خدمات پس از فروش ایندوزیت و آریستون و اکسپریال

5 سال پیش
indesit

شماره تماس مرکز سرویس و اطلاع رسانی : ۸۲۳۲ – ۰۲۱

دانلود لیست خدمات پس از فروش ایندوزیت و آریستون

 

خدمات پس از فروش ایندوزیت و آریستون در سراسر کشور

نمایندگیهای استان آذربایجان شرقی

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

۴۱۲

آذربایجان شرقی

آذرشهر

مدنی

۴۵۲۱۴۳۴-۴۲۲۳۸۸۲

*

*

۴۲۶

آذربایجان شرقی

اهر

جعفرپوز

۲۲۳۲۹۸۷

*

*

۴۷۲

آذربایجان شرقی

تسوج

ناصری آذر

۲۴۶۴۲۲۲-۲۴۶۳۹۹۹

*

 

۴۱۱

آذربایجان شرقی

تبریز

درویشی

۴۷۹۶۵۳۶

*

*

۴۱۱

آذربایجان شرقی

تبریز

نامی

۵۴۱۸۳۶۷

*

*

۴۶۱

آذربایجان شرقی

خوی

ویشلقی

۲۴۴۰۰۹۴

*

*

۴۱۲

آذربایجان شرقی

خسروشهر

خدادادی

۲۶۶۳۷۵۰

*

*

۴۲۲

آذربایجان شرقی

عجب شیر

حداد(پسر)

۶۲۲۳۸۱۵

*

*

۴۲۱

آذربایجان شرقی

مراغه

سلام زاده

۲۲۲۸۵۲۷-۲۲۲۰۰۶۶

*

*

۴۹۱

آذربایجان شرقی

مرند

درویشی

۲۲۲۰۱۹۹

*

*

۴۲۲

آذربایجان شرقی

ملکان

عبدالهی

۸۲۲۳۶۶۵

*

*

۴۹۱

آذربایجان شرقی

مرند

رحیمی

۲۲۶۰۱۲۸

*

*

۴۲۳

آذربایجان شرقی

میانه

موسوی

۲۲۴۶۰۶۰-۲۲۳۵۵۶۰

*

*

۴۲۴

آذربایجان شرقی

هشترود

داودی

۶۲۲۶۱۵۰

*

*

 

نمایندگیهای استان آذربایجان غربی

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

۴۴۱

آذربایجان غربی

ارومیه

رزمی

۳۴۴۵۲۸۰-۳۸۴۲۴۹۳

*

*

۴۴۱

آذربایجان غربی

ارومیه

مبینی فر

۲۳۵۳۴۰۸

*

*

۴۸۲

آذربایجان غربی

بوکان

قادرپور

۶۲۵۳۵۴۳

*

*

۴۴۴

آذربایجان غربی

پیرانشهر

سردشت نژاد

۴۲۲۹۹۱۸

*

*

۴۸۲

آذربایجان غربی

تکاب

نعمتی

۵۲۲۴۳۱۰

*

*

۴۴۳

آذربایجان غربی

سلماس

کاروانی

۵۲۴۲۵۷۴

*

*

۴۸۲

آذربایجان غربی

شاهین دژ

میرزائی

۴۲۲۶۲۴۰

*

*

۴۶۲

آذربایجان غربی

ماکو

علی نژاد

۳۲۲۴۴۱۷

*

*

۴۴۲

آذربایجان غربی

مهاباد

ابراهیم خاص

۲۴۴۳۳۸۳

*

*

۴۸۱

آذربایجان غربی

میاندوآب

صمدی

۲۳۳۳۷۹۰

*

*

۴۴۳

آذربایجان غربی

نقده

نراقی

۶۲۶۰۶۳۴

*

*

 

