانان 444
0842 5227128 09183449805 خيابان شهيد رجايي روبروي آژانس چلچله خدمات فني شاكرمي علي شاكرمي دره 446
0842 7224191 09188420435 ابتداي خيابان حافظ خدمات فني كايدي صادق كايدي دهلران 337
09181433793 خيابان شهيد مطهري خدمات فني ياري زاده توفيق ياري زاده سرابله 333
لیست کلی سرویسکاران بر حسب استان–تهران
کد تلفن موبایل آدرس نام شهر کد
021 33400703 09123795195 شهر ري خيابان 24متري ميدان معلم نرسيده به سه راه تقي آباد خيابان پاسداران خيابان كيانوشي كوچه نصرالهي پلاك 7 يوسف قلي زاده تهران 317
021 44510066 09123223706 مقابل تهرانسر شهرك آزادي خيابان امام جعفر صادق پلاك 16و 18 محمد مرادي تهران 497
021 33148464 09123246513 افسريه 15 متري دوم نبش كوچه 12 پلاك 207 حميدرضا قاسمي تهران 498
021 55026241 09121003450 خيابان شهيد رجايي كوي13 آبان خيابان شهيدحميدرضازاده نبش شهريور 9 پلاك 177 عزت ا… روستايي تهران 499
021 33415589 09126140097 شهرري­شهرك­اعلايي خيابان مصطفي خميني خيابان فرماني كوچه رسالت پلاك 10 احمد كابري تهران 516
021 33876244 09123838913 مسعوديه بالاتر از پمپ بنزين خيابان قائم پلاك 10 يوسف كريمي تهران 531
021 77903016 09197060269 نارمك46 متري غربي خيابان آغميوني پلاك 67 بهمن رعيتي تهران
021 77292857 09122584426 ميدان پروين تهرانپارس خيابان 196 شرقي بعد از تقاطع 131 روبروي كارواش برادران پلاك336 الوند محسن حاجی پو تهران
021 56830155 09122584426 شهرك توحيد خيابان12متري بهشتي نبش كوچه 16 پلاك 66 محمودحاجي پور اسلامشهر 139
021 36044450 09122491372 سه راه جيتو خيابان نورا… پازوكي روبروي فروشگاه متين پلاك 59 اميد ناصري پاكدشت 501

 

022 15234056 09122123028 گيلاوند پايين تر از پمپ بنزين جنب كارواش قائم موسسه فني البرز محمد چراغي دماوند 250
021 56620444 09124338944 جاده­ساوه شهرك­صالح­آباد خيابان­بختياري جنب مصالح فروشي عسگري پلاك 59 جبرائيل اسماعيلزاده رباط كريم 244
021 56759559 09122756249 نسيم شهر 12 متري اول 10 متري حسينيه پلاك 14 تعمير گاه قلي زاده علي قليزاده رباط كريم 278
021 65952525 09126460826 داغستان خادم آباد شهرك نصيرآباد خيابان رجائي نبش طالقاني خدمات فني شانجاني عبدا… اشهر شانجاني شهريار 401
021 65229844 65250934 شهرك كميته خيابان طوقاني پلاك 74 حسن قاجار شهريار 447
021 46846231 09123382482 سرخه­حصارخيابان ملاصدرا روبروي 8متري نهم پلاك 53 خدمات فني فاراد مقصود پژوهيده شهر قدس 321
021 46865368 09123968802 خيابان طالقاني خيابان مالك اشتر شماره 52 خدمات فني سهند سرويس علي پورحاج محمد شهر قدس 380
021 49850826 09122072317 قلعه حسن خان ميدان آزادي خيابان امام سجاد نبش بهمن دوم تعميرگاه حامد حسن هرزندي شهر قدس 532
021 36126686 09125482902 خيابان محمدآباد مهديه 19 پلاك 83 خدمات فني 110 توكلي محمود توكلي قرچك 550
0263 34808324 09126608876 پيشاهنگي خيابان اصلي بعد از وليعصر سوم خدمات فني زارع محمد زارع حسين آبادي كرج 140
0263 33305110 09122657612 مهر شهر خيابان فرهنگ روبروي منبع آب نبش ارديبهشت پلاك 76 محمد رضا تشكري كرج 142
0263 65161223 09121543304 سرآسياب­خيابان­امام نرسيده به ميدان آزادگان پلاك 284 شركت وحدت سعادت علي نظري بقاء كرج 143
0263 34707614 09122613956 كمالشهرخيابان شهيد فرجي كوي مهر روبروي مشاور املاك برادران علي رضا شريفي كرج 146
0263 33327001 09121327737 مهر شهر حسين آباد خيابان عدالت نبش كوچه بهار غربي مهدي اينانلو كرج 253
0263 65157695 09122072317 سرآسياب جاده ملارد خيابان اطلس غربي پلاك 783 وجيه ا…رجب زاده كرج 283
0263 36219857 09376676613 مشگين دشت بلوار امام حسين روبروي خيابان امام خميني خدمات فني حميد حميد رضا گچلو كرج 345
0263 33327001 09121327737 ماهدشت ميدان نماز بلوار امام جنب مدرسه شهيد گروسي يوسف بيگدلو كرج 346
0263 365161780 09121891468 مارليك خيابان دكتر حسابي خيابان اطلس غربي پلاك740 تعميرگاه 110 حسين عليزاده كرج 359
0263 36208653 09123771947 مشگين دشت سراب بلوار شهيد تقي پناه بعداز كوي نجف زاده خدمات فني قنبري بهرام قنبري كرج 365
0263 32706700 09122653655 دولت آباد خيابان اصلي بين ابوسعيد 30و32 خدمات فني آذرافروز جواد كبيري كرج 502
