لغو گمرکات اختصاصی پارچه و لوازم‌خانگی

5 سال پیش

لغو گمرکات اختصاصی پارچه و لوازم‌خانگی 

گمرک ایران از لغو گمرکات اختصاصی پارچه و لوازم خانگی بزرگ به دلیل کندی ترخیص و هزینه‌ ترانزیت خبر داد.

به گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، فرود عسگری مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد و ویژه به کلیه گمرکات اجرائی ابلاغ کرد

و در راستای بهبود فضای کسب و کار و تسهیل امور و روان سازی تشریفات گمرکی و اختیارات حاصل از مواد (۲) و (۳۹) قانون امورگمرکی، با عنایت به اینکه تعیین گمرکات اختصاصی جهت ترخیص کالاهای پارچه و لوازم خانگی بزرگ موجب بروز مشکلات فراوان برای صاحبان کالا و ناگزیر به ترانزیت محمولات وارده از برخی گمرکات به سایر گمرکات اختصاصی ترخیص کالاهای مزبور شده و موجبات نارضایتی صاحبان کالا در قبال اجبار به ترانزیت کالاهای وارده مذکور به سایر گمرکات اختصاصی ترخیص کالاهای موصوف و نهایتاً کندی در روند انجام تشریفات گمرکی کالای وارده را به دنبال داشته است، لذا ضمن لغو گمرکات اختصاصی برای کالاهای پارچه و لوازم خانگی بزرگ، مراتب به شرح ذیل اعلام می‌شود

– کلیه گمرکات کشور مجاز به انجام رویه واردات قطعی کالاهای موصوف با رعایت کامل کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره نسبت به ترخیص اقلام یاد شده خواهند بود

– رعایت کلیه دستورالعمل های صادره مرتبط با نحوه و چگونگی اخذ مجوز آزمایشگاه و استاندارد و الصاق نمونه به اظهارنامه و رعایت حداقل حقوق ورودی ریالی مندرج در جداول پیوست مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۳ در خصوص پارچه از سوی آن گمرک الزامی است.

– رعایت کلیه دستورالعمل های صادره مرتبط با نحوه و چگونگی اخذ مجوز استاندارد و درج شماره سریال لوازم خانگی بزرگ در ظهر اظهارنامه از سوی آن گمرک الزامی است…:

لطفا امتیاز دهید
0
نویسنده مطلب scobar

بدون دیدگاه

رسانه های همکار