خدمات پس از فروش امرسان

5 سال پیش
emersun

امور مشتریان امرسان : ۷۳۲۴۱ – ۰۲۱

دانلود لیست خدمات پس از فروش

 

لیست خمات پس از فروش امرسان در سراسر کشور

 

اسامی سرویسکاران استان خراسان رضوی        

شهرستان

نام سرویسکار مجاز

کدمجاز

آدرس سرویسکار

تلفن

بجستان

مهدی بهمن

۵۷۲

خ امام ، م شهدا ، تعمیرگاه یخچال

۰۵۳۵-۶۲۲۲۳۵۴

۰۹۱۵-۵۳۴۴۵۳۹

بشرویه

محمد نوربخش

۶۹۱

خ شیرازی غربی ، خدمات فنی الکتروشهاب

۰۵۳۵-۳۲۲۲۳۵۴

۰۹۱۵-۵۳۴۴۸۲۵

۰۹۱۵-۸۳۴۰۳۱۰

بردسکن

محمد علی بستان

۶۶۰

خ امام ، پایین تراز چهارراه فجر ، تعمیرگاه بستان

۰۵۳۲-۷۲۲۴۲۲۹

۰۹۱۵-۳۳۳۰۲۳۹

باخزر

غلام حمزه رضائي

۸۴۴

جنب اورژانس۱۱۵

۰۹۱۵۹۳۲۰۹۳۵-۰۵۲۹۴۸۲۵۷۳۷

تایباد

غلامرضا هنرمند سورانی

۳۴۹

فلکه وحدت ، خ آزادی ، روبروی مرکز بهداشت ، خدمات فنی هنرمند

۰۵۲۹-۴۲۳۰۷۰۳

تایباد

رحمان رسولی

۶۴۴

م وحدت ، خ شهید محمد منتظری ، خدمات فنی رسولی

۰۵۲۹-۴۲۲۹۰۳۳

۰۹۱۵-۱۲۶۰۷۳۲

تربت جام

سلیمان ریحانیان

۳۷۱

ابتدای خ نظامی ، تعمیر گاه ریحانی

۰۵۲۸-۲۲۲۴۲۱۱

۲۲۲۹۳۲۷

تربت حیدریه

محمد علی شبانی

۵۴۶

ابوذر ۷ ، پ۴۱ و ۳۹

۰۵۳۱-۲۲۳۰۰۰۱

۲۲۴۶۵۴۴

۰۹۱۵-۳۳۱۱۲۵۹

جوین

محمد حسین خرمی اصل

۶۴۱

محله شمس آباد ، چهارراه شهدا ، خدمات فنی خرم

۰۵۷۲-۵۲۲۰۰۵۵

۵۲۲۱۱۵۵

۰۹۱۵-۳۷۱۲۷۵۰

جغتای

عباس کیوانلو شهرستانکی

۸۲۵

بلوار آزادگان ، خیابان جانباز ، پ ۴۳ ، خدمات فنی خورشید

۰۵۷۲-۵۶۲۳۸۰۱

۰۹۱۵-۵۷۲۷۰۰۴

چناران

اسماعیل پور غلام زاده

۴۹۰

ابتدای خ بهشتی ۲ ، پشت مسجد امام رضا ، تعمیرگاه یخچال

۰۵۸۲-۶۲۲۶۴۴۶

۶۲۲۹۱۹۲

خواف

عبدالمجید معتبر

۳۳۶

خ شهاب ، کوچه معتبر ، تعمیر گاه یخچال

۰۵۳۲-۴۲۲۲۴۲۴

خواف

عبدالغفور باادب رودی

۶۳۸

خ حافظ ابرو ، شهید باهیت ، خدمات فنی الیاس

۰۵۳۲-۴۲۲۳۶۴۹

۰۹۱۵-۵۳۲۳۶۴۹

درگز

حسن شجاعی

۳۴۲

خ طالقانی ، چهارراه پیرزاد ، تعمیر گاه شجاعی

۰۵۸۲-۵۲۲۵۰۸۳

۰۹۱۵-۳۸۱۲۶۴۹

درگز

عباس قربانی

۷۴۶

ابتدای خ طالقانی ، روبروی فروشگاه اتحاد ، پ ۲۸۱

۰۵۸۲-۵۲۲۸۳۷۱

۰۹۱۲-۴۴۵۳۶۷۶

سبزوار

محمد باقر رادمنش

۱۹۲

خ طالقانی ، چهارراه ابن یمین ، جنب بانک رفاه

۰۵۷۱-۲۲۹۵۶۰

۲۲۳۸۳۴۸

سبزوار

محمد حسین یحیی آبادی

۶۴۰

خ کاشفی جنوبی ، کاشفی ۱۸ ، پ ۶

۰۵۷۱-۲۲۲۲۶۷۷

۰۹۱۵-۱۷۰۹۳۴۴

سرخس

ابراهیم هراتی بخش

۴۵۴

خ امام ، مقابل امام خمینی ۱۳ ، جنب بانک توسعه تعاون ، پ۲۷۰

۰۵۱۲-۵۲۲۳۵۹۲

فکس :۵۲۲۱۴۴۱

۰۹۱۵-۳۰۱۹۶۱۲

فریمان

محمد علیپور

۳۴۵

خ امام خمینی ، چهارراه مطهری ، تعمیرگاه یخچال علیپور

۰۵۱۲-۶۲۲۵۹۳۷

قوچان

سبحان بهرامی

۲۰۶

خ امام زمان ، چهارراه سوم ، جنب گرمابه اسلامی