0263 33204770 09126727870 مهرشهرانتهاي­كيانمهرشهرك­علوي بلوارامام رضا خيابان لاله اول خدمات فني هوشمند سعيد هوشمند كرج 515
0263 34567824 09123610350 شاهين ويلا جواد آباد خيابان اصلي پلاك 47 خدمات فني فتحي ولي فتحي كرج 583
0264 45253660 09125662489 شهرك انبار تپه كوچه شقايق پلاك 85 كامران قائم مقامي نظرآباد 279
0262 44228086 09126991303 روبروي اداره برق سابق خيابان سعدي پلاك 75 اسماعيل محمدي هشتگرد 153
0262 44224192 09122964594 خيابان پاسگاه جنب گلسراي مريم خدمات فني افشار حسين افشاري هشتگرد 503
لیست کلی سرویسکاران بر حسب استان–خراسان رضوی
کد تلفن موبایل آدرس نام شهر کد
0511 8831057 09159155996 بلوار پيروزي بلوار هاشميه 40 پلاك 26و32 خدمات فني ايمان محمد حسين گنودي مشهد 156
0511 8932001 بلوار وکيل اباد بلوار دانش آموز- بين دانش آموز 7 و8 – پ 72- موسسه فني اورست مرتضي برقعي مشهد 404
0511 2792372 09159155996 خيابان 20متري طلاب دست چپ عليمرداني 28خدمات فني الكتروپارس حسين مدرسي مشهد 451
0532 7221830 09153160963 خيابان امام پايين تر از چهاراه خدمات فني الكتروساحل غلامرضا فخاري بردسكن 128
0529 4226538 09153332813 شهرك امام حسين بلوار فرهنگيان نبش كوچه ارشاد خدمات فني برودتي سرمايش محسن نيازآبادي تايباد 559
0528 2231184 09159277137 خيابان جامي بعد از دانش گاه پيام نور غلامرضا صفايي تربت جام 234
0528 2226854 09151266934 انتهاي خيابان كلالي نمايندگي بوتان علي قرباني تربت جام 523
0528 2230703 09155283264 بلوار امام مقابل اداره راه و ترابري بهزاد ايوبي تربت جام 536
0528 09368054599 09155280972 انتهاي خيابان كلالي جنب مسجد محمديه دفتر خدمات فني نيرو گستر مهرداد شادكام تربت جام 563
0531 2317404 09151303641 خيابان خرمشهرروبروي مسجد نوبهار اول 35متري جانبازان تعمير گاه حسيني سيد جعفر حسيني تربت حيدريه 517
0531 2230084 09155310932 خيابان طالقاني جنب بانك ملي مهدي يعقوبي تربت حيدريه 533
0532 3724584 09153317135 بلوار امام رضا جنب اداره پست تعمير گاه يخچال بهنام جواد بهنام تربت حيدري(زاوه) 537
0582 6220405 09153823224 بلوار امام خميني چهارراه شهدا بين شهدا 6 و8خدمات فني ناسيونال مجيد قرباني چناران 266
0532 5264330 09153320800 سه راهي مسجد جامع انتهاي خيابان خيام خدمات فني محمد محمد رسول شجاع خواف 391
0532 4283806 09155329146 دهستان چمن آباد يخچال سازي تيموري عزيزا… تيموري خواف
(چمن آباد)
579
0582 5226015 09153048032 خيابان قدس الكترو سرويس قدس علي بزرگمهر درگز 577
0571 4458187 09151712385 ميدان ارشاد خيابان طبرسي اول خيابان طلوع شركت خدماتي تگرگ صنعت حسين حقيقي ثاني سبزوار 392
0571 2239892 09153714693 خيابان مدرسي شرقي مابين مدرس 22و24 خدمات فني خسروي علي خسروي سبزوار 159
0512 5226500 09153121009 بلوارطالقاني غربي مقابل مدرسه راهنمايي حضرت زينب مركز نمايندگي مجاز لوازم خانگي پوش محسن پوش سرخس 448
0532 5223793 09159320935 خيابان مير قوام الدين تعمير گاه لوازم خانگي رضايي غلام حمزه رضايي سنگان 449
0581 2241515 09153514964 نبش چهار راه امام روبروي بانك صادرات پلاك534 خدمات فني فدك محمد رضا حلاجي قدمگاه 450
0581 2243515 09155810899 بازار عشق آباد خيابان حافظ نبش حافظ يك پلاك 223 ابراهيم صابره قوچان 534
0532 8223855 09151328912 خيابان قائم روبروي قائم 19 خدمات فني ياور صنعت حسين تمدن كاشمر 210
0532 3357600 09151514145 انتهاي خيابان شريعتي روبروي سايپا پلاك 18 خدمات فني فدك حسین حلالجی نيشابور 406
لیست کلی سرویسکاران بر حسب استان–خراسان شمالی
کد تلفن موبایل آدرس نام شهر کد
0585 7227163 09151711167 فلكه ساعت ميدان 22 بهمن فروشگاه خوشبخت نعمت خوشبخت اسفراين 286
0584 2221055 09151840664 بزرگراه مدرس بين چهاراه خوشي وقيام خدمات فني الهي علي الهي بجنورد 452
0585 6234511 09151801159 خيابان شهيد فرهادي نبش كوچه داستاني خدمات فني امير غلامرضا بهادران شيروان 535
0585 8226217 09155344825 خيابان ابوذر غفاري نبش چهاراه حكيم خدمات فني مهندسي بهادران قربان صباغ فاروج 453
لیست کلی سرویسکاران بر حسب استان–خراسان جنوبی
کد تلفن موبایل آدرس نام شهر کد
0535 3222354 09155344825 خيابان شيرازي غربي خدمات فني الكترو شهاب محمد نوربخش بشرويه 568

 