نمایندگیهای استان اردبیل

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

۴۵۱

اردبیل

اردبیل

ارشادی

۶۶۱۸۰۰۱-۶۶۱۷۵۹۱

*

*

۴۵۲

اردبیل

خلخال

شهبازی

۴۲۲۴۵۰۷

*

*

۴۵۲

اردبیل

مشکین شهر

موسوی

۵۲۴۰۸۸۸

*

*

۴۵۲

اردبیل

مغان

هاشمی وند

۷۲۲۶۴۰۰-۷۲۲۹۸۲۶

*

*

۴۵۱

اردبیل

اردبیل

صادقی

۷۷۲۹۱۹۲

 

*

 

نمایندگیهای استان اصفهان

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

۳۱۱

اصفهان

اصفهان

سطری

۲۳۵۵۸۰۷

*

 

۳۱۱

اصفهان

اصفهان

پورشفیعی

۲۲۹۴۹۴۳

*

 

۳۷۱

اصفهان

خوانسار

عبدالرحیمی

۲۲۳۳۰۷۶-۲۲۲۵۸۵۶

*

*

۳۱۲

اصفهان

خمینی شهر

ذهتاب

۳۶۴۱۸۴۱

*

*

۳۱۲

اصفهان

شاهین شهر

آبرویی

۵۲۵۳۵۵۲

*

*

۳۲۱

اصفهان

شهرضا

دانش پور

۲۲۲۲۱۲۰

*

*

۳۱۲

اصفهان

فلاورجان

کریمی

۷۴۲۸۲۰۰-۷۴۲۴۰۳۰

*

*

۳۶۱

اصفهان

کاشان

رئوف

۴۴۴۲۳۶۴

*

*

۳۷۲

اصفهان

گلپایگان

صحت

۳۲۲۸۹۸۹

*

*

۳۳۵

اصفهان

مبارکه

امیرخانی

۵۲۲۴۵۲۵

*

*

۳۳۱

اصفهان

نجف آباد

طاهری

۲۶۵۷۳۲۸

*

*

۳۲۳

اصفهان

نائین

مهرآور

۲۲۵۲۹۴۹-۲۶۵۰۰۴۳

*

*

۳۱۱

اصفهان

اصفهان

بیگی

۶۶۳۳۱۴۰

 

*

 

نمایندگیهای استان ایلام

کد

استان

شهرستان

نام  نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

۸۴۲

ایلام

آبدانان

عبدالهی

۶۲۲۳۶۷۹

*

*

۸۴۱

ایلام

ایلام

ملکی

۳۳۶۰۸۴۱

*

*

 

نمایندگیهای استان البرز

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

۲۶

البرز

کرج

طالقانی

۳۳۴۰۸۵۵۷

*

*

۲۶

البرز

هشتگرد

اینانلو

۴۴۲۳۹۵۰۰-۴۴۲۳۹۶۰۰

*

*

 

نمایندگیهای استان بوشهر

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

۷۷۳

بوشهر

برازجان

رضازاده

۴۲۴۳۷۹۸

*

*

۷۷۱

بوشهر

بوشهر

نوروزی

۳۵۳۹۹۴۲

*

*

 

نمایندگیهای استان بوشهر

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

۷۷۳

بوشهر

برازجان

رضازاده

۴۲۴۳۷۹۸

*

*

۷۷۱

بوشهر

بوشهر

نوروزی

۳۵۳۹۹۴۲

*

*

 