۰۵۸۱-۲۲۲۲۲۲۰

کاشمر

علی اشرف یزدی

۱۷۵

خ خرمشهر ، روبروی مرکز بهداشت ، خدمات فنی میلاد

۰۵۳۳-۸۲۳۶۲۱۱

فکس : ۸۲۳۷۸۶۶

گناباد

مهدی مودب

۳۳۵

چهارراه گیتی نورد ، ابتدای خ المهدی ، خدمات فنی جنرال

۰۵۳۵-۷۲۵۱۷۹۰

۷۲۵۱۱۴۴

مشهد

هادی جان مشهدی

۲۸۹

۲۰متری طلاب علیمردانی۲۷ ، نبش میلان ، پ۱۰۰

۰۵۱۱-۲۷۶۰۵۷۸

۲۷۳۱۴۸۳

۰۹۱۵-۵۰۴۲۹۶۸

مشهد

مجید هرمزی نیک

۲۹۱

نبش چهارراه عامل ، پ ۱۷۱

۰۵۱۱-۷۲۴۴۳۲۹

مشهد

محمد رضا رضائی

۲۹۴

بلوار وکیل آباد ۷۷ ، فارغ التحصیلان ۹ ، چهارراه اول ، سمت چپ ، پ ۳۰

۰۵۱۱-۵۰۱۹۵۹۰

۰۹۱۵-۳۱۷۷۲۹۹

فکس : ۵۰۱۲۸۹۶

نیشابور

مهدی اصلاندوخت

۲۴۸

بلوار بعثت ، نبش بعثت ۱۵ ، پ ۵۸ ، نرمال الکتریک

۰۵۵۱-۲۲۲۴۷۳۸

نیشابور

محمد رضا ناصری

۵۸۱

پنجراه اول سی متری ، روبروی بانک ملت ، خدمات فنی ناصری

۰۵۵۱-۲۲۲۱۹۹۶

۲۲۱۸۸۸۲-۳

۰۹۱۵-۵۵۱۲۷۹۴

 

 

اسامی سرویسکاران استان خراسان شمالی               

شهرستان

نام سرویسکار مجاز

کدمجاز

آدرس سرویسکار

تلفن

آشخانه

موسی الرضا بخشایشی

۶۳۳

بلوار شهید بهشتی ، چهارراه معلم ، معلم غربی ، یخچال سازی بخشایش

۰۵۸۵-۴۲۲۴۲۱۹
۰۹۱۵-۳۸۴۳۶۱۸

آشخانه

محسن شاکری

۷۳۱

خ شهید بهشتی ، خ معلم غربی ، پ۲۷۷

۰۵۸۵-۴۲۲۵۶۵۵
۴۲۲۱۷۶۶
فکس : ۴۲۲۱۷۶۷
۰۹۱۵-۸۸۶۳۵۷۶
۰۹۱۵-۵۸۴۹۸۱۳

اسفراین

حمید رضا قبادی

۲۰۷

خ امام رضا ، خدمات فنی حمید

۰۵۸۵-۷۲۲۲۱۰۷

اسفراین

محمد رضا کهن سال

۸۲۱

خ خرمشهر ، نبش خرمشهر۳ ، پ ۴۳

۰۵۸۵-۷۲۳۲۰۴۰
۰۹۱۵-۱۶۹۹۵۲۲

بجنورد

سید محمود هاشمی

۷۱۵

خ ۱۷ شهریور شمالی ، روبروی مواد غذایی یوسفی ، تعمیر گاه هاشمی

۰۵۸۴-۲۲۴۸۴۹۹
۰۹۱۵-۵۸۴۷۳۶۴

فاروج

امیر قربان صباغ

۸۰۲

خ شهید فرهادی ، نبش کوچه داستانی پ ۹۸

۰۵۸۵-۸۲۲۶۲۱۷
۰۹۱۵-۱۸۰۱۱۵۹

کرمه جاجرم

حسین میرزائیان

۶۸۹

خ شهید ناطق ، جنب بانک کشاورزی ، تعمیر گاه میرزائیان

۰۵۸۵-۳۲۵۲۵۲۷
۰۹۱۵-۳۸۵۳۴۳۸

شیروان

محمد رضا خالقی

۳۳۷

خ ابوذر غفاری ، چهارراه حکیم ، تعمیر گاه یخچال

۰۵۸۵-۶۲۲۲۷۰۰
فکس : ۶۲۲۱۷۰۰

 

اسامی سرویسکاران استان خراسان جنوبی                 

شهرستان

نام سرویسکار مجاز

کدمجاز

آدرس سرویسکار

تلفن

بیرجند

سید حسین حسینی

۵۷۹

شهید بهشتی ، تقاطع اول ، پ ۷۸، خدمات فنی و مهندسی خاورکولاک

۰۵۶۱-۲۲۳۰۱۵۷
۲۲۳۱۶۹۸

فردوس

مهدی کافی

۱۵۸

خ حافظ ، پ۱۰۳

۰۵۳۴-۲۲۲۴۹۴۹
فکس : ۲۲۲۰۰۴۹

قائن

محمد حسین یاری

۴۴۹

خ جانبازان ، خدمات فنی نصر

۰۵۲۶-۵۲۲۶۲۷۶

نهبندان

محمد زنگونی

۶۳۵

بلوار معلم ، جنب نمایندگی گاز بوتان ، خدمات فنی کویر

۰۵۲۶-۶۲۲۲۵۷۰
۹۱۵-۳۶۳۱۷۵۴

اسامی سرویسکاران استان سیستان و بلوچستان           

 

