خدمات پس از فروش مجیک و بلومبرگ

5 سال پیش
blomberg

تلفن مرکز خدمات پس از فروش : ۸ – ۸۸۴۸۰۴۳۰ – ۰۲۱

logo-magic110

تلفن مرکز خدمات پس از فروش : ۸ – ۸۸۴۸۰۴۳۰ – ۰۲۱

دانلود لیست خدمات پس از فروش

 

لیست خدمات پس از فروش مجیک در سراسر کشور

شهر

نماینده

تلفن

موبایل

کد

تبریز

افشین هلال

۰۹۱۴۳۰۸۶۹۵۹

تبریز

علی پاکدامن

۳۳۳۶۷۱۰

۰۹۱۴۱۱۴۹۱۷۵

۴۱۱

مراغه

سلام زاده

۲۲۲۸۵۲۷

۰۹۱۴۱۲۱۱۲۸۱

۴۲۱

میانه

مسافر

۲۲۳۶۳۰۲

*

۴۲۳

ارومیه

بهجت قامت

۲۲۲۸۷۳۸

۴۴۱

خوی

ویشلقی

۲۴۴۰۰۹۴

۴۶۱

میاندوآب

صمدی

۲۳۳۳۷۹۰

۴۸۱

مهاباد

محی

۲۲۳۲۳۲۲ -۲۲۲۹۲۹۵

۰۹۱۴۱۴۲۱۶۷۱

۴۴۲

اردبیل

ثریائی

۲۲۴۰۷۱۲

۴۵۱

اصفهان

علائی

۲۲۵۶۷۴۸-۲۲۸۳۷۹۵

۰۹۱۳۱۱۱۶۸۹۱

۳۱۱

اصفهان

خلیقی

۲۳۳۸۰۶۹-۲۳۴۱۹۶۵

۰۹۱۳۱۱۶۰۶۱۵

۳۱۱

ایلام

احمدی

۳۳۳۱۲۸۴

۸۴۱

تهران

سهند سرویس

۸۸۴۸۰۴۳۰-۹

۰۹۱۹۶۲۶۴۵۷۶

۲۱

اهوار

فریدونی

۲۲۳۰۷۸۴-۲۲۲۴۵۰۸

۶۱۱

بهبهان

شکرائی

۲۲۲۴۴۳۵

۰۹۱۷۳۴۴۰۳۴۴

۶۷۱

خرمشهر

رضائی مهر

۴۲۴۰۷۸۴-۴۲۲۶۴۶۹

۶۳۲

شیراز

ناظمی

۲۲۴۵۰۲۴-۲۳۵۴۸۵۹

۷۱۱

قزوین

مجابی

۲۲۲۷۸۳۹

۰۹۱۲۲۸۲۶۲۰۴

۲۸۱

قم

بخشنده

۷۷۷۲۰۲۲-۷۷۷۱۴۱۴

۰۹۱۲۱۵۳۹۳۴۱

۲۵۱

بروجرد

صوفی

۲۶۲۷۹۰۶-۲۶۲۵۹۴۵

۰۹۱۶۱۶۲۳۴۰۱

۶۶۲

بانه

شجاعی

۴۲۲۱۵۹۳

۸۷۵

سیرجان

ملکی نیا

۴۲۲۷۵۷۲

۰۹۱۳۱۴۵۶۷۷۳

۳۴۵

کرمانشاه

فلاحی

۷۲۸۶۷۹۹

۸۳۱

گرگان

ذهبی

۵۵۲۸۸۸۳-۵۵۲۳۰۵۳

۱۷۱

بندر انزلی

چاوشی

۳۲۲۳۷۲۷-۳۲۲۶۱۳۵

۱۸۱

بابل

رحیمی

۳۲۶۶۰۴۲-۳۲۳۰۴۶۵

-۰۹۱۱۱۱۲۲۱۰۳

۱۱۱

تن کابن

قورچی بیگی

۴۲۲۷۲۷۰-۴۲۳۴۳۶۴

۰۹۱۱۳۹۲۴۳۷۱

۱۹۲

اراک

شاکری

۲۲۴۹۲۱۰-۲۲۲۵۸۲۴

۰۹۱۸۱۶۱۳۹۰۴

۸۶۱

اراک

صادقی

۲۲۲۶۴۸۵-۲۲۵۲۱۶۸

۸۶۱

بندر عباس

دانشمند

۲۲۴۳۶۶۶

۰۹۱۷۷۶۸۵۰۴۵

۷۶۱

بندر عباس

استعانه

۳۳۳۲۶۱۰

۰۹۱۷۷۶۱۱۳۳۶

۷۶۱

همدان

فتحی مهند

۲۵۲۵۱۹۶-۲۵۲۵۸۰۹

۸۱۱

یزد

چراغی

۷۲۴۲۳۵۶

۳۵۱

رسانه های همکار