0561 2230157 09155616504 خيابان بهشتي نبش چهارراه نرسيده به مسجدعلي ابن ابيطالب جنب مجمع امور صنفي خدمات مهندسي خاور كولاك سيد حسين حسيني بيرجند 522
0562 8221916 09153249340 خيابان مطهري بين مطهري 14 و 16 پلاك129 محمد كريمي سرايان 521
0562 5226276 09151645461 خيابان جانباز بين 8 و10 مهندسي نصر محمد ياري قائن 555
لیست کلی سرویسکاران بر حسب استان–خوزستان
کد تلفن موبایل آدرس نام شهر کد
0611 2213471 09161115881 خيابان سعدي بين رستگاري و مصطفايي پلاك57 كريم ساكي اهواز 231
0611 5545710 09166128133 خيابان شريعتي جنوبي خيابان آتشي جديد (مهران قديم)نبش علم الهدي محمد قدم اهواز 307
0611 2262067 09163139408 منبع آب فاز 3 شهرداري نبش خيابان پنجم علي احمد پور اهواز 454
0631 3330683 09166310499 ايستگاه هشت بهار جنب ترمينال اهواز ماهشهر تعمير گاه پارس عبدالرضا عساكره آبادان 539
0642 4241058 09166439579 خيابان شريعتي نبش خيابان سعيدي پلاك135خدمات فني حجت حجت ا… شهابي نژاد انديمشك 163
0642 4240100 09163428985 خيابان روشني بين مصطفي خميني و جاده انقلاب  جنب پليس+10خدمات فني شيرزادي فرهاد شيرزادي انديمشك 507
0692 5233236 09163912515 جاده اصفهان مقابل فرماندهي انتظامي خدمات فني زمانپور داريوش زمانپور ايذه 255
0692 5234690 09166901601 خيابان شهيد رجايي ابتداي خيابان حر تهويه سوسن سيدهوشنگ موسوي ايذه 455
0671 3334369 09163722664 خيابان شهيد بخرديان روبروي بازارچه شهرداري تعمير گاه عارف پور حجت ا… عارف پور بهبهان 540
0632 4240382 09163334356 مولوي بلوار سنتاب جنب پنچرگيري تهويه مهدي علي هادي پور خرمشهر
0641 2251204 09163419278 كوي آزادگان خيابان مبارز نبش خيابان ايثار مهدي هلاليان دزفول 162
0641 2222194 09161418252 خيابان امام خميني شمالي  اول خيابان وصال شيرازي تعميرگاه گيپسون كريم سبز قبايي دزفول 280
0692 5623925 09166919471 بلوار امام نرسيده به اورژانس جاده اي يخچال سازي كياني دلاور كياني دهدز 581
0691 2220205 09166919817 ميدان شهيد پوركيان نبش خيابان نواب صفوي تعميرگاه لوازم خانگي حقيقي احمد حقيقي رامهرمز 410
0691 2-2238811 09161910206 ابتداي بلوار سلمان فارسي خدمات فني نويد عليرضا قاسم نژاد رامهرمز 457
0612 4221147 09166132046 خيابان شريعتي شمالي روبروي فروشگاه اتكا تعميرگاه جلالي فر خالد جلالي فر سوسنگرد 458
09166062454 خيابان سادات كوچه قاضي خدمات فني عبائي محمد رضا عبائي شوشتر 459
0642 521128 09166446429 خيابان جمهوري نرسيده به پمپ بنزين پلاك 69 خدمات فني سراج عبدالعزيم سراج زاده شوش دانيال 383
0642 5220816 09166439094 خيابان مقداد نبش خيابان رجائي خدمات فني ديناروند حسن ديناروند شوش دانيال 384
0612 6724157 09166093291 انتهاي خيابان استقلال جنب مسجد امام رضا تهويه احمدي مهدي احمدي گتوند 164
0682 2213471 09168254806 خيابان شهيد رضايي بالاتراز ترمينال اهواز تعميرگاه حاجي پور جان محمد حاجي پور لالي 370
0652 2359574 09169496019 خيابان سعيدي چهارراه دوم خدمات فني مهرداد مهرداد حمداوي ماهشهر 538
0681 2221850 09374149792 پايين تر ازبيمارستان امام خميني خدمات فني براتي رامين براتي مسجد سليمان 461
0612 3222354 09166000079 بلوار معلم بين خيابان سعدي و متفرقه پلاك 27موسسه فني حميداوي عبدالزهرا حميداوي ملا ثاني 462
0692 3223305 خيابان امام روبروي پايگاه شهيد داودي نمايندگي رئيسي سردار رئيسي هفتكل 514
لیست کلی سرویسکاران بر حسب استان–چهار محال بختیاری
کد تلفن موبایل آدرس نام شهر کد
0381 3386030 09131835113 خيابان دكتر بهشتي نبش كوچه 2 شركت شعله حبيب ا… چرامين شهر كرد 541
0382 7224678 09132858193 خيابان شهيد داودي پايين تر از مسجد جامع الكترو اميد جهانگير عزيزي پور فارسان 463
09131848142 خيابان چشمه برن روبروي كوچه پزشكان خدمات فني ايران پويا منصور فاطمي لردگان 464
لیست کلی سرویسکاران بر حسب استان–زنجان
کد تلفن موبایل آدرس نام شهر کد
0241 5269690 09126417798 اسلام آباد خيابان 20متري مدني ايستگاه جاده همايون پلاك576 حسن آقاياري زنجان 465
0241 5256508 09124415812 خيابان مطهري نبش خيابان درمانگاه پلاك 3 خدمات فني بيات نادر بيات زنجان 206
0242 5224015 09124422379 خيابان دكتربهشتي شناط ميدان آزادي اول كوچه شهيد رحماني پلاك 9خدمات فني ميرزايي علي ميرزايي ابهر 387