شهرستان

نام سرویسکار مجاز

کدمجاز

آدرس سرویسکار

تلفن

 

ایرانشهر

سید حسین صادقی

۲۹۹

خ آزادی جنوبی ، نبش آزادی ۷۰

۰۵۴۷-۲۲۲۰۳۱۷

 

فکس : ۲۲۳۰۸۱۷

 

خاش

ذکریا شهنوازی

۶۷۲

خ فردوسی ، فردوسی ۱۱ ، تعمیرگاه یخچال

۰۵۴۳-۴۲۱۶۶۰۷

 

زابل

مهدی رزم آرا

۶۴۸

خ زال ، زال شرقی ، بین سرابندی و بهشتی ، خدمات فنی مهدی

۰۵۴۲-۲۲۵۰۲۲۲

 

۰۹۱۵-۱۹۶۱۵۴۶

 

زابل

احمد علی نظام دوست

۶۷۱

خ شهید باقری ، کوچه کمالیها ، پ ۱۱۷

۰۵۴۲-۲۲۲۴۴۵۱

 

۰۹۱۵-۱۴۲۲۸۹۰

 

زاهدان

حبیب اله میر

۳۳۳

تقاطع مصطفی خمینی و پهلوانی ، روبروی بانک رفاه شعبه صالح ، موسسه فنی پگاه

۰۵۴۱-۳۲۵۳۵۷۹

 

زاهدان

مهران صمیمی فر

۵۵۷

خ امام خمینی شرقی بعد از پارک بلوچ ، روبروی امام خمینی

۰۵۴۱-۳۳۲۴۸۵۵

 

۹۱۵۳۴۹۱۳۶۵

 
                 

 

