خدمات پس از فروش ایندوزیت و آریستون و اکسپریال

6 سال پیش
indesit

شماره تماس مرکز سرویس و اطلاع رسانی : 8232 – 021

دانلود لیست خدمات پس از فروش ایندوزیت و آریستون

 

خدمات پس از فروش ایندوزیت و آریستون در سراسر کشور

نمایندگیهای استان آذربایجان شرقی

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

412

آذربایجان شرقی

آذرشهر

مدنی

4521434-4223882

*

*

426

آذربایجان شرقی

اهر

جعفرپوز

2232987

*

*

472

آذربایجان شرقی

تسوج

ناصری آذر

2464222-2463999

*

 

411

آذربایجان شرقی

تبریز

درویشی

4796536

*

*

411

آذربایجان شرقی

تبریز

نامی

5418367

*

*

461

آذربایجان شرقی

خوی

ویشلقی

2440094

*

*

412

آذربایجان شرقی

خسروشهر

خدادادی

2663750

*

*

422

آذربایجان شرقی

عجب شیر

حداد(پسر)

6223815

*

*

421

آذربایجان شرقی

مراغه

سلام زاده

2228527-2220066

*

*

491

آذربایجان شرقی

مرند

درویشی

2220199

*

*

422

آذربایجان شرقی

ملکان

عبدالهی

8223665

*

*

491

آذربایجان شرقی

مرند

رحیمی

2260128

*

*

423

آذربایجان شرقی

میانه

موسوی

2246060-2235560

*

*

424

آذربایجان شرقی

هشترود

داودی

6226150

*

*

 

نمایندگیهای استان آذربایجان غربی

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

441

آذربایجان غربی

ارومیه

رزمی

3445280-3842493

*

*

441

آذربایجان غربی

ارومیه

مبینی فر

2353408

*

*

482

آذربایجان غربی

بوکان

قادرپور

6253543

*

*

444

آذربایجان غربی

پیرانشهر

سردشت نژاد

4229918

*

*

482

آذربایجان غربی

تکاب

نعمتی

5224310

*

*

443

آذربایجان غربی

سلماس

کاروانی

5242574

*

*

482

آذربایجان غربی

شاهین دژ

میرزائی

4226240

*

*

462

آذربایجان غربی

ماکو

علی نژاد

3224417

*

*

442

آذربایجان غربی

مهاباد

ابراهیم خاص

2443383

*

*

481

آذربایجان غربی

میاندوآب

صمدی

2333790

*

*

443

آذربایجان غربی

نقده

نراقی

6260634

*

*

 

نمایندگیهای استان اردبیل

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

451

اردبیل

اردبیل

ارشادی

6618001-6617591

*

*

452

اردبیل

خلخال

شهبازی

4224507

*

*

452

اردبیل

مشکین شهر

موسوی

5240888

*

*

452

اردبیل

مغان

هاشمی وند

7226400-7229826

*

*

451

اردبیل

اردبیل

صادقی

7729192

 

*

 

نمایندگیهای استان اصفهان

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

311

اصفهان

اصفهان

سطری

2355807

*

 

311

اصفهان

اصفهان

پورشفیعی

2294943

*

 

371

اصفهان

خوانسار

عبدالرحیمی

2233076-2225856

*

*

312

اصفهان

خمینی شهر

ذهتاب

3641841

*

*

312

اصفهان

شاهین شهر

آبرویی

5253552

*

*

321

اصفهان

شهرضا

دانش پور

2222120

*

*

312

اصفهان

فلاورجان

کریمی

7428200-7424030

*

*

361

اصفهان

کاشان

رئوف

4442364

*

*

372

اصفهان

گلپایگان

صحت

3228989

*

*

335

اصفهان

مبارکه

امیرخانی

5224525

*

*

331

اصفهان

نجف آباد

طاهری

2657328

*

*

323

اصفهان

نائین

مهرآور

2252949-2650043

*

*

311

اصفهان

اصفهان

بیگی

6633140

 

*

 

نمایندگیهای استان ایلام

کد

استان

شهرستان

نام  نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

842

ایلام

آبدانان

عبدالهی

6223679

*

*

841

ایلام

ایلام

ملکی

3360841

*

*

 

نمایندگیهای استان البرز

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

26

البرز

کرج

طالقانی

33408557

*

*

26

البرز

هشتگرد

اینانلو

44239500-44239600

*

*

 

