توانايي تشخيص عيب، باز كردن،مونتاژ و آزمايش قهوه جوش برقى

5 سال پیش

توانايي تشخيص عيب، باز كردن ، رفع عيب، مونتاژ و آزمايش قهوه‌جوش برقى (قهوه ساز)

قهوه کلمه عربی کفا یا کافا می‌باشد که از نام منطقه‌ای در اتیوپی که قهوه ازآنجا می‌آید گرفته‌شده است..قهوه‌جوش‌های مختلفی به اشکال مختلف در فروشگاه های لوازم خانگی یافت می‌شود ولی اساس کار همه یکسان است در اینجا ما تا حدودی آن را برای شما تشریح می‌کنیم.

آب سرد موجود در محفظه اين دستگاه پس از عبور از شير یک‌طرفه و ديگ فلزى لوله‌ای، به جوش می‌آید و از لوله خروجى بالاى قهوه‌جوش وارد صافى پر از قهوه آسياب شده می‌شود و از صافى قهوه عبور می‌کند و به داخل يك پارچ می‌ریزد.پارچ حاوى قهوه صاف‌شده به‌وسیله صفحه پايين گرم می‌ماند تا مورداستفاده قرار بگيرد.

انواع قهوه‌جوش‌ها و قهوه صاف كن برقى

در تصویر زیر یک قهوه‌جوش از مدلهای جدید قهوه‌جوش داریم اگر بخواهیم اجزای آن را تعریف کنیم.

coffe-maker-2

* داراى مخزن یک و نیم ليتر معادل  ۱۰ فنجان قهوه

* فیلتر دائم

* نمايشگر ميزان آب

* سيستم ضد چكه

* قورى پيركس قابل استفاده در اجاق مايكروفر

* صفحه گرم كن كم مصرف خودكار

طرز كار قهوه‌جوش

ابتدا به مقدار لازم آب داخل مخزن اصلى قرار دهيد. سپس دو قاشق سو پخورى قهوه‌ی ساييده شده در داخل صافى قهوه‌جوش بريزيد درب دستگاه را ببنديد و آنگاه دوشاخه را به برق بزنيد. كليد برق را استارت كنيد لامپ سيگنال روشن می‌شود. دقت كنيد كه لیوان‌ها در جاى خود قرارگرفته باشند. پس از چند ثانيه لوله‌ی بخار شروع به توليد بخار كرده و بخارآب با فشار بر روى قهوه‌ها پاشيده می‌شود و از زير مخزن كوچك دوراهه قهوه‌ی آماده داخل لیوان‌ها خواهد ريخت اين عمل تا پايان كار حدود ۴ تا ۵ دقيقه طول می‌کشد تا دو ليوان قهوه آماده شود.

در ضمن در طول اين مدت چند بار ترموستات عمل كرده و چراغ را روشن و خاموش می‌کند.

best-automatic-coffee-maker

coffemaker-repair-1

باز كردن و بستن يك دستگاه قهوه‌جوش فورى

قبل از شروع كار تعميرات دوشاخه سيم رابط برق را از پريز جدا كنيد.

مشخصات فنى دستگاه برابراست با:

فرکانس: ۵۰ هرتز

قدرت : ۶۰۰ وات

ولتاژ: ۲۳۰ ولت

coffemaker-repairدر پوش قهوه جوش را حدوداً ۹۰ درجه باز كنيد

درپوش قهوه‌جوش را حدوداً ۹۰ درجه بازکنید

در اين حالت دو محفظه داخل هم ديده می‌شود که محفظه بزرگ ، مخزن آب دستگاه می‌باشد و محفظه كوچك كه داخل محفظه بزرگ قرار دارد محل قرار گرفتن مخزن كوچك دوراهه و صافى قهوه می‌باشد. صافى قهوه را از داخل دستگاه خارج کنید.

با خارج شدن مخزن كوچك دوراهه دولوله خروجى آن به‌خوبی ديده می‌شود. كف اين محفظه دو سوراخ وجود دارد كه دولوله انتهايى مخزن كوچك دوراهه ازآنجا خارج می‌شوند.