اسامی سرویسکاران استان کرمان                           

شهرستان

نام سرویسکار مجاز

کدمجاز

آدرس سرویسکار

تلفن

انار

سید محمد رضوی

۳۲۹

خ قدس ، تعمیرگاه رضوی

۰۳۹۲-۳۲۲۳۶۲۱

بافت

غلام رضا شهسواری

۶۱۷

بلوار باهنر ،پایین تر از بنیاد شهید ، خدمات فنی رضا

۰۳۴۷-۴۲۲۴۴۴۰
۰۹۱۳-۳۴۵۶۶۳۴

بردسیر

حسین زارع پور

۵۹۶

بلوار ۲۲ بهمن ، نرسیده به م آزادی ، جنب لاستیک فروشی رنجبر، تعمیرگاه عدالت

۰۹۱۳-۳۹۷۸۸۱۳

بم

محمود باغجانی

۲۵۶

م امام ، روبروی اداره پست ، تعمیرگاه برادران مسعود

۰۳۴۴-۲۲۱۴۱۷۶
فکس : ۲۲۱۷۳۳۲

بم

اسحاق چمانی

۷۰۸

بلوار امام ، نبش خ جانبازان ، تعمیرگاه سپهر

۰۳۴۴-۲۲۱۸۰۸۰
۰۹۱۳-۳۴۶۷۱۳۹

جیرفت

محمد رضا وطن خواه

۴۹۹

خ ۱۷ شهریورشرقی ، تعمیرگاه لوازم خانگی وطن خواه

۰۳۴۸-۲۲۱۹۷۵۵
۰۹۱۳-۳۴۸۲۰۹۳

راور

حسن شهریاری

۴۱۲

خ امام ، جنب کلانتری ، تعمیرگاه یخچال

۰۳۴۲-۳۷۲۳۳۸۹
۰۳۷۲۷۷۹۷

رفسنجان

اکبر عباسپور

۳۳۲

خ تختی ، چهارراه تختی ، روبروی استادیوم ، تعمیرگاه جنرال

۰۳۹۱-۵۲۲۷۲۹۹

زرند

رضا فولادی ماهان

۷۸۶

خ شهید باهنر ، جنب کوچه شماره ۳ ، تعمیرگاه فولادی

۰۳۴۲-۴۲۳۰۳۲۸
۰۹۱۳-۹۹۵۷۱۳۶

سیرجان

محمد رضا محدی

۲۸۳

خ وحید ، جنب پارک یاسمن ، سرویس مجاز امرسان

۰۳۴۵-۵۲۳۱۰۵۸
۰۹۱۳-۳۷۹۰۴۲۴

شهرک بابک

سید محمد علی موسی زاده

۳۶۱

خ ولیعصر ، جنب بلوار معلم ، تعمیرگاه یخچال

۰۳۹۲-۴۲۲۴۱۰۰

عنبر آباد

سهیل دهقان

۵۷۵

خ امام ، جنب بانک سپه ، تعمیرگاه یخچال

۰۳۴۹-۴۶۲۳۳۱۱
۰۹۱۳-۳۵۴۶۷۶۹

فهرج

وحید افغانی

۸۳۳

بلوار جمهوری ، روبروی بیمارستان ، خدمات فنی افغانی

۰۳۴۶-۴۳۶۱۲۸۹
۰۹۱۳-۸۴۳۰۹۸۳

کرمان

منصور محلي زاده

۸۵۴

کرمان-ماهان-خ امام-بالاتر از بخشداري

۰۹۱۳۳۴۲۱۱۶۴-۰۳۴۲۶۲۲۵۴۵۵

کرمان

فرهنگ بندی امیر آباد

۷۳۷

پارک مطهری ، نبش کوچه خیام ، استاد مطهری ۶، تعمیرگاه یخچال

۰۳۴۱-۲۵۲۵۱۸
۰۹۱۳-۳۴۰۲۹۰۲

کرمان

رضا رنجبر

۴۰۷

ابتدای بلوار میررضا آقاخان، نبش کوچه ۶۸

۰۳۴۱-۳۲۱۹۰۰۱
۳۲۲۳۶۹۷

کهنوج

مجید محمدی

۵۰۳

خ ولیعصر ،کوچه مالاریا ، روبروی مرکز بهداشت ، تعمیرگاه یخچال

۰۳۴۹-۵۲۲۶۶۰۲
۰۹۱۳-۱۹۸۴۱۹۵
فکس : ۵۲۲۸۶۰۲

منوجان

قاسم کوشا

۷۸۵

قلعه میدان علی ابن ابیطالب ، خ شهدا ، روبروی مسجد جامع

۰۳۴۹-۶۶۲۲۳۲۷
۰۹۱۷-۷۶۹۳۵۶۸

 

اسامی سرویسکاران استان یزد                            

 

شهرستان

نام سرویسکار مجاز

کدمجاز

آدرس سرویسکار

تلفن

ابرکوه

حسن فلاح زاده

۳۶۳

ابتدای بلوار امام خمینی ، تعمیرگاه لوازم خانگی دنا

۰۳۵۲-۶۸۲۱۷۹۴

اردکان

محمد رضا فتاحی

۵۹۳

خ خامنه ای ، روبروی صندوق خاتمی ، تعمیرگاه فتاحی

۰۳۵۲-۷۲۳۵۹۲۲
۰۹۱۳-۲۵۵۱۱۶۰

اشکذر

سید ولی اله افرازه

۳۸۱

خ شهید صدوقی ، تعمیرگاه لوازم خانگی افرازه

۰۳۵۲-۳۶۲۲۰۷۷

بافق

حسین زعیمیان

۳۵۹

خ مهدیه ، جنب درمانگاه شماره ۳ ، تعمیرگاه یخچال

۰۳۵۲-۴۲۲۴۴۷۴

تفت

امیر زارع

۳۹۲

خ امام ( سرده) ، روبروی پل کوکبیه ، پ ۱۰۰۶-۱۰۰۴

۰۳۵۲-۶۲۲۲۹۵۴
۰۹۱۳-۳۵۴۲۲۶۷

طبس

مرتضی باقری

۶۰۰

میدان قدس ، بلوار شهید بهشتی شمالی ، خدمات فنی ایمان

۰۳۵۳-۴۲۲۲۶۸۸
۰۹۱۳-۱۵۵۴۰۶۴

مروست

مجید برزگر

۵۲۸

خ مصلی ، تعمیرگاه برزگر

۰۳۵۲-۵۸۲۳۲۷۱
۰۹۱۳-۳۵۶۷۴۹۸

مهریز

سید محمد رضا میروکیلی

۴۷۱

خ سید مصطفی خمینی ، چهارراه صاحب الزمان ، تعمیرگاه لوازم خانگی

۰۳۵۲-۵۲۲۱۰۷۳
فکس : ۵۲۲۴۸۶۹

میبد

حسینعلی زارع

۳۲۸

خ حائری ، جنب دانشگاه پیام نور ، خدمات امرسان

۰۳۵۲-۷۷۳۲۷۹۱
۰۹۱۳-۳۵۵۴۵۶۸

هرات

مهدی محمودی

۳۶۰

خ شهید ابوئی ، تعمیرگاه یخچال

۰۳۵۲-۵۷۲۳۸۳۳

یزد

سعید زینی

۷۲۴

میدان مسکن ، داخل کوچه رهبر ۶ ، جنب مسجد زینبیه ، خدمات فنی سعید

۰۳۵۱-۶۲۸۲۷۴۷
۰۹۱۳-۱۵۶۹۳۹۵

یزد

امیر مهدوی

۷۲۶

بلوار باهنر ، کوچه ۲۳ ، جنب فرش صنعت یزد ، تعمیرگاه یخچال

۰۳۵۱-۷۲۵۷۶۵۱
۰۹۱۳-۳۵۶۴۸۰۱

یزد

عبدالحسین چراغی

۳۹۳

م باهنر ، بلوار شهید سید رضا پاک نژاد ، نرسیده به سه راه آبنما ، پ ۱۹۳ ، خدمات فنی برودتی توحید

۰۳۵۱-۷۲۴۲۳۵۶
۷۲۴۲۲۶۵

           

 

اسامی سرویسکاران استان گلستان                            

شهرستان

نام سرویسکار مجاز

کدمجاز

آدرس سرویسکار

تلفن

آزادشهر

ابراهیم غفاری توران

۷۱۷

خ گرگان ، روبروی سینما ، داخل کوچه ، روبروی کمیته امداد ، تعمیرگاه غفاری

۰۱۷۴-۶۷۲۰۶۲۳

۰۹۱۱-۹۷۹۹۴۱۹

آزادشهر

حسن نوروزی

۷۱۸

خ شهید رجایی ، خ شهید مطهری ، مطهری ۲ ، تعمیرگاه نوروزی

۰۱۷۴-۶۷۲۵۹۸۷

۰۹۱۱-۳۷۶۳۲۴۷

آزادشهر

موسی جرتنها

۸۲۶

خ امام ، ۱۶ متری شهید باهنر ، بالاتر از فلکه نواب نبش چهارراه شهید مدنی ، خدمات فنی تنها

