خدمات پس از فروش مجیک و بلومبرگ

6 سال پیش
blomberg

تلفن مرکز خدمات پس از فروش : 8 – 88480430 – 021

logo-magic110

تلفن مرکز خدمات پس از فروش : 8 – 88480430 – 021

دانلود لیست خدمات پس از فروش

 

لیست خدمات پس از فروش مجیک در سراسر کشور

شهر

نماینده

تلفن

موبایل

کد

تبریز

افشین هلال

09143086959

تبریز

علی پاکدامن

3336710

09141149175

411

مراغه

سلام زاده

2228527

09141211281

421

میانه

مسافر

2236302

*

423

ارومیه

بهجت قامت

2228738

441

خوی

ویشلقی

2440094

461

میاندوآب

صمدی

2333790

481

مهاباد

محی

2232322 -2229295

09141421671

442

اردبیل

ثریائی

2240712

451

اصفهان

علائی

2256748-2283795

09131116891

311

اصفهان

خلیقی

2338069-2341965

09131160615

311

ایلام

احمدی

3331284

841

تهران

سهند سرویس

88480430-9

09196264576

21

اهوار

فریدونی

2230784-2224508

611

بهبهان

شکرائی

2224435

09173440344

671

خرمشهر

رضائی مهر

4240784-4226469

632

شیراز

ناظمی

2245024-2354859

711

قزوین

مجابی

2227839

09122826204

281

قم

بخشنده

7772022-7771414

09121539341

251

بروجرد

صوفی

2627906-2625945

09161623401

662

بانه

شجاعی

4221593

875

سیرجان

ملکی نیا

4227572

09131456773

345

کرمانشاه

فلاحی

7286799

831

گرگان

ذهبی

5528883-5523053

171

بندر انزلی

چاوشی

3223727-3226135

181

بابل

رحیمی

3266042-3230465

-09111122103

111

تن کابن

قورچی بیگی

4227270-4234364

09113924371

192

اراک

شاکری

2249210-2225824

09181613904

861

اراک

صادقی

2226485-2252168

861

بندر عباس

دانشمند

2243666

09177685045

761

بندر عباس

استعانه

3332610

09177611336

761

همدان

فتحی مهند

2525196-2525809

811

یزد

چراغی

7242356

351