نمایندگیهای استان تهران

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

۲۱

تهران

اسلام شهر

نصرتی حقایقی

۵۶۴۶۵۸۸۲

*

*

۲۹۲

تهران

پاکدشت

رضایی

۳۶۰۳۵۶۵۶

*

*

۲۱

تهران

جاجرود

فریدونی

۷۶۲۷۷۲۷۴-۷۶۲۷۳۳۰۶

*

*

۲۱

تهران

دماوند

چراغی

۷۶۳۱۴۰۵۶

*

*

۲۱

تهران

جاجرود

فریدونی

۷۶۲۷۷۲۷۴-

*

*

۲۱

تهران

دماوند

چراغی

۷۶۳۱۴۰۵۶

*

*

۲۹۱

تهران

ورامین

شهوین

۳۶۲۵۳۹۸۷

*

*

۲۱

تهران

شهرقدس

پورحاجی محمد

۴۶۸۶۵۳۶۸-۵۶۸۶۵۳۲۴

*

*

۲۶۲

تهران

شهریار

حقایقی

۶۵۲۲۷۷۱۵-۶۵۲۴۲۲۵۵

*

*

۲۱

تهران

فیروزکوه

عشریه

۷۶۴۴۷۵۶۳

*

*

۲۱

تهران

گیلاوند

میرزاعلیخان

۷۶۳۴۲۳۹۱

 

*

۲۱

تهران

لواسان

مقیمی

۲۶۵۴۳۴۷۷

*

*

 

نمایندگیهای استان چهار محال بختیاری

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

۳۸۲

چهار محال بختیاری

بروجن

مسعودی

۴۲۲۳۲۷۹

*

*

۳۸۱

چهار محال بختیاری

شهرکرد

حیدری

۲۲۲۶۴۲۰

*

*

 

 

نمایندگیهای استان خراسان جنوبی

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

۵۶۱

خراسان جنوبی

بیرجند

صدری

۲۲۳۴۵۷۷-۲۲۳۱۱۹۰

*

*

 

نمایندگیهای استان خراسان رضوی

کد

استان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

۵۳۲

خراسان رضوی

معینی

۷۲۲۰۲۸۱

*

*

۵۳۳

خراسان رضوی

رمضانی

۶۲۲۶۱۱۲

*

*

۵۲۹

خراسان رضوی

نوری

۴۲۲۵۶۲۵

*

*

۵۲۸

خراسان رضوی

نجفی

۲۲۲۰۰۰۳

*

*

۵۳۱

خراسان رضوی

منصوریزاده

۲۳۱۲۲۷۸-۲۳۱۶۲۴۰

*

*

۵۳۲

خراسان رضوی

فیروزی

۴۲۲۷۳۶۳

*

*

۵۸۲

خراسان رضوی

پورغلام

۶۲۲۶۴۴۶

*

*

۵۸۲

خراسان رضوی

بزرگمهر

۵۲۲۶۰۱۵

*

*

۵۸۲

خراسان رضوی

پورغلام

۶۲۲۶۴۴۶

*

*

۵۸۲

خراسان رضوی

بزرگمهر

۵۲۲۶۰۱۵

*

*

۵۷۱

خراسان رضوی

اسدپور

۴۲۱۶۶۷۶

*

*

۵۱۲

خراسان رضوی

پوش

۵۲۲۸۸۱۱-۵۲۲۶۵۰۰

*

*

۵۸۱

خراسان رضوی

پرهیزکار

۲۲۲۶۹۶۹

*

*

۵۳۲

خراسان رضوی

منوری

۸۲۲۴۴۳۳

*

*

۵۳۳

خراسان رضوی

دولتشاهی

۷۲۲۱۶۶۲

*

*

۵۱۱

خراسان رضوی

جهانگیری

۸۴۶۳۰۰۷

*

*

۵۵۱

خراسان رضوی

ناصری

۲۲۲۱۹۹۶-۲۲۱۸۸۸۳

*

*

۵۷۱

خراسان رضوی

کاملی

۴۴۴۰۵۹۱-۲۲۹۳۰۵۸

 

*

 

نمایندگیهای استان خراسان شمالی

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

۵۸۵

خراسان شمالی

اسفراین

لطفی

۷۲۲۲۶۶۹

*

*

۵۸۴

خراسان شمالی

بجنورد

عصمت پناه

۲۲۲۴۲۶۰-۲۲۵۷۲۹۸

*

*

۵۸۵

خراسان شمالی

جاجرم

رمضانزاده

۳۴۲۳۶۳۴-۳۴۲۳۷۹۹

*

*

۵۸۵

خراسان شمالی

جاجرم

رمضانزاده

۳۴۲۳۶۳۴-۳۴۲۳۷۹۹

*

*

۵۸۵

خراسان شمالی

شیروان

صابری

۶۲۲۷۸۵۴

*

*

 