۰۱۷۴-۶۷۳۹۳۷۰

۰۹۱۱-۱۷۹۱۵۵۴

آق قلا

عبدالقادر گرکز

۷۲۸

بلوار مصطفی خمینی ، بریدگی دوم ، سمت چپ ، تعمیرگاه یخچال

۰۱۷۳-۵۲۲۸۷۲۰

۰۹۱۱-۳۷۳۸۳۷۴

بندر ترکمن

غلامحسین فرزاد

۵۹۴

خ آزادی ، مقابل بانک ملت ، خدمات فنی فرزاد

۰۱۷۳-۴۲۲۵۱۷۰

۴۲۲۹۸۷۳

۰۹۱۱-۳۷۵۸۴۲۹

بندر گز

ابوالحسن رضائی

۶۱۱

خ پاسداران ، جنب نیروی انتظامی ، تعمیرگاه یخچال

۰۱۷۳-۳۷۲۳۶۷۲

۰۹۱۱-۱۷۱۰۲۲۱

خان ببین

ولی اله مزرعی بابایی

۵۴۹

خ ۱۷ شهریور ، روبروی پارک و مخابرات ، تعمیر گاه لوازم خانگی

۰۱۷۴-۶۲۴۲۹۴۶

علی آباد کتول

علیرضا برزعلی

۲۴۲

چهارراه رانمائی و رانندگی ، تعمیرگاه یخچال

۰۱۷۳-۶۲۳۰۰۰۳-۴

کرد کوی

سید مهرداد طیاری

۸۲۴

خ بهشتی ، نبش خیابان حافظ ، پ ۷۴

۰۱۷۳-۳۲۲۶۴۷۱

۳۲۳۰۴۷۲

۰۹۱۱-۳۷۳۲۰۳۵

کلاله

عباس شکوری نژاد

۵۸۳

خ آزادی ، پ۴۰۲و۴۰۴

۰۱۷۴-۴۲۴۰۵۳۵

فکس : ۴۲۴۷۱۸۹

۰۹۱۱-۳۷۴۳۲۵۷

گالیکش

غلام رضا وفادار قاسمی

۷۳۰

خ امام ، خ شهید مصطفی خمینی ، پ ۸ کدپستی ۳۶۳۳۵-۴۹۸۳۱

۰۱۷۴-۵۸۳۲۷۳۶

۰۹۱۱-۱۷۳۸۹۲۵

گرگان

رمضان رجبی

۵۵۸

روبروی پارک شهر ، خ بوعلی ، سرویس آسایش

۰۱۷۱-۲۲۲۹۷۰۸

۰۹۱۱-۲۷۰۰۶۷۹

گرگان

حسین بای

۵۵۹

کوی گلها ، روبروی بانک سپه ، خدمات فنی بهمن

۰۱۷۱-۳۳۵۲۹۹۵

۰۹۱۱-۲۷۵۶۲۵۵

گرگان

سید اسداله سادات

۶۰۲

خ پنجم ،آذراول ، بلوار حسام ، خدمات فنی سادات

۰۱۷۱-۲۲۳۹۷۸۰

۰۹۱۱-۳۷۵۰۵۳۷

گنبد کاووس

رحیم متعجب

۱۸۸

خ امام زاده غربی ، پ۳۶۰

۰۱۷۲-۲۲۲۶۹۱۹

گنبد کاووس

رحیم قنبری

۴۹۲

خ گلشن شرقی ، خدمات فنی قنبری

۰۱۷۲-۲۲۲۶۶۳۹

مینودشت

محسن صد خسروی

۱۴۲

خ سید جمال الدین ، نبش شکوفه ۲۰ ، خدمات فنی امرسان

۰۱۷۴-۵۲۲۱۶۶۵

۵۲۲۲۴۰۹

۰۹۱۱-۱۷۴۵۱۶۹

فکس : ۵۲۲۸۶۴۴

 

اسامی سرویسکاران استان هرمزگان                       

 