نمایندگیهای استان بوشهر

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

773

بوشهر

برازجان

رضازاده

4243798

*

*

771

بوشهر

بوشهر

نوروزی

3539942

*

*

 

نمایندگیهای استان بوشهر

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

773

بوشهر

برازجان

رضازاده

4243798

*

*

771

بوشهر

بوشهر

نوروزی

3539942

*

*

 

نمایندگیهای استان تهران

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

21

تهران

اسلام شهر

نصرتی حقایقی

56465882

*

*

292

تهران

پاکدشت

رضایی

36035656

*

*

21

تهران

جاجرود

فریدونی

76277274-76273306

*

*

21

تهران

دماوند

چراغی

76314056

*

*

21

تهران

جاجرود

فریدونی

76277274-

*

*

21

تهران

دماوند

چراغی

76314056

*

*

291

تهران

ورامین

شهوین

36253987

*

*

21

تهران

شهرقدس

پورحاجی محمد

46865368-56865324

*

*

262

تهران

شهریار

حقایقی

65227715-65242255

*

*

21

تهران

فیروزکوه

عشریه

76447563

*

*

21

تهران

گیلاوند

میرزاعلیخان

76342391

 

*

21

تهران

لواسان

مقیمی

26543477

*

*

 

نمایندگیهای استان چهار محال بختیاری

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

382

چهار محال بختیاری

بروجن

مسعودی

4223279

*

*

381

چهار محال بختیاری

شهرکرد

حیدری

2226420

*

*

 

 

نمایندگیهای استان خراسان جنوبی

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

561

خراسان جنوبی

بیرجند

صدری

2234577-2231190

*

*

 

نمایندگیهای استان خراسان رضوی

کد

استان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

532

خراسان رضوی

معینی

7220281

*

*

533

خراسان رضوی

رمضانی

6226112

*

*

529

خراسان رضوی

نوری

4225625

*

*

528

خراسان رضوی

نجفی

2220003

*

*

531

خراسان رضوی

منصوریزاده

2312278-2316240

*

*

532

خراسان رضوی

فیروزی

4227363

*

*

582

خراسان رضوی

پورغلام

6226446

*

*

582

خراسان رضوی

بزرگمهر

5226015

*

*

582

خراسان رضوی

پورغلام

6226446

*

*

582

خراسان رضوی

بزرگمهر

5226015

*

*

571

خراسان رضوی

اسدپور

4216676

*

*

512

خراسان رضوی

پوش

5228811-5226500

*

*

581

خراسان رضوی

پرهیزکار

2226969

*

*

532

خراسان رضوی

منوری

8224433

*

*

533

خراسان رضوی

دولتشاهی

7221662

*

*

511

خراسان رضوی

جهانگیری

8463007

*

*

551

خراسان رضوی

ناصری

2221996-2218883

*

*

571

خراسان رضوی

کاملی

4440591-2293058

 

*

 

نمایندگیهای استان خراسان شمالی

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

585

خراسان شمالی

اسفراین

لطفی

7222669

*

*

584

خراسان شمالی

بجنورد

عصمت پناه

2224260-2257298

*

*

585

خراسان شمالی

جاجرم

رمضانزاده

3423634-3423799

*

*

585

خراسان شمالی

جاجرم

رمضانزاده

3423634-3423799

*

*

585

خراسان شمالی

شیروان

صابری

6227854

*

*

 

نمایندگیهای استان خوزستان

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

631

خوزستان

آبادان

عبدلی

4444400-4426853

*

*

611

خوزستان

اهوا ز

غضنفری

3346158

*

*

652

خوزستان

امیدیه

افشاری

3223517

*

*

611

خوزستان

اهواز ( مبله )

احمد پور

5587771

*

 

611

خوزستان

 اهواز

محمدی

3789187

*

*

641

خوزستان

دزفول

درفشانی

2252521-2222966

*

*

641

خوزستان

دزفول

درفشانی

2252521-2222966

*

*

691

خوزستان

رامهرمز

قاسم نژاد

2223147-2229199

*

*

652

خوزستان

ماهشهر

عاشورزاده

2343397

*

*

611

خوزستان

اهواز

اکبرنیا

2230885-2930169

 

*

 

نمایندگیهای استان زنجان

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

242

زنجان

خرم دره

کلانتری

5523735

*

*

241

زنجان

زنجان

محمدی

4253336

*

*

 