0242 4222876 09124417615 ميدان امام حسين خدمات فني سبلان سرد سيد علي موسوي خدابنده 131
0242 4212360 09123418495 ميدان معلم ابتداي خيابان شهيد بهشتي خدمات فني جابري احسان ا… جابري خدابنده 364
0242 4225918 09125424547 خيابان كمر بندي بالاتر از ميدان شهرداري شركت سينا شعله سوز سيد علي موسوي نژاد خدابنده 506
0242 5525086 09122420965 خيابان­سيدجمال­الدين­خيابان­شهيدمقدم روبروي مسجد رسول ا…پلاك49 تعمير گاه لوازم خانگي بابايي محمد حسين بابايي خرمدره 168
0242 4622131 09123424648 بلوار امام خميني خدمات فني بهرام بهرامعلي بيگدلو زرين رود 312
0242 5622045 09124417257 خيابان امام خميني روبروي بانك ملي پلاك64 تعمير گاه جعفري رضا جعفري صائين قلعه 466
0241 2499281 09193424034 خيابان اسلام روبروي بانك ملي خدمات فني سعيد خيام بابازاده ماه نشان 467
0242 3222774 09124411655 خيابان اسلام  روبروي فرمانداري خدمات فني امامي علي النقي امامي ماه نشان 468
0242 5753706 09122420584 خیابان شهيد بهشتي پ 28 – برودتي سعيد سعيد مرسلي هيدج 129
لیست کلی سرویسکاران بر حسب استان–سمنان
کد تلفن موبایل آدرس نام شهر کد
0231 4447880 09125318371 خيابان رسالت خيابان پانزدهم خدمات فني اقوامي پناه حسين اقوامي پناه سمنان 138
0232 4543356 09121400974 ميدان امام پاساژ ولي عصر محمودرضا نادري ارادان 311
0232 5232722 09191316723 بلوار پيروزي جنب ساختمان دكتر حسيني لوازم خانگي شامانيان علي اصغر شامانيان دامغان 571
0273 3373004 09125731306 خيابان شهدا بلوار حافظ نبش كوچه سوم نوين خدمات علي اكبر حسين پور شاهرود 469
0232 4225767 09121311007 خيابان آيت ا…طالقاني چهار راه شيلات ابتداي خيابان قدس تعميرگاه لوازم خانگي قشقايي منوچهر قشقايي گرمسار 212
لیست کلی سرویسکاران بر حسب استان–سیستان و بلوچستان
کد تلفن موبایل آدرس نام شهر کد
0541 2430361 09151410273 زيبا شهر  چهار راه البرز و فدك خدمات فني مهندسي بوتان حسين شهرياري زاهدان 568
0547 2220821 09159507980 خيابان امام خميني نرسيده به چهار راه بسيج جنب امام 9تعمير گاه لوازم خانگي ايرانشهر هوشنگ هاشم زهي ايرانشهر 572
0542 2222681 09155426298 خيابان طالقاني نبش طالقاني 13خدمات فني سر گل زاني مهدي سرگل زائي زابل 328
0542 2250222 09151961546 خيابان زال شرقي نرسيده به خيابان بهشتي مهدي رزم آرا زابل 470
0542 2229814 09155428997 خيابان امام خميني  جنب داروخانه شفا خدمات فني عارفي محمد باقر عارفي زابل 566
0548 5226427 09151981194 خيابان جمهوري اسلامي­ نرسيده به تقاطع مولوي و شهدا خدمات فني دهواري عبدالقادر دهواري سراوان
لیست کلی سرویسکاران بر حسب استان–فارس
کد تلفن موبایل آدرس نام شهر کد
0711 6236407 09177914575 بلوارصنايع(بلوارميرزاي­شيرازي)فرعي46­سمت­راست­مغازه­پنجم­خدمات فني قادري عليرضا قادري شيراز 416
0711 2240510 09171178806 شهرك ركن آباد بلوار تلاش جنب بانك ملت خدمات فني دستان محمد عفيفي شيراز 561
0751 3338226 09177521902 خيابان تاسوعا نبش كوچه نهم خدمات فني پارس احمد كاشفي آباده 366
0791 3331688 09171911591 بلوار امام خميني نبش كوچه حسينيه خدمات فني محبي محمود محبي جهرم 576
0732 6263942 09178325018 بلوار امام جنب خيابان هجرت خدمات فني حسين پور ايوب حسين پور داراب 350
0731 3334719 09171310059 ميدان­15خرداد اول خيابان­آيت­ا…سعيدي­تعميرگاه لوازم خانگي­نصير زاده اسدا… نصيرزاده فسا 543
0732 3722301 09177328387 ششده بلوار امام تعمير گاه اسماعيلي اصغر صلاحيان فسا(ششده) 544
0721 2240556 09171212297 خيابان­خرمشهر­جنب مسجدالزهراروبروي­درمانگاه­المهدي­خدمات فارادي علي اصغر زارعي كازرون 545
0728 3330265 09173185296 خيابان حافظ جنوبي  نرسيده به ژيان تعمير گاه لوازم خانگي مهدي قدرت سالاري مرودشت 542
0722 4224213 09177235230 بلوار امام جنب تزئينات رحماني خدمات فني سرمازا عليرضا ياربي نورآباد ممسني 524
0732 5228922 09171304723 خيابان بسيج تعمير گاه لوازم خانگي يا ربي عليرضا قادري نيريز 569
لیست کلی سرویسکاران بر حسب استان–قزوین
کد تلفن موبایل آدرس نام شهر کد
0281 2572590 09121817862 خيابان راه آهن روبروي كارخانه كشمش سابق خدمات فني ومهندسي پارس حسن صفري قزوين 472
0281 2559116 09125821088 خيابان شهيد مطهري (راه آهن)جنب مسجد جوادالاائمه اكبر دوستي قزوين 511