در قسمت داخل مخزن كوچك دوراهه ، در انتهاى آن دو سوراخ وجود دارد

و در شکل  نشان داده‌شده است. كه دو سوراخ خروج قهوه را نشان می‌دهند.

coffemaker-repair-2 coffemaker-repair-3 coffemaker-repair-4 coffemaker-repair-5

دستگاه را به‌طرف جلو خم‌کنید.دقت كنيد كه قبلاً آب داخل مخزن اصلى را تخليه كرده باشيد. پیچ‌های دوطرفه بدنه را با يك پیچ‌گوشتی دو شکافه بازکنید. براى جدا كردن درپوش با يك پیچ‌گوشتی دو سوراخ روى در را بلند كنيد تا لوله‌ی خروج آب گرم از درپوش جدا شود.

coffemaker-repair-8 coffemaker-repair-9 coffemaker-repair-10 coffemaker-repair-11

لوله‌ی خروجى آب گرم و بخار را پس از جدا شدن از درپوش به‌طرف پايين حركت دهيد.

بايك پیچ‌گوشتی دوسو كارده طرف پایه‌ی درپوش را از بدنه جدا کنید تا درپوش جدا شود.در این حالت پس از جدا شدن خارهاى دوطرفه درپوش از بدنه درپوش را از بدنه جدا کنید.

محفظه بزرگ و مجراى خروج آب به‌طرف لوله بخار را نشان می‌دهد. در ضمن در اين مجرا شير یک‌طرفه وجود دارد كه كار آن جلوگيرى از خروج بخار سوراخ خروج آب به‌طرف محفظه بزرگ می‌باشد.در این حالت محفظه كوچك و سوراخ‌های انتهايى آن به‌خوبی ديده می‌شود.

با يك پیچ‌گوشتی چهارسو پيچ محكم كننده بدنه به مخزن‌های آب سرد و قهوه را بازکنید در اين حالت لوله خروجى و لولاى حركتى آن را ملاحظه كنيد.

coffemaker-repair-11 coffemaker-repair-12  coffemaker-repair-13coffemaker-repair-14

با يك پیچ‌گوشتی چهارسو پيچ محكم كننده بدنه به مخزن‌های آب سرد و قهوه را بازکنید در اين حالت لوله خروجى و لولاى حركتى آن را ملاحظه كنيد.

با يك پیچ‌گوشتی چهارسو پیچ‌های كف دستگاه را بازکنید در اين حالت سوراخ‌های كف محفظه‌ی كوچك را ملاحظه كنيد. پس از باز شدن پیچ‌ها از دو طرف بدنه را گرفته و آن را از هم جدا كنيد. دو طرف بدنه را گرفته و از هم جدا كنيد.در اين حالت كليد قطع و وصل آن به‌خوبی ديده می‌شود با جدا شدن دو طرف بدنه دستگاه قهوه‌جوش از یکدیگر در اين حالت اجزاى داخلى آن ديده می‌شود.

coffemaker-repair-16 coffemaker-repair-17 coffemaker-repair-18 coffemaker-repair-19

روى ديگر كليد قطع و وصل برق، لوله توليد بخار، مجراى ورودى و خروجى آب از مخزن آب، فيوز حرارتى و ترموستات غیرقابل تنظيم و سيم اتصال به لامپ نشان داده‌شده است. با يك پیچ‌گوشتی مناسب چهارسو پیچ‌های بست نگهدارندِ المنت ولوله توليد بخار و سیستم‌های كنترل حرارتى را بازکنید. پس از باز شدن پیچ‌ها بست فلزى را گرفته و آن را به‌طرف بالابلند كنيد تا از بدنه جدا شود. فیش‌های برق ورودى المنت را از ترمينال آن جدا كنيد.

coffemaker-repair-20 coffemaker-repair-21 coffemaker-repair-22 coffemaker-repair-23

روكش عايق نسوز را از روى فيوز حرارتى جدا كنيد و روكش دیگر روی فيوز حرارتى وجود دارد كه آن را هم بايد برداريد.تا مقدار فيوز خوانده شود.