نمایندگیهای استان خوزستان

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

۶۳۱

خوزستان

آبادان

عبدلی

۴۴۴۴۴۰۰-۴۴۲۶۸۵۳

*

*

۶۱۱

خوزستان

اهوا ز

غضنفری

۳۳۴۶۱۵۸

*

*

۶۵۲

خوزستان

امیدیه

افشاری

۳۲۲۳۵۱۷

*

*

۶۱۱

خوزستان

اهواز ( مبله )

احمد پور

۵۵۸۷۷۷۱

*

 

۶۱۱

خوزستان

 اهواز

محمدی

۳۷۸۹۱۸۷

*

*

۶۴۱

خوزستان

دزفول

درفشانی

۲۲۵۲۵۲۱-۲۲۲۲۹۶۶

*

*

۶۴۱

خوزستان

دزفول

درفشانی

۲۲۵۲۵۲۱-۲۲۲۲۹۶۶

*

*

۶۹۱

خوزستان

رامهرمز

قاسم نژاد

۲۲۲۳۱۴۷-۲۲۲۹۱۹۹

*

*

۶۵۲

خوزستان

ماهشهر

عاشورزاده

۲۳۴۳۳۹۷

*

*

۶۱۱

خوزستان

اهواز

اکبرنیا

۲۲۳۰۸۸۵-۲۹۳۰۱۶۹

 

*

 

نمایندگیهای استان زنجان

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

۲۴۲

زنجان

خرم دره

کلانتری

۵۵۲۳۷۳۵

*

*

۲۴۱

زنجان

زنجان

محمدی

۴۲۵۳۳۳۶

*

*

 

نمایندگیهای استان سمنان

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

۲۳۲

سمنان

دامغان

جزائی

۵۲۴۵۳۴۹

*

*

۲۳۲

سمنان

دامغان

عالمی

۵۲۴۴۲۹۴

*

*

۲۳۲

سمنان

دامغان

جزائی

۵۲۴۵۳۴۹

*

*

۲۳۲

سمنان

دامغان

عالمی

۵۲۴۴۲۹۴

*

*

۲۳۱

سمنان

سمنان

سالاریان

۳۳۰۰۴۱۴

*

*

۲۷۳

سمنان

شاهرود

حسنی

۲۲۲۵۶۸۸

*

*

۲۳۲

سمنان

گرمسار

قشقایی

۴۲۲۵۷۶۷

*

*

 

نمایندگیهای استان سیستان بلوچستان

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

۵۴۷

سیستان بلوچستان

ایرانشهر

دیبا

۲۲۳۲۳۹۷

*

*

۵۴۵

سیستان بلوچستان

چابهار

یاوری

۴۲۸۳۵۱۸

*

*

۵۴۵

سیستان بلوچستان

چابهار

یاوری

۴۲۸۳۵۱۸

*

*

۵۴۱

سیستان بلوچستان

زاهدان

پارسائی

۲۴۳۴۴۹۷

*

*

۵۴۲

سیستان بلوچستان

زابل

سنتی

۲۲۴۲۰۰۳-۲۲۳۴۳۳۵

*

*

 

نمایندگیهای استان فارس

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

۷۵۲

فارس

اقلید

اسدی

۴۲۲۶۸۳۶

*

*

۷۲۹

فارس

پاسارگاد

جعفری

۷۲۲۴۳۷۶

*

*

۷۹۱

فارس

جهرم

رحمانیان

۴۴۴۰۱۸۲

*

*

۷۳۲

فارس

دراب

رضائی

۶۲۴۷۶۱۹

*

*

۷۳۲

فارس

داراب

رضائی

۶۲۴۷۶۱۹

*

*

۷۱۱

فارس

شیراز

ایزدی

۸۳۱۶۵۸۳

*

*

 