0282 4623441 09191837041 خيابان قائم پلاك 88 خدمات فني قائم علي علمشاهي آوج
0282 4433222 09122815799 بلوار شهدا مقابل كميته امداد تعمير گاه يخچال فريزر اميني نبي ا… اميني ارداق 547
0282 4472252 09127817345 ميدان معلم بلوار امام خميني جنب بانك كشاورزي مسجد جوادالائمه خدمات فني درزي علي درزي اسفرورين 173
0282 5429920 09121819940 خيابان امام رضا مقابل كوچه پرديس 70پلاك555 خدمات فني رستمي حميد رستمي اقباليه 351
0282 5413909 09127804038 بلوار امام خميني جنب مسجد امام حسين نمايندگي پلار سونيه دوال حميد موسي زاده اقباليه 554
0282 2240191 09125813383 خيابان هشت متري ولي عصر روبروي ترانس برق خدمات فني بياني علي اكبر بياتي الوند 578
0282 4228167 09127865671 خيابان پاسداران روبروي كميته امداد پلاك55خدمات فني سپهر آسا اكبر محمدي بوئين زهرا 549
0282 5240499 09192823678 بلوارشهيدرجايي ميدان بسيج بطرف بيمارستان نبش كوچه12خدمات امير عبدا… رحماني تاكستان 562
0282 4533462 09121829224 جنب مسجد جامع پلاك14 خدمات فني درزي حسين درزي دانسفهان 268
0282 4573358 09127857486 خيابان اصلي خدمات فني مجاز برادران ملايي جلال ملايي شهرستانك 565
0282 2264641 09122817025 خيابان امام خميني خدمات فني دوستي ابوالفضل دوستي محمودآباد نمونه 582
لیست کلی سرویسکاران بر حسب استان–قم
کد تلفن موبایل آدرس نام شهر کد
0251 8909277 09122512960 خيابان18متري جوادالائمه بلوار جمهوري نبش­كوچه28خدمات فني تقيلو مرتضي تقيلو قم 199
0251 6613838 09122512960 ميدان شهرداري30 متري حاجي زاده نبش كوچه 1 خدمات فني جنرال مهدي علي محمدي قم 297
0251 6663129 09123518903 ميدان امام 16 متري خيام جنوبي 20 متري طالقاني پلاك 129 جواد نادرخاني قم 473
0251 8909753 09122817025 نيروگاه­ميدان توحيد ميدان­جوادالاائمه­نبش­كوچه13تعميرگاه­لوازم خانگي حسن محمودي قم 504
لیست کلی سرویسکاران بر حسب استان–کردستان
کد تلفن موبایل آدرس نام شهر کد
0871 2258857 09188728429 كارآموزي روبروي بانك ملي مغازه هاي شهرداري پلاك 12 خدمات فني مهدي مهدي امامي سنندج 172
0871 7214371 09189699402 بهاران پشت پمپ بنزين نبش كوچه 22 تعميرگاه ميلاد سيد اشرف حسيني سنندج 269
0871 2257146 0871-2271390 خيابان كارگر روبروي بانك ملت خدمات فني دهقان سيد حسن دهقاني سنندج 377
0871 4236623 09144013701 سه راهي بوئين زهرا پايين تر از مسجد اصحاب تعمير گاه زاگرس محمد صالحي بانه 175
0875 4242973 09183756197 پايينتر از تكيه خليفه رضا (استاديوم شهيد صفري )خدمات فني اميني جمال اميني بانه 265
0872 4222691 09183729061 خيابان فاضل كوچه ايرج شهسواري اميد شكري بيجار
0872 4235205 09183704498 خيابان امير نظام گروسي روبروي دبستان ابوذر تعميرگاه لوازم خانگي سهراب سهراب بختياري بيجار
0872 5625540 5621879 ميدان معلم خيابان دادگستري جنب نان وايي سيد وفا خدمات فني ياسين عطاا… فتحي دهگلان 211
0876 3720031 09189715190 پايينتر از بيمارستان امام روبروي دانشگاه نبش چهار راه جانبازان خدمات فني بختياري عباس بختياري ديواندره 301
0874 3239321 خيابان فخر رازي بالاتر از پل هوايي جنب مسجد خدمات فني يوسفي محمد يوسفي سقز 174
0874 3238881 خيابان آزادي جنب داروخانه دكترغنچه­اي پلاك97 خدمات­فني زاگرس طاهر حسين زاده سقز 270
0872 5226253 09188738791 خيابان بو علي شمالي خدمات فني مخدومي مظفر مخدومي قروه 474
0872 3528680 09189810071 خيابان شهيد بهشتي كوچه يگانه فر خدمات فني زاگرس علي كمانگر كامياران 249
0875 3220380 09188753160 بلواررسالت طبقه همكف سازمان تعاوني روستايي خدمات فني قنديل احمد منوچهري مريوان 176
لیست کلی سرویسکاران بر حسب استان–کرمان
کد تلفن موبایل آدرس نام شهر کد
0341 2755132 09138415229 خيابان كارگر اول خيابان سده خدمات فني رضا رضا تيموري كرمان 272
0341 2232244 09131416970 خيابان ميرزا رضاي كرماني نبش كوچه شماره 6 خدمات فني يلسين رضا عابدي كرمان 570
0348 2217247 09133482093 خيابان 17 شهريور شرقي تعمير گاه لوازم خانگي وطن خواه محمد رضا وطن خواه جيرفت 148
09131954575 خيابان امام روبروي بانك رفاه جنب كلانتري خدمات فني شهرياري حسن شهرياري راور 291
0342 3725422 09133955874 خيابان 17 شهريور جنب نمايندگي ايران گاز تعمير گاه سرد و گرم نگين مهدي كاربخش راور 296