شهرستان

نام سرویسکار مجاز

کدمجاز

آدرس سرویسکار

تلفن

بندرعباس

محمد یوسف آبیار

۸۳۱

خ شریعتی ، خ امام موسی صدر شمالی ، جنب ساختمان گابریک ، خدمات فنی عدالت

۰۷۶۱-۲۲۴۰۸۷۷
۰۹۱۷-۷۴۷۳۰۵۵

بستک

عبداله پاسخندی

۴۳۱

خ شهرداری ، روبروی شهرداری ، موسسه فنی پاسخندی

۰۷۶۴-۳۲۸۲۳۴۵-۳۲۲۲۸۲۰
۰۹۱۷-۱۶۴۴۰۸۴
فکس : ۳۲۸۲۸۴۵

جاسک

پرویز بی کس

۸۱۲

خ ناخدا ، جنب آلومینیوم سازی ستاره ، تعمیرگاه فنی البرز

۰۷۶۶-۵۲۲۰۰۸۳
۰۹۱۴-۱۲۴۳۹۳۲

حاجی آباد

هادی ناظری

۷۳۲

خ و لیعصر جنوبی ، تعمیر گاه لوازم سردکننده ناظری

۰۷۶۳-۴۲۲۵۸۷۴
۰۹۱۷-۷۶۳۸۲۶۳
فکس : ۴۲۲۳۶۵۳

رودان

سيد ابراهيم موسوي

۸۶۱

بلوار بسيج-روبروي بانک سپه

۰۷۶۶۴۲۲۶۷۰۶-

۰۹۱۷۹۸۳۲۹۱۶

گاوبندی

علی دست افشان

۳۲۶

خ امام ، روبروی اداره برق ، تعمیرگاه یخچال

۰۷۶۴-۴۶۲۳۴۴۲

میناب

سید ابوالحسن خلیل پور

۵۱۹

بلوار رسالت ، پشت سوپر مارکت جمالی ، جنب نانوائی ، تعمیرگاه خلیل پور

۰۷۶۵-۲۲۸۳۰۷۴
۲۲۸۳۳۱۸

           

 

 

 