نمایندگیهای استان قزوین

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

۳۱۲

قزوین

قزوین

آذربایجان

۳۶۶۸۷۸۵

*

*

۲۸۱

قزوین

قزوین

اکبری

۲۵۶۴۸۰۰

 

*

 

نمایندگیهای استان قم

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

۲۵۱

قم

قم

خلیلی

۷۷۴۲۳۷۴

*

*

۲۵۱

قم

قم

باقریان

۶۷۰۹۰۴۰

*

*

 

نمایندگیهای استان کردستان

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

برند

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

۸۷۵

کردستان

بانه

عبدالله زاده

*

*

۸۷۲

کردستان

بیجار

مشکینی

*

*

۸۷۱

کردستان

سنندج

بهمنی

*

*

۸۷۴

کردستان

سقز

رزاقی

*

*

۸۷۲

کردستان

قروه

مومنی

*

*

۸۷۲

کردستان

کامیاران

مطیعی

*

*

 

نمایندگیهای استان کرمان

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

۳۹۱

کرمان

رفسنجان

عمادی

۵۲۲۰۶۲۸

*

*

۳۹۱

کرمان

رفسنجان

عمادی

۵۲۲۰۶۲۸

*

*

۳۹۱

کرمان

رفسنجان

حسنی

۵۲۳۴۵۹۷

*

*

۳۴۵

کرمان

سیرجان

نجمی

۳۲۲۱۶۹۸

*

*

۳۴۱

کرمان

کرمان

میرزایی

۲۴۶۴۷۲۷

*

*

۳۴۹

کرمان

کهنوج

رمضانی نژاد

۵۲۲۶۵۱۱

*

*

۳۴۱

کرمان

کرمان

محمدخانی

۲۵۱۲۱۴۹

 

*

 

نمایندگیهای استان کرمانشاه

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

۸۳۲

کرمانشاه

اسلام آباد غرب

حریریان

۵۲۲۲۱۸۲-۵۲۲۷۸۶۷

*

 

۸۳۲

کرمانشاه

روانسر

رضایی

۶۵۲۴۳۲۲

*

*

۸۳۲

کرمانشاه

روانسر

رضایی

۶۵۲۴۳۲۲

*

*

۸۳۸

کرمانشاه

سنقر

ترابی

۴۲۲۴۵۰۰

*

*

۸۳۴

کرمانشاه

سرپل ذهاب

یاریجانی

۲۲۲۲۵۵۱-۲۲۲۶۹۵۸

*

*

۸۳۱

کرمانشاه

کرمانشاه

مجید آقائی

۴۲۱۵۲۶۹-۴۲۱۷۸۰۰

*

*

۸۳۲

کرمانشاه

هرسین

اسعدی

۳۲۲۰۹۹۸-۳۲۳۲۳۴۱

*

*

 

نمایندگیهای استان کهگیلویه و بویراحمد

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

۷۴۱

کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج

گودرزی

۲۲۲۳۲۳۳

*

*

 

نمایندگیهای استان گلستان

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

۱۷۳

گلستان

علی آباد کتول

زنگانه

۶۲۲۶۹۳۷

*

*

۱۷۳

گلستان

کردکوی

منوچهری

۳۳۲۸۷۵۰۰-۳۲۸۷۶۰۰

*

*

۱۷۴

گلستان

کلاله

خسروی پیام

۴۲۴۲۵۵۳-۴۲۴۶۵۵۳

*

*

۱۷۱

گلستان

گرگان

زاهدی

۲۲۳۴۲۳۰

*

*

۱۷۲

گلستان

گنبدکاوس

زاهدی راد

۲۲۲۷۰۷۶

*

*

۱۷۱

گلستان

گرگان

میرزاپور

۳۳۵۰۱۶۸

*

*

 