نمایندگیهای استان سمنان

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

232

سمنان

دامغان

جزائی

5245349

*

*

232

سمنان

دامغان

عالمی

5244294

*

*

232

سمنان

دامغان

جزائی

5245349

*

*

232

سمنان

دامغان

عالمی

5244294

*

*

231

سمنان

سمنان

سالاریان

3300414

*

*

273

سمنان

شاهرود

حسنی

2225688

*

*

232

سمنان

گرمسار

قشقایی

4225767

*

*

 

نمایندگیهای استان سیستان بلوچستان

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

547

سیستان بلوچستان

ایرانشهر

دیبا

2232397

*

*

545

سیستان بلوچستان

چابهار

یاوری

4283518

*

*

545

سیستان بلوچستان

چابهار

یاوری

4283518

*

*

541

سیستان بلوچستان

زاهدان

پارسائی

2434497

*

*

542

سیستان بلوچستان

زابل

سنتی

2242003-2234335

*

*

 

نمایندگیهای استان فارس

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

752

فارس

اقلید

اسدی

4226836

*

*

729

فارس

پاسارگاد

جعفری

7224376

*

*

791

فارس

جهرم

رحمانیان

4440182

*

*

732

فارس

دراب

رضائی

6247619

*

*

732

فارس

داراب

رضائی

6247619

*

*

711

فارس

شیراز

ایزدی

8316583

*

*

 

نمایندگیهای استان قزوین

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

312

قزوین

قزوین

آذربایجان

3668785

*

*

281

قزوین

قزوین

اکبری

2564800

 

*

 

نمایندگیهای استان قم

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

251

قم

قم

خلیلی

7742374

*

*

251

قم

قم

باقریان

6709040

*

*

 

نمایندگیهای استان کردستان

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

برند

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

875

کردستان

بانه

عبدالله زاده

*

*

872

کردستان

بیجار

مشکینی

*

*

871

کردستان

سنندج

بهمنی

*

*

874

کردستان

سقز

رزاقی

*

*

872

کردستان

قروه

مومنی

*

*

872

کردستان

کامیاران

مطیعی

*

*

 

نمایندگیهای استان کرمان

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

391

کرمان

رفسنجان

عمادی

5220628

*

*

391

کرمان

رفسنجان

عمادی

5220628

*

*

391

کرمان

رفسنجان

حسنی

5234597

*

*

345

کرمان

سیرجان

نجمی

3221698

*

*

341

کرمان

کرمان

میرزایی

2464727

*

*

349

کرمان

کهنوج

رمضانی نژاد

5226511

*

*

341

کرمان

کرمان

محمدخانی

2512149

 

*

 

نمایندگیهای استان کرمانشاه

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

832

کرمانشاه

اسلام آباد غرب

حریریان

5222182-5227867

*

 

832

کرمانشاه

روانسر

رضایی

6524322

*

*

832

کرمانشاه

روانسر

رضایی

6524322

*

*

838

کرمانشاه

سنقر

ترابی

4224500

*

*

834

کرمانشاه

سرپل ذهاب

یاریجانی

2222551-2226958

*

*

831

کرمانشاه

کرمانشاه

مجید آقائی

4215269-4217800

*

*

832

کرمانشاه

هرسین

اسعدی

3220998-3232341

*

*

 

نمایندگیهای استان کهگیلویه و بویراحمد

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

741

کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج

گودرزی

2223233

*

*

 

نمایندگیهای استان گلستان

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

173

گلستان

علی آباد کتول

زنگانه

6226937

*

*

173

گلستان

کردکوی

منوچهری

33287500-3287600

*

*

174

گلستان

کلاله

خسروی پیام

4242553-4246553

*

*

171

گلستان

گرگان

زاهدی

2234230

*

*

172

گلستان

گنبدکاوس

زاهدی راد

2227076

*

*

171

گلستان

گرگان

میرزاپور

3350168

*

*

 