اسامی سرویسکاران استان فارس              

شهرستان

نام سرویسکار مجاز

کدمجاز

آدرس سرویسکار

تلفن

آباده

محمد ابراهیم عسکریان

۷۳۵

میدان شهید محمد منتظری ، ابتدای بلوار استقلال ، پ ۹۵۱

۰۷۵۱-۳۳۳۸۹۰۰

۰۹۱۷-۷۵۱۰۱۱۴

ارسنجان

حمید رضا حسن شاهی

۷۰۲

بلوار دانشگاه ، روبروی مدرسه جوکار ، خدمات فنی ولیعصر

۰۷۲۹-۷۶۲۶۹۸۲

۰۹۱۷-۷۲۸۶۸۲۶

اقلید

اسداله اسلامی

۶۶۵

ابتدای خ انقلاب ، نبش کوچه ، مرکز بهداشت ، تعمیرگاه اسلامی

۰۷۵۲-۴۲۲۲۹۵۳

۰۹۱۷-۳۵۲۳۶۳۹

اوز

عبدالرئوف وحدانی

۵۶۰

بلوار امام خمینی ، روبروی پاسگاه قدیم ، تعمیرگاه یخچال

۰۷۸۲-۳۴۲۴۵۹۶

۳۶۲۷۷۰۷

۰۹۱۷-۱۸۲۴۲۶۲

بنارویه وجویم

علیرضا کریمی

۳۴۳

خ شهید آسوده ، جنب سوپر مارکت توکلی ، تعمیر گاه کریمی

۰۷۸۲-۳۲۲۲۰۷۴

۳۲۵۳۰۵۱

بوانات

محمد علی بارونی

۷۷۱

شهرک ولیعصر ، روبروی شهرداری ، پ ۳۸۹۱۸

۰۷۵۲-۳۲۲۲۸۷۲

۰۹۱۷-۷۵۱۴۶۶۷

بیضاء

علی محمدی

۷۸۲

شهرک بانش ، خ اصلی ، نرسیده به حسینیه سید نجات

تلفکس : ۷۶۲۲۹۰۴-۰۷۱۲

۷۶۶۲۸۰۹

پاسارگاد

ذبیع الله دهقان آزاد

۷۶۶

سعادت شهر ، خ بلوار ، کوچه شهید شیروانی ، خدمات فنی دهقان

تلفکس : ۷۲۲۳۲۰۳-۰۷۲۹

۰۹۱۷-۷۲۸۷۴۰۶

۰۹۳۷-۰۰۶۸۵۰۵

جهرم

سید محمد حسن مصطفوی

۲۹۷

میدان شهدا، الکترومکانیک مصطفوی

۰۷۹۱-۲۲۲۲۵۴۴

جنت شهر

نادر رضایی

۷۶۹

بلوار امام ، روبروی بانک صادرات ، موسسه فنی نادر

۰۷۳۲-۶۲۴۸۲۵۹-۶۳۲۵۷۸۷

فکس : ۶۲۴۷۳۱۰

۰۹۱۷-۷۳۱۸۷۴۶

خرامه

محمد دهقانی

۵۸۹

انتهای خ بوستان ، لوازم خانگی دهقان

۰۷۱۲-۴۶۲۵۲۶۷

۰۹۱۷-۳۱۲۴۶۱۲

خفر

کریم کمالی

۷۶۷

باب انار ، میدان انقلاب ، تعمیر گاه کمالی

۰۷۹۲-۳۲۲۴۲۳۵

۰۹۱۷-۳۹۱۹۷۰۶

خنج

غفور رحیم پور

۵۰۷

م امام خمینی ، خدمات فنی فاروق

۰۷۸۲-۴۵۲۷۴۹۴

۴۵۲۳۴۹۴-۵

فکس : ۴۵۲۵۴۹۴

۰۹۱۷-۱۸۱۵۲۸۹

داراب

جعفر رضایی

۴۸۵

خ سلمان فارسی (کمربندی) ، بالاتر از سه راه نهضت ، تعمیر گاه لوازم خانگی رضایی

۰۷۳۲-۶۲۴۷۶۱۹

فکس : ۶۲۴۷۶۲۱

سپیدان

کاظم سخائی اردکانی

۳۶۸

اردکان ، خ امام خمینی ، خ شهید غضنفری ، تعمیرگاه لوازم خانگی سخائی

۰۷۱۲-۷۲۲۳۶۹۳

سروستان

محمد ابراهیم ثابت

۳۳۱

بالاتر از پمپ بنزین ، خدمات فنی دراک

۰۷۱۲-۵۲۲۳۵۷۱

۵۲۲۴۱۸۹

شیراز

قاسم مکارم نژاد

۴۹۳

بلوار امی کبیر ، خ صاحل الامر ، سریس مرکزی مکارم

۰۷۱۱-۸۲۰۰۵۷۴

۰۹۱۷-۷۰۰۱۵۶۳

شیراز

علیرضا علیبیگی

۷۶۴

خ آستانه ، جنب امازاده منصور ، خدمات فنی پاسارگاد

تلفکس : ۲۲۲۵۱۹۰-۰۷۱۱

۰۹۱۷-۷۱۷۵۶۳۳

شیراز

علیرضا قادری

۷۹۳

بلوار میرزای شیرازی ، فلکه صنایع فرعی ۴۶ ،سمت راست ، مغازه پنجم

۰۷۱۱-۶۲۳۶۴۰۷

فکس : ۶۳۶۴۳۲۸

۰۹۱۷-۷۹۱۴۵۷۵

صفاشهر

فرهنگ حمیدی

۵۷۳

خ شهید چمران ، روبروی کمیته امام خمینی ، خدمات فنی فرهنگ

۰۷۵۲-۳۵۲۳۳۵۷

۰۹۱۷-۷۵۱۶۸۱۶

فراشبند

سید اکبر احمدی

۷۶۸

بلوار انقلاب ، جنب مسافربری دشتی ، تعمیرگاه احمدی

۰۷۱۲-۶۶۲۳۵۳۶

۰۹۱۷-۷۰۴۷۲۹۹

فسا

اسد اله نصری زاده

۱۴۶

میدان ۱۵ خرداد ، تعمیرگاه یخچال

۰۷۳۱-۳۳۳۴۷۱۹

فیروزآباد

صدر اله واحدی

۴۹۷

خ نظامی ، روبروی مدرسه نظامی ، تعمیرگاه یخچال

۰۷۱۲-۶۲۲۵۷۰۸

قیرو کارزین

ایوب موزیری

۴۰۹

بلوار طالقانی ، روبروی یخسازی شاهین ، تعمیرگاه یخچال توفیقی

۰۷۹۲-۴۲۲۴۴۷۳

کازرون

غلام فخار نژاد

۲۷۲

چهار راه انقلاب ، تعمیرگاه فخار نژاد

۰۷۲۱-۲۲۲۵۵۲۱

کازرون

حجت اله فخاریان

۶۹۹

خ امام خمینی ، خ مولوی ، جنب نان خشک پزی ، تعمیرگاه یخچال

۰۷۲۱-۲۲۳۹۵۴۴

۰۹۱۷-۳۲۱۴۹۰۴

کوار

سید محسن حسینی

۷۸۰

انتهای بلوار امام خمینی ، کوچه شهید حاصل نیا ، خدمات فنی حسینی

تلفکس : ۵۶۲۳۵۳۱-۰۷۱۲

۰۹۱۷-۷۰۲۶۷۵۹

۰۹۳۷-۳۲۸۳۴۷۵

گراش

مسعود آتشی

۷۷۰

خ بسیج ، جنب حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) ، تعمیرگاه آتشی

۰۷۸۲-۲۲۲۴۳۳۵-۶

فکس : ۲۲۲۶۳۹۸

۰۹۱۷-۱۸۲۱۴۷۸

لار

محمود محسن زاده

۲۴۴

خ مدرس جنوبی ، داخل پاساژ معتمد ، تعمیرگاه محسن زاده

۰۷۸۱-۲۲۲۷۴۵۱

۳۳۳۷۴۵۱

لامرد

حسن غلامی

۳۵۰

خ بسیج ، جنب بانک اقتصاد نوین ، تعمیرگاه برادران غلامی

۰۷۸۲-۵۲۲۴۰۵۴

۵۲۲۳۹۸۵

نورآباد ممسنی

حجت اله حیدری

۴۸۷

خ طالقانی ، چهارراه استادیوم، خدمات فنی حجت

۰۷۲۲-۴۲۲۴۲۳۹

مرودشت

محمد یوسفی

۳۴۱

اول بلوار مدرس ، تعمیر گاه یخچال

۰۷۲۸-۳۳۳۶۰۶۸

۰۹۱۷-۱۲۸۲۶۶۲

فيروزآباد

حسن همرزم

۸۴۹

فارس-شهرستان زرقان-خ شهيد مطهري-جنب اداره پست

۰۹۱۷۷۱۸۱۱۵۴-۰۷۱۲۴۲۲۶۶۳۳

نيريز

حسين کيميائي-

۸۵۲

خيابان امام مهدي-نرسيده به چهارراه قائم-سرويس لوازم خانگي کيميا

۰۹۱۷۱۳۲۲۰۰۵-۰۷۳۲۵۲۳۱۵۸۸

مرودشت

رامين يونسي-

۸۶۲

خيابان مدرس-بعد از حافظ جنوبي-خدمات پس از فروش يونسي

۰۹۱۷۹۸۰۵۱۶۶-۰۷۲۸۳۳۳۳۱۶۴

 

 