نمایندگیهای استان گیلان

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

۱۸۲

گیلان

آستارا

جانفزا

۵۲۲۶۳۱۳-۵۲۲۶۳۱۲

*

*

۱۸۱

گیلان

بندر انزلی

صادقی

۳۲۳۹۲۰۰-۳۲۲۵۵۰۸

*

*

۱۸۱

گیلان

بندرانزلی

ایران طلب

۴۲۲۴۵۷۵-۴۲۲۴۵۴۵

*

*

۱۸۲

گیلان

تالش

رستم پور

۴۲۳۹۰۱۱

*

*

۱۳۱

گیلان

رشت

محمدی

۳۲۲۲۸۱۶

*

*

۱۳۲

گیلان

رودبار

صفری قربانی

۶۲۲۲۹۹۸

*

*

۱۳۱

گیلان

رشت

محمدی

۳۲۲۲۸۱۶

*

*

۱۳۲

گیلان

رودبار

صفری قربانی

۶۲۲۲۹۹۸

*

*

۱۸۲

گیلان

رضوانشهر

پورسیفی

۴۶۲۳۲۷۷-۴۶۲۴۶۶۶

*

*

۱۸۲

گیلان

صومعه سرا

سلطان

۳۲۲۴۱۴۶

*

*

۱۳۲

گیلان

فومن

رضائیان

۷۲۳۷۷۵۶

*

*

۱۴۱

گیلان

لاهیجان

ایمانی دروگر

۳۲۲۸۳۳۸

*

*

۱۳۱

گیلان

رشت

رمضانی

۲۲۹۴۱۱۳

 

*

۱۳۱

گیلان

رشت

مردعلیزاده

۵۵۲۶۹۶۹

 

*

 

نمایندگیهای استان لرستان

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

۶۶۴

لرستان

الیگودرز

رضایی نزاد

۲۲۲۲۵۷۴

*

*

۶۶۲

لرستان

بروجرد

عباسی

۳۵۳۷۷۱۱

*

*

۶۶۱

لرستان

خرم آباد

قیطاس زاده

۲۲۱۵۴۴۵

*

*

۶۶۵

لرستان

درود

نادعلی

۴۲۴۳۹۲۷

*

*

۶۶۵

لرستان

درود

نادعلی

۴۲۴۳۹۲۷

*

*

۶۶۳

لرستان

کوهدشت

نوری

۶۲۲۲۶۵۴-۶۲۲۸۳۱۰

*

*

 

نمایندگیهای استان مازندران

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

۱۲۱

مازندران

آمل

کاظمیان

۲۲۴۰۳۴۶-۲۲۴۱۰۷۴

*

*

۱۱۱

مازندران

بابل

محمدی

۳۲۳۵۷۹۶

*

*

۱۵۲

مازندران

بهشهر

مهرپویان

۵۲۶۳۸۳۳

*

*

۱۱۱

مازندران

بابل

عباسی

۳۲۷۲۹۴۹-۳۲۷۱۹۴۸

*

 