روكش دوم فيوز حرارتى كه ضمن آن لاستيك شفاف با عايق حرارتى می‌باشد از روى آن برمی‌دارید دقت كنيد كه پس از تعويض احتمالى آن حتماً در مونتاژ مجدد بايد هر دو روكش را در جاى خودشان قرار دهيد فيوز حرارتى را مشاهده می‌کنیم كه اگر جريان زياد باعث حرارت بیش‌ازاندازه شود اين فيوز سوخته و دستگاه را از كار می‌اندازد. مقدار اين فيوز برابر است با: TF192 C

سیم‌های رابط اهم‌متر را روى ترمینال‌های المنت قرار دهيد دقت كنيد كه حتماً يكى از دو سيم برق ورودى به المنت را از جاى خودش خارج كرده باشيد در اين حالت اهم‌متر ۹/۹۵ اهم را نشان می‌دهد

coffemaker-repair-24 coffemaker-repair-25 coffemaker-repair-26 coffemaker-repair-27

 المنت ولوله توليد بخار را گرفته و به‌طرف پايين آن را بكشيد تا از رابط‌های پلاستيكى مقاوم جدا شود. پس از جدا شدن المنت ولوله توليد بخار و ترموستات غیرقابل تنظيم و رابط‌های لاستيكى مقاوم حرارتى , لوله توليد بخار , و صفحه بزرگ زير المنت كه بافاصله هوايى كه بين المنت و بدنه ايجاد كرده باعث جلوگيرى از آسيب رساندن به بدنه می‌شود.

اگر المنت به هر دليل بسوزد چون با لوله توليد بخار به‌صورت پرس ساخته‌شده‌اند بايد اين قسمت را

كامل باهم تعويض شوند. مقدار ولتاژ و توان المنت را روى لوله المنت حك نموده‌اند تا در تعويض آن دچار مشكل نشويد. روى المنت نوشته‌شده است : ۲۳۰ ولت – ۶۰۰ وات

coffemaker-repair-28 coffemaker-repair-29 coffemaker-repair-30 coffemaker-repair-31

كليد اين دستگاه همان‌طور كه در عكس مشاهده می‌کنید داراى دو سيم می‌باشد كه آن نشانه يك كليد قطع و وصل می‌باشد. برای دیدن مراحل کاربر روی تصویر زیر کلیک کنید.

repair-cofee-maker

نحوه تميز كردن دستگاه قوه جوش

اگر مزه‌ی قهوه در دستگاه قهوه‌جوش به دليل گرفتن جرم، عوض شود و شوینده‌های آماده نيز در اختيار نباشد می‌توان از سركه معمولى استفاده كرد و مراحل زير را براى تميز كردن دستگاه انجام داد.

۱- بايد هرگونه قهوه باقی‌مانده داخل دستگاه را خارج و سبد دانهاى قهوه و صافى را خالى كرد.

۲- ابتدا بايد جاى مخصوص قهوه را با آب سرد شست و آن را با يك پيمانه سركه سفيد و دو پيمانه آب پر كرد.

۳- سپس بايد سركه و آب را داخل مخزن قهوه ساز ريخت و دستگاه را روشن كرده، بعد از يك دور كامل آن را خاموش كرد.

۴- بايد مخلوط سركه در حدود ۱۵ دقيقه به همين حالت باقی‌مانده و ته‌نشین شود.

۵- دو بار آب خالى را در دستگاه ريخته و آن را روشن كنيد تا قطرات سركه پاك شود.

۶- درنهایت بار ديگر دستگاه را خاموش كرده و ۱۵ دقيقه به همين حالت باقى نگهداريد تا کاملاً تميز شود.

coffemaker-repair-32

عیب‌یابی و رفع عيب قهوه‌جوش برقى

*قهوه‌جوش كار نمی‌کند ولى چراغ نشانگر روشن است.

جواب : ۱- سیم‌های رابط به المنت قطع است. ۲ –  المنت سوخته است.

*قهوه‌جوش به‌طور اتوماتيك عمل نمی‌کند.

جواب :۱- بی متال معيوب است.