0391 3221177 09133916610 خيابان حجت روبروي مسجد حضرت ابوالفضل تعمير گاه برودت حسين عظيمي رفسنجان 281
0342 4237188 09126795809 خیابان مصلي شرقي – نبش بلوار دانش – خدمات فني حسين حسين قائم پناه زرند 475
0345 3226673 09131788634 خيابان ابن سينا – خيابان 17شهريور – تعميرگاه يخچال دولت آبادي حسن دولت آبادي سيرجان 325
0349 4623311 09133546769 خيابان امام – جنب بانك سپه – خدمات برق دهقان سهيل دهقان عنبرآباد 202
0349 5220217 09138351660 بلوار ولايت – خيابان مصطفي خميني – تعميرگاه خليج فارس وحيد كريمي فارياب
لیست کلی سرویسکاران بر حسب استان–کرمانشاه
کد تلفن موبایل آدرس نام شهر کد
0831 8221767 09188331983 شهياد پايين تر از مسجد قمربني هاشم خدمات فني اميريان علي اميريان كرمانشاه 177
0831 7285757 09183310134 ميدان جوانشير مقابل گرمابه آئينه خدمات فني غرب عباس پير دهقان كرمانشاه 178

 

0831 8369672 09188392810 شهرك حافظيه خيابان 45 متري دوم 17متري كابينت سازي افشين كولاني كرمانشاه 180
0832 5221382 09188368326 خيابان شهيد كشوري خدمات فني مهندسي تقديري سعيد تقديري اسلام آباد غرب 575
0832 7225197 09188397695 خيابان 26 مرداد روبروي فروشگاه هوامات خدمات فني ناصح محمدي ناصح محمدي پاوه 505
0832 6221271 09183338501 خيابان22بهمن روبروي نمايشگاه اتومبيل مولوي خدمات فني فيضي توفيق فيضي جوانرود 181
0832 6226538 09188368326 ميدان بسيج خيابان 22بهمن جنب بيمه دانا تعمير گاه كريمي بهمن كريمي جوانرود 182
0832 6226620 09183318391 بهداري پايين تر ازداروخانه خالدي تعمير گاه لوازم خانگي ياسين ياسين قيطولي جوانرود 400
0832 6523349 09183563281 خيابان امام خميني  خدمات فني عبدي سيف ا… عبدي روانسر 476
0834 2228860 09189341370 خيابان احمدبن اسحاق روبروي مصلي خدمات فني شير محمدي داريوش شيرمحمدي سرپل ذهاب 183
0838 4223513 09188373575 سه راه سيلو موسسه فني نور داريوش خداداده سنقر 229
0838 3228846 09188371932 خيابان شهيد رستتمي روبروي بانك ملي  خدمات فني قزوينه اردشير قزوينه صحنه 319
0835 4224009 09188345589 خيابان شهدا  خدمات فني علي مراد صدري محمد مراد نظري قصر شيرين 363
0837 2227170 09183372427 شهياد پايين تر از مسجد قمربني هاشم خدمات فني اميريان علي مرادي صدري كنگاور 477
لیست کلی سرویسکاران بر حسب استان–کهکیلویه و بویر احمد
کد تلفن موبایل آدرس نام شهر کد
0741 2226084 09173413595 خيابان مصلي لوازم خانگي آبشار اسدا… گودرزي ياسوج
0744 2620406 09177424682 بلوار اصلي روبروي آموزشگاه ولايت خدمات فني رايان ستار نوشادي باشت
0744 3229145 09171484751 خيابان 17 شهريور جنب حمام عمومي تعمير گاه لوازم خانگي حميد جمشيد آذرخش دهدشت 478
0742 2224355 0936859177 خيابان بلاديان نرسيده به بيمارستان شهيد رجايي خدمات فني سيامك ابراهيم گرجي زاده گچساران
لیست کلی سرویسکاران بر حسب استان–گلستان
کد تلفن موبایل آدرس نام شهر کد
0171 4424483 09111778604 خيابان طهماسبي جمهوري نهم نبش كوچه 19خدمات فني گلشني محمد رضا گلشني گرگان 147
0171 2239664 09111717843 خيابان امام رضا نبش كوچه 43 خدمات فني قرباني حسن قرباني گرگان 481
0174 6725987 09113763247 شهيد رجايي خيابان مطهري (شعبه بازار قديم)مطهري 2 حسن نوروزي آزادشهر 480
0174 6242969 09119719485 خيابان وليعصر جنب چهارراه مبارزان خدمات فني مدرن حميدرضابياني خان ببين
0174 6234494 09112712097 خيابان طالقاني شمال چهارراه ابراهيمي جنب آژانس گلستان تكنيكال سرويس نوين عباس زنگانه علي آبادكتول 100
0173 6226312 09113756965 خيابان مزرعه كوي روبروي حمام مهتاب تعمير گاه صداقت حسينعلي قره خاني علي آبادكتول 546
0174 4242553 09113763364 خيابان امام خميني جنوبي روبروي بانك ملي مركزي موسسه گلديش محمد خسروي پيام كلاله 520
0172 5556739 09111723439 خيابان شهداي شرقي تقاطع ملك الشعرا پلاك75 سعيد مظهري فر گنبد كاووس 184
0172 2226639 09113722314 خيابان گلشن شرقي خدمات فني قنبري پلاك130-132 رحيم قنبري اقدم گنبد كاووس 482
لیست کلی سرویسکاران بر حسب استان–گیلان
کد تلفن موبایل آدرس نام شهر کد
0131 2235935 09111488463 خيابان­تختي­كوچه شهيد محمدرضا شمس پلاك 71 تعميرگاه فني جنرال علي محمدي رشت 328
0182 5263875 09113817710 خيابان مطهري انتهاي كوي پاسداران يخچال سازي پرويز پرويز صابري فر آستارا 271