اسامی سرویسکاران استان اصفهان                              

شهرستان

نام سرویسکار مجاز

کدمجاز

آدرس سرویسکار

تلفن

آران و بیدگل

منصور الهامی نیا

۷۹۲

۲۰متری امام حسین ، ساختمان نگارستان ، تعمیرگاه یخچال

۰۳۶۲-۲۷۳۴۲۹۲

۰۹۱۳-۲۶۰۵۹۱۰

اردستان

احمد علی عاملی

۵۹۲

خ قیام ، روبروی سوپر مرغ احسان ، تعمیرگاه عدالت

۰۳۶۲-۵۲۴۶۳۳۶

۰۹۱۳-۱۰۷۵۲۳۲

اصفهان

سید عزیز نصیری

۸۳۵

خ پروین ، روبروی کارخانه پروین

۰۳۱۱-۲۲۸۶۸۶۸

۰۹۱۳-۱۰۷۵۲۳۲

اصفهان

محمد جواد آيتي

۸۵۳

اصفهان-کوهپايه-خ امام حسين-خدمات فني آيتي

۳۱۲۶۶۶۲۷۳۱-۰۹۱۳۳۱۸۴۶۴۸

اصفهان

محسن صادفی

۷۵۵

خ جابر انصاری ، خ ۵آذر ، مقابل تقاطع سوم ، تعمیرگاه صادقی

۰۳۱۱-۴۳۳۴۹۰۰

۴۳۳۴۹۰۱

۰۹۱۳-۲۶۵۳۰۲۲

اصفهان

علیرضا علیرضایی

۵۶۳

ملک شهر ، خ مطهری ، بعد از سه راه مهدیه ، جنب نانوائی آتشی ،خدمات فنی علیرضایی

۰۳۱۱-۴۴۲۲۶۷۰

۴۴۲۰۱۲۵

۰۹۱۳-۳۰۲۵۰۹۳

اصفهان

محمد رضا عابدیان

۷۱۱

شهر بهارستان ، بلوار بهشت ، ابتدای خ ولیعصر ، خدمات فنی آرین

۰۳۱۱-۶۸۲۲۴۴۴

۶۸۲۳۴۴۴

اصفهان

محمد حسین علیجانی

۷۵۴

خ اردیبهشت ، مقابل قنادی عروس ، تعمیر گاه یخچال طلوع

۰۳۱۱-۲۳۶۰۷۸۴

فکس : ۲۳۳۳۰۹۱

۰۹۱۳-۱۱۳۶۸۲۷

۰۹۱۳-۲۰۸۰۴۴۶

بادرود

مصطفی زینالی خالدی

۷۳۴

بلوار بسیج خالد آباد ، تعمیر گاه تکنوفن

۰۳۶۲-۴۳۴۳۷۷۰

۰۹۱۳-۹۶۱۵۷۰۸

تیران

مهدی واعظ

۳۷۶

خ طاقانی جنوبی ، تعمیرگاه یخچال واعظ

۰۳۳۲-۳۲۲۲۶۰۶

۳۲۲۶۲۶۶

پیربکران

فرهاد شجاعی

۷۹۱

م امام ، جنب ترمینال ، خدمات فنی پارس

۰۳۱۲-۳۸۹۱۰۰۶

فکس : ۳۸۲۳۱۴۸

۰۹۱۳-۲۶۶۴۲۲۱

چادگان

محمود میرزائی

۶۴۵

خ امام خمینی ، جنب بانک ملی ، روبروی ترمینال مسافربری ، خدمات فنی ابتکار

۰۳۷۲-۴۷۲۲۳۲۰

۰۹۱۳-۳۷۱۵۲۵۷

خمینی شهر

حسن سعیدی

۱۸۴

خ امام شمالی ، جنب بانک ملی

۰۳۱۲-۳۲۲۶۶۶۳

خوانسار

مجتبی حفیظی

۱۲۸

م امام ، داخل بازار ، خدمات فنی جنرال

۰۳۷۱-۲۲۲۳۷۲۴

۲۲۲۰۸۶۱

داران

محمد نصرالهی

۲۰۴

بلوار آیت اله طالقانی ، روبروی مهمانسرای جهانگیری

۰۳۷۲-۴۲۲۲۲۳۲

دستگرد و برخوار

محمد رضا جعفری

۴۳۸

خ مدرس ، تعمیرگاه سامان

۰۳۱۲-۵۴۵۴۲۶۲

دهق

محمد توکلی

۶۵۵

خ شریعتی ، م شهدا ، روبروی داروخانه غیاثی ، تعمیرگاه یخچال

۰۳۳۲-۴۲۲۳۵۲۱

۰۹۱۳-۲۳۲۵۳۰۸

زرین شهر

محمد عطایی

۳۴۰

خ شهید بهشتی ، جنب تاکسی تلفنی آزادگان ، پ۳۳۰

۰۳۳۴-۲۲۳۱۵۵۲

سپاهانشهر

یداله نفری

۶۵۰

چهارراه شاهد ، مجتمع تجاری پویا ، واحد T17، خدمات فنی مهر

۰۳۱۱-۶۵۰۷۲۸۹

۰۹۱۳-۳۰۰۳۷۰۱

سمیرم

داراب افشاری

۵۳۰

خ شیخ صدوق ، پایین تر از امامزاده ، تعمیرگاه لوازم خانگی

۰۳۲۲-۳۲۲۴۶۶۲

۳۲۲۷۵۹۵

۰۹۱۳-۳۲۲۱۸۳۶

شاهین شهر

فرزاد بهشتی

۳۸۳

خ فردوسی ، نبش فرعی ۹ شرقی ، تعمیر گاه یخچال

۰۳۱۲-۵۲۴۹۹۹۳

شهررضا

عبدالستار دانشپور