۱۹۲

مازندران

تنکابن

بهروزیان

۴۲۸۲۱۹۹-۴۲۸۰۸۲۹

*

*

۱۲۴

مازندران

جویبار

کی قبادی

۳۲۲۱۰۰۹-۳۲۲۹۰۰۲

*

*

۱۹۱

مازندران

چالوس

دریانی

۲۲۲۳۱۵۶

*

*

۱۲۴

مازندران

جویبار

کی قبادی

۳۲۲۱۰۰۹-۳۲۲۹۰۰۲

*

*

۱۹۱

مازندران

چالوس

دریانی

۲۲۲۳۱۵۶

*

*

۱۲۴

مازندران

سوادکوه

احمدی

۵۲۲۲۶۷۸

*

*

۱۵۱

مازندران

ساری

غیانث نژاد

۳۲۴۶۰۳۸

*

*

۱۲۳

مازندران

قائمشهر

طالبی

۲۲۲۵۳۳۵-۲۲۲۰۶۹۵

*

*

۱۹۲

مازندران

کلاردشت

دادوئی

۲۶۲۷۸۷۷

*

*

۱۲۲

مازندران

محمودآباد

محمدی

۷۲۸۴۲۶۶

*

*

۱۵۲

مازندران

نکا

معرفت پور

۵۶۴۴۸۱۸

*

*

۱۲۲

مازندران

نور

رحمانی

۶۲۲۲۶۱۰

*

*

۱۹۱

مازندران

نوشهر

فقیه نصیری

۳۲۳۶۲۲۱

*

*

۱۵۱

مازندران

ساری

هدایتی

۳۲۴۳۳۵۵-۳۴۰۸۲۷۲

 

*

۱۱۲

مازندردان

بابلسر

آذرپندار

۵۲۳۳۱۹۰-۵۲۳۶۱۹۰

*

*

 

نمایندگیهای استان مرکزی

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

۸۶۱

مرکزی

اراک

فرزانه

۲۲۳۲۸۳۳

*

*

۸۶۲

مرکزی

تفرش

دادمرزی

۶۲۲۴۴۸۲

*

 

۸۶۵

مرکزی

خمین

هداوند

۲۳۳۱۲۴۶

*

*

۸۶۶

مرکزی

دلیجان

رضائی

۴۲۲۸۱۹۰

*

*

۸۶۶

مرکزی

دلیجان

رضائی

۴۲۲۸۱۹۰

*

*

۲۵۵

مرکزی

ساوه

پرستار

۲۲۲۵۵۰۸

*

*

۸۶۲

مرکزی

شازند

رضائی

۴۲۲۴۱۵۴

*

*

۸۶۶

مرکزی

محلات

گوهری

۳۲۲۲۶۶۲

*

*

 

نمایندگیهای استان هرمزگان

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

۷۶۱

هرمزگان

بندر عباس

امین

۲۲۲۰۰۷۰-۲۲۲۹۹۴۹

*

*

۷۶۴

هرمزگان

کیش

نیاستی

۴۴۲۱۶۹۷

*

*

۷۶۴

هرمزگان

کیش

رجبی

۴۴۵۱۷۸۸

*

*

۷۶۵

هرمزگان

میناب

خلیل پور

۲۲۸۳۰۷۴

*

*

 

نمایندگیهای استان همدان

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

 

 

 

 

 

ایندزیت

آریستون

۸۱۲

همدان

اسد آباد

کوهی

۳۲۲۵۰۱۶

*

*

۸۱۲

همدان

بهار

نوری

۴۲۲۲۹۲۱

*

 

۸۱۲

همدان

کبودرآهنگ

شوندی

۵۲۲۶۹۹۶-۵۲۲۲۸۰۵

*

*

۸۵۱

همدان

ملایر

موسوی

۲۲۲۶۷۸۸-۲۲۵۱۱۶۸

*

*

۸۱۱

همدان

همدان

عزیزی

۲۵۲۹۴۵۰

*

*

 

نمایندگیهای استان یزد

کد

استان

شهرستان

نام نماینده

تلفن

برند

 

۳۵۲

یزد

ابر کوه

امیدی

۶۸۲۵۸۹۰

*

 

۳۵۲

یزد

تفت

زارع

۶۲۲۲۹۵۴-۶۲۳۲۹۵۴

*

 

۳۵۳

یزد

طبس

غلام زاده

۴۲۳۴۰۴۶

*

*

۳۵۲

یزد

میبد

یخدانی

۷۷۳۰۲۵۲

*

*

۳۵۱

یزد

یزد

سالاری

۵۲۴۶۲۱۲

*

*

۳۵۱

یزد

یزد

چراغی

۷۲۴۲۳۵۶

*

*

۳۵۲

یزد

مهریز

میروکیلی

۵۲۲۱۰۷۳

*

*

۳۵۱

یزد

یزد

باغشاهی

۶۲۲۰۰۸۹

*

*

رسانه های همکار