0182 4561205 09113824531 خليف آباد روبروي يكشنبه بازار فرهاد فصيحي اسالم 310
0142 7224995 09111421436 خيابان شهيد چمران تعمير گاه فني حيدريان عباس حيدريان املش 185
0182 4223836 09113823084 خيابان پيروزي روبروي خانه معلم نبش بنياد 15 خرداد تعمير گاه لوازم خانگي پروايي سراج ا… پروايي تالش 158
0182 4223280 09113823084 خيابان جمهوري(20متري)نرسيده به پل­وcNGخدمات فني­سرما گرماي تالش كامبيز كبودمهري تالش 225
0132 4361284 09113353114 خيابان مطهري بالاتر از كارگاه بلوك فرعي خدمات فني حسني حميدرضا حسني خشكبيجار 328
0132 6373391 09113363165 بلوار امام خميني روبروي مسجد جامع تعميرگاه لوازم خانگي اخلاقي پيمان اخلاقي رستم آباد
0132 5721545 9113490360 خيابان آزادگان بلوار امام رضا خدمات فنيAEG محسن جلالي سنگر 324
0142 3224664 09113315607 خيابان امام روبروي مخابرات كوچه شهيد تقوي نژاد موسسه فني خرم كوروش خرمي سياهكل 483
0182 3433236 09119832970 شهرك اباتر خيابان هوشمند محمد پورمحسن صومعه سرا 331
0132 7237130 09112383429 خيابان شهيد بهشتي جنب آتشنشاني تعمير گاه فني پرويز رضايي پرويز رضايي فومن 484
0132 5453636 9111322320 پير بست اولمان روبروي روبروي انبار شركت تعان خدمات فني بردبار عليرضا بردبار كوچصفهان 485
0132 4260750 9112311768 خيابان شريعتي بعد از سينما جنب پل بازار تعمير گاه اسماعيل پور علي اسماعيل پور لشت نشاء 551
0142 5249923 09113447239 خيابان امام خميني روبروي پمپ بنزين خدمات فني محمدي حسين صادق محمدي لنگرود 305
0182 4582807 09111390617 خيابان امام روبروي بانك تجارت عبدالمجيد قنبري ليسار 186
0132 6424666 09112312469 خيابان شهيد ميرزايي روبروي آژانس پرواز مرتضي نيكبخت لوشان 580
لیست کلی سرویسکاران بر حسب استان–لرستان
کد تلفن موبایل آدرس نام شهر کد
0661 4200090 09163673799 بلوار بهارستان – ابتداي خ ارم – خدمات فني تکنو فريزر نوين وحيد مير خرم آباد 396
0666 4227262 09168640670 خيابان آزادي چهارراه شهيد دهقان خدمات فني پارس محمد رضا مرادي ازنا 160
0664 2233434 09355908218 ميدان شهدا خيابان مدرس غربي تعمير گاه تكنو نيما قدرت ا… پيشباز اليگودرز 486
0662 4442975 09161622209 علي آباد روبروي بانك صادرات شماره 110 موسسه فني مهدي مهدي نصرالهي بروجرد 227
0662 4463835 09166657216 خيابان امام حسين نبش كوچه شهيد دخاني پلاك505 احمد گودرزي بروجرد 487
0663 4224402 09166994395 خيابان فلسطين جنوبي پلاك4 الكترو مكانيك شفيعي سرتيپ شفيعي پلدختر 519
0665 4228001 09163689283 خيابان امام ابتداي پل هوايي وحدت پلاك 522 و528 نمايندگي بوتان غلامرضا دليخاني درود 165
0665 4223480 09166994395 خيابان صفاروبروي كوچه شهيد دزفوليلن پلاك171خدمات فني مهندسي آسيا اردشير باجلان درود
0663 6228006 6227006 ميدان فرمانداري خيابان سميه چنگيز مهدي نيايي كوهدشت 187
09167163075 ميدان شهدا خيابان شهيد عبدا… شهبازي نرسيده به بانك كشاورزي خدمات فني سعيد سعيد كرمي كوهدشت 584
0663 7221710 09166606591 سه راه شهدا-شهداي شرقي اول خيابان باهنر خدمات فني زماني علي ياور زماني نورآباد 488
0663 7229828 09166608038 خيابان امام ميدان بعثت تعميرگاه يخچال پوريان حسن پوريان نورآباد
لیست کلی سرویسکاران بر حسب استان–مازندران
کد تلفن موبایل آدرس نام شهر کد
0151 3297389 09111553374 ميدان امام بلوار پاسداران كوچه شهيد ابراهيمي خدمات فني يوسفي مهدي يوسفي ساري 220
3413668 09113535440 بلوار كشااورز نبش كوچه سجاد خدمات فني شجري سيد جواد شجري ساري 224
0151 2264463 09112520729 بلواركشاورز كوي صادقيه مركز خدمات فني گازسوز آتش افروز عيسي اصغري ساري 235
0121 2294942 09113254934 خيابان نورجنب مسجد چهارده معصوم گلشهر خدمات فني بابايي يعقوب بابايي آمل 191
0111 3264591 09111135673 سبزه ميدان داخل كوجه اداره پستجنب امام زاده يحيي علي رضايي شهمير بابل 192
0111 4473699 09113158146 پشت دانشكده فني­بالاترازخوابگاه شهيد امينيان مصلي 22 جنب آژانس15خرداد عليرضا پاينده بابل 553
0192 5351162 09113434927 خيابان رامسر شيرود جنب ايران خودرو جمشيد قرباني تنكابن 510
0124 2443653 09387503626 زيراب خيابان انقلاب زير شهرداري قديم خدمات فني جور سراني عارف جورسرايي سواد كوه