نمایندگیهای استان گیلان

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

182

گیلان

آستارا

جانفزا

5226313-5226312

*

*

181

گیلان

بندر انزلی

صادقی

3239200-3225508

*

*

181

گیلان

بندرانزلی

ایران طلب

4224575-4224545

*

*

182

گیلان

تالش

رستم پور

4239011

*

*

131

گیلان

رشت

محمدی

3222816

*

*

132

گیلان

رودبار

صفری قربانی

6222998

*

*

131

گیلان

رشت

محمدی

3222816

*

*

132

گیلان

رودبار

صفری قربانی

6222998

*

*

182

گیلان

رضوانشهر

پورسیفی

4623277-4624666

*

*

182

گیلان

صومعه سرا

سلطان

3224146

*

*

132

گیلان

فومن

رضائیان

7237756

*

*

141

گیلان

لاهیجان

ایمانی دروگر

3228338

*

*

131

گیلان

رشت

رمضانی

2294113

 

*

131

گیلان

رشت

مردعلیزاده

5526969

 

*

 

نمایندگیهای استان لرستان

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

664

لرستان

الیگودرز

رضایی نزاد

2222574

*

*

662

لرستان

بروجرد

عباسی

3537711

*

*

661

لرستان

خرم آباد

قیطاس زاده

2215445

*

*

665

لرستان

درود

نادعلی

4243927

*

*

665

لرستان

درود

نادعلی

4243927

*

*

663

لرستان

کوهدشت

نوری

6222654-6228310

*

*

 

نمایندگیهای استان مازندران

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

121

مازندران

آمل

کاظمیان

2240346-2241074

*

*

111

مازندران

بابل

محمدی

3235796

*

*

152

مازندران

بهشهر

مهرپویان

5263833

*

*

111

مازندران

بابل

عباسی

3272949-3271948

*

 

192

مازندران

تنکابن

بهروزیان

4282199-4280829

*

*

124

مازندران

جویبار

کی قبادی

3221009-3229002

*

*

191

مازندران

چالوس

دریانی

2223156

*

*

124

مازندران

جویبار

کی قبادی

3221009-3229002

*

*

191

مازندران

چالوس

دریانی

2223156

*

*

124

مازندران

سوادکوه

احمدی

5222678

*

*

151

مازندران

ساری

غیانث نژاد

3246038

*

*

123

مازندران

قائمشهر

طالبی

2225335-2220695

*

*

192

مازندران

کلاردشت

دادوئی

2627877

*

*

122

مازندران

محمودآباد

محمدی

7284266

*

*

152

مازندران

نکا

معرفت پور

5644818

*

*

122

مازندران

نور

رحمانی

6222610

*

*

191

مازندران

نوشهر

فقیه نصیری

3236221

*

*

151

مازندران

ساری

هدایتی

3243355-3408272

 

*

112

مازندردان

بابلسر

آذرپندار

5233190-5236190

*

*

 

نمایندگیهای استان مرکزی

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

861

مرکزی

اراک

فرزانه

2232833

*

*

862

مرکزی

تفرش

دادمرزی

6224482

*

 

865

مرکزی

خمین

هداوند

2331246

*

*

866

مرکزی

دلیجان

رضائی

4228190

*

*

866

مرکزی

دلیجان

رضائی

4228190

*

*

255

مرکزی

ساوه

پرستار

2225508

*

*

862

مرکزی

شازند

رضائی

4224154

*

*

866

مرکزی

محلات

گوهری

3222662

*

*

 

نمایندگیهای استان هرمزگان

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

761

هرمزگان

بندر عباس

امین

2220070-2229949

*

*

764

هرمزگان

کیش

نیاستی

4421697

*

*

764

هرمزگان

کیش

رجبی

4451788

*

*

765

هرمزگان

میناب

خلیل پور

2283074

*

*

 

نمایندگیهای استان همدان

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

812

همدان

اسد آباد

کوهی

3225016

*

*

812

همدان

بهار

نوری

4222921

*

 

812

همدان

کبودرآهنگ

شوندی

5226996-5222805

*

*

851

همدان

ملایر

موسوی

2226788-2251168

*

*

811

همدان

همدان

عزیزی

2529450

*

*

 

نمایندگیهای استان یزد

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

352

یزد

ابر کوه

امیدی

6825890

*

 

352

یزد

تفت

زارع

6222954-6232954

*

 

353

یزد

طبس

غلام زاده

4234046

*

*

352

یزد

میبد

یخدانی

7730252

*

*

351

یزد

یزد

سالاری

5246212

*

*

351

یزد

یزد

چراغی

7242356

*

*

352

یزد

مهریز

میروکیلی

5221073

*

*

351

یزد

یزد

باغشاهی

6220089

*

*