۲-  دستگاه نياز به رسو بزدايى دارد چون لوله‌ی بخار به‌طرف مخزن قهوه مسدود شده است.

*با زدن كليد قهوه‌جوش دستگاه كار نمی‌کند و لامپ خبر نيز روشن نمی‌شود.

جواب : ۱- پريز برق ندارد.

۲ – دوشاخه و سيم رابط آن قطع‌شده است.

۳ – كليد اصلى معيوب است و برق را به دستگاه نمی‌رساند.

*دستگاه نشتى دارد.

جواب :۱-  به‌محض مشاهده هرگونه نشتى فوراً درصدد رفع آن برآييد.

۲-  زيادتر از حد مجاز در دستگاه آب ريخته شده است.

۳- در موقع مونتاژ لاستیک‌های آب‌بندی به‌طور كامل در جاى خود قرار نگرفته است.

۴ – واشرهاى آب‌بندی را تعويض كنيد.

*قهوه‌جوش گرم نمی‌کند.

 ترموستات خراب است .

گرم نکردن قهوه‌جوش به دلیل خراب بودن ترموستات می‌باشد. یک‌لحظه کوتاه پلاتین‌های ترموستات را به همدیگر وصل کنید. در این هنگام اگر قهوه‌جوش گرم شد، ترموستات خراب است. ترموستات را در صورت امکان رفع عیب کنید، اگر عیب برطرف نشد آن را تعویض کنید.

اصول کار ترموستات به این صورت است که وقتی جریان الکتریکی المنت توسط ترموستات برقرار می‌شود، المنت گرم شده و گرمای آن از طریق بدنه مخزن جذب آب درون مخزن می‌شود. وقتی درجه حرارت آب بالا رفت و به حد مجاز رسید، گرمای المنت ، بازوی حساس ترموستات را گرم می‌کند. بازوی حساس در مقابل گرما انبساط طولی پیداکرده و به‌طرف بالا کشیده می‌شود. در این هنگام دو پلاتین اتصال جریان المنت ، از همدیگر جداشده و المنت از کار می‌افتد.

پس از مدت‌زمانی که دمای آب از حد لازم کمتر می‌شود. بازوی حساس خنک شده درنتیجه انقباض طولی پیداکرده و دوباره دو پلاتین به همدیگر وصل می‌شوند و جریان المنت برقرار و آب گرم می‌گردد. بدین ترتیب در تمام مدتی که قهوه‌جوش به برق وصل است گرمای آب به‌طور خودکار کنترل می‌شود.

فواید خوردن قهوه

قهوه، هوشیاری، تمرکز و توجه را افزایش می‌دهد

قهوه حاوی آنتی‌اکسیدان‌های متعدد، خصوصاً پلی فنول است. آنتی‌اکسیدان‌ها بدن را در مقابل اکسیداسیون محافظت می‌کنند.این پدیده طبیعی و اجتناب‌ناپذیر نابودی مولکول‌های سازندۀ بدن ما را به دنبال دارد. پیری و ظهور سرطان‌ها از دیگر پیامدهای اکسیداسیون است.

منبع بسیار خوبی برای تأمین منیزیم، ویتامین B2، B3 و مس است.

به همین خاطر قهوه عملکرد پیشگیرانه در مقابل بسیاری از بیماری‌ها دارد. بیماری‌هایی چون:

سرطان کبد، سرطان کولون و سینه،

دیگر بیماری‌های کبد (خصوصاً سیروز)،

بیماری پارکینسون،

دیابت،

نقرس،

و غیره.

مضرات قهوه

آزاد شدن هورمون استرس. اگر شما فرد پراسترس یا مضطربی هستید، بهتر است که مصرف قهوه‌تان را کاهش دهید.

قهوه گوارش را سرعت می‌بخشد. اگر رودۀ حساسی دارید، باید از نوشیدن قهوه اجتناب کنند.

قهوه ترشح اسید معده را نیز افزایش می‌دهد: اگر مبتلابه رفلکس معد-مری، ورم معده یا زخم معده هستید، حواستان به میزان قهوه‌ای که می‌نوشید، باشد.