0121 2224348 09111578091 بلوار امام كوچه شهيد رضازاده روبروي موتور فروشي محمد رضا نجفي سورك 190
0121 6222793 خيابان تهران نبش عبور اسكندر كلا روبروي بانك ملي خناري حسن خناري سورك 358
0152 7731021 09113522148 خيابان 17 شهريور پلاك80 يزادن خواجوي گلوگاه 489
0122 5641300 09111203539 خيابان امام كوچه اداره برق سابق خدمات فني سرد و گرم كردي حسن كردي محمود آباد 552
0152 5648602 09113551219 خيابان انقلاب نبش­كوچه شريفي جنب آژانس آزادگان تعميرگاه برادران دوستعلي هاشم دوستعلي نكا 188
0152 3413668 09111551842 خيابان انقلاب مقابل جهاد كشاورزي نبش كوچه 8متري سيد جواد طبسي نكا 189
لیست کلی سرویسکاران بر حسب استان–مرکزی
کد تلفن موبایل آدرس نام شهر کد
0861 3665646 9181614057 اول خيابان هپكو نبش كوچه ارشادپلاك 132 خدمات فني شاهي حسين شاهي اراك 169
0861 2763864 9188634123 هفده دستگاه خيابان سيد مصطفي خميني خدمات فني كوشاوران هادي قاسمي اراك 194
0861 2270619 2257589 خيابان آل احمد نبش كوي تفرش نرسيده به چهاراه داوران پلاك 37 علي حيدري اراك 195
0861 2780763 9183646141 انتهاي سي متري فوتبال خدمات فني مختاري حسين مختاري اراك 233
0865 2242578 9181651305 خيابان ساحلي پايين تر از پل شاهين خدمات فني كرمي محمد حسين كرمي خمين 490
0255 2248811 9192566033 خيابان دكتر شريعتي نرسيده به ميدان فلسطين جنب بانك ملي تعمير گاه محمدي حسين محمدي ساوه 491
0862 5454911 9186017081 خيابان امام خميني نبش چهارراه مهديه اول كوچه  مهديه عبدا… كميجاني كميجان 518
0862 5454543 9189646369 خيابان انقلاب بلااتر از مسجد صاحب الزمان تعميرگاه لوازم گاز سوز تفرشي حسين تفرشي كميجان
لیست کلی سرویسکاران بر حسب استان–هرمزگان
کد تلفن موبایل آدرس نام شهر کد
0765 2283074 9171665143 بلوار رسالت نرسيده به انبار كميته امداد جهانبخش اميرزاده ميناب 197
لیست کلی سرویسکاران بر حسب استان–همدان
کد تلفن موبایل آدرس نام شهر کد
0811 4224959 09183646141 ده­متري مدني روبروي­داروخانه­دكتر­رزاقي نبش­كوچه شش­متري خدمات فني صفايي اكبر صفايي همدان 348
0811 8337090 09189646369 خيابان صدف روبروي تالار ونوس نبش­كوچه گلگون پلاك169 موسسه فني ايام حميد ايام همدان 513
0812 3224161 09188119048 خيابان فرهنگ مقابل بانك­ملي شعبه سيدجمالالدين خدمات فني صداقت محسن صداقت اسدآباد
0812 7217155 09183157552 خيابان امام جنب مسجد امام رضا خدمات فني نوري لطف ا… نوري بهار 221
0852 4228786 09183526055 خيابان حافظ غربي پايين تر از فروشگاه رفاه سيدابراهيم مير معيني تويسركان 326

 

0812 7225315 09188195376 خيابان30متري نرسيده­به چهارراه شهرداري­قديم­تعميرگاه لوازم خانگي تقوي رضا نقوي فامنين 573
0812 6564020 09126065248 ميدان امام بلوار مفتح تعمير گاه يخچال مهدي مهدي نجفي قروه درجزين 492
0812 5225388 09183148701 خيابان شهيد مطهري جنب بانك صادرات خدمات فني لطفي قربانعلي لطفي كبودرآهنگ 201
0812 5222805 09183144830 بلوار شهيد رجايي نبش كوچه مولوي پلاك5 ابراهيم شوندي كبودرآهنگ 318
0812 4522493 09183148846 خيابان امام روبروي فروشگاه اجاقي خدمات فني نيكپور ابوالفضل نيكپور لالجين 200
0851 2218811 09188520516 خيابان ميثم نبش كوچه ندا خدمات فني حيدري غلامرضا حيدري ملاير 208
0851 2280465 09183132289 خيابان مصطفي خميني نرسيده به ميدان آزادگان پلاك2023 حميدرضا تقوي ملاير
0851 3220704 09183539584 خيابان 17 شهريور بالاتر از ترمينال خدمات فني سلگي امرا… سلگي نهاوند 343
لیست کلی سرویسکاران بر حسب استان–یزد
کد تلفن موبایل آدرس نام شهر کد
0351 7217155 09133539823 آزادشهر بين فلكه اول و دوم خيابان وحدت تعميرگاه لوازم خانگي حميد حسين حاجي زاده يزد 216
0351 7234462 09131568740 بلوار 17 شهريور زير پل هوايي جنب ريل قطار خدمات فني كمالي حيدر كمالي يزد 320
0352 7226819 09132552677 خيابان حافظ بالاتر از مسجدامام حسين تعميرگاه لوازم خانگي دهستاني مجتبي دهستاني اردكان 493
0353 4226369 09153253465 گلشن خيابان واعظ طبسي روبروي ارك تكنو سرما كاظم صداقت نيا طبس 494
0352 5228507 09133557873 خيابان سيد مصطفي خميني بالاتر از سپاه تعميرگاه زارع علي محمد زارع مهريز 217

لطفا امتیاز دهید
1
نویسنده مطلب scobar

یک دیدگاه

  • منصور فاطمی
    3 سال پیش

    بسیار عالی