قهوه جذب آهن توسط بدن را نیز کم می‌کند

ضمناً دُز بالای کافئین طی بارداری خطرناک است. از همین رو، به زنان باردار توصیه می‌شود که مصرف قهوه‌شان را نهایتاً به دو فنجان در روز محدود کنند. (این میزان قهوه در صورتی مجاز است، که هیچ نوشیدنی حاوی کافئین دیگری مورداستفاده قرار نگیرد.)

و درنهایت باید بدانید که کافئین تپش قلب را زیاد می‌کند. پس درصورتی‌که به خاطر مشکلات ریتم قلبی، دارو می‌خورید، حواستان به میزان مصرف قهوه‌تان باشد.

پس در نوشیدن قهوه مانند دیگر نوشیدنی‌ها با برنامه پیش بروید تا در حین استفاده از فواید آن از مضرات آن به دور باشد.

موفق باشید.

لطفا امتیاز دهید
7
نویسنده مطلب scobar

7 دیدگاه

 • حسن
  5 سال پیش

  سلام .سپاس فراوان از آموزش تعمیر قهوه ساز .
  سوال »از کجا بدانم ترموسات سالم یا معیوب است ؟

  • رضائی
   5 سال پیش

   سلام وقت بخیر.
   وقتی قهوه جوش گرم نمی کند.میتونه دلیلش این باشه که ترموستات خراب است .

   گرم نکردن قهوه جوش به دلیل خراب بودن ترموستات می باشد. یک لحظه کوتاه پلاتین های ترموستات را به همدیگر وصل کنید. در این هنگام اگر قهوه جوش گرم شد، ترموستات خراب است. ترموستات را در صورت امکان رفع عیب کنید، اگر عیب برطرف نشد آن را تعویض کنید.

   اصول کار ترموستات به این صورت است که وقتی جریان الکتریکی المنت توسط ترموستات برقرار میشود، المنت گرم شده و گرمای آن از طریق بدنه مخزن جذب آب درون مخزن میشود. وقتی درجه حرارت آب بالا رفت و به حد مجاز رسید، گرمای المنت ، بازوی حساس ترموستات را گرم میکند. بازوی حساس در مقابل گرما انبساط طولی پیدا کرده و بطرف بالا کشیده میشود. در این هنگام دو پلاتین اتصال جریان المنت ، از همدیگر جدا شده و المنت از کار می افتد.

   پس از مدت زمانی که دمای آب از حد لازم کمتر می شود. بازوی حساس خنک شده در نتیجه انقباض طولی پیدا کرده و دوباره دو پلاتین به همدیگر وصل می شوند و جریان المنت برقرار و آب گرم می گردد. بدین ترتیب در تمام مدتی که قهوه جوش به برق وصل است گرمای آب بطور خودکار کنترل می شود.
   موفق باشید.

 • 3 سال پیش

  قهوه جوش من اب ازش سخت میاد داخل پارچ.چرا؟

  • نویسنده شاکری
   3 سال پیش

   سلام
   با نمايندگي خدمات برند محصولتون تماس بگيرید.
   موفق باشید.

 • ناشناس
  2 سال پیش

  سلام خسته نباشید من دستگاهم سالم بود ولی حدود یه ماه ازش استفاده نکردم الان که اومدم استفاده کنم اب ازش نمیومد به نظرتون مشکل از کجاس ممنون میشم سریع تر جواب بدید
  مدل دستگاه: گوسونیک gem_867

 • ناشناس
  2 سال پیش

  سلام خسته نباشید من دستگاهم مشکلی نداشت ولی حدود یه ماه ازش استفاده نکردم الان که اومدم استفاده کنم اب ازش نمیومد ممنون میشم راهنماییم کنید
  مدل دستگاه: گوسونیک gem_867

 • Majid
  2 سال پیش

  سلام خسته نباشید من دستگاهم مشکلی نداشت ولی حدود یک ماه ازش استفاده نکردم الان که اومدم استفاده کنم اب نمی آمد به نظرتون مشکل چیه
  مدل دستگاه: گوسونیک gem_867

رسانه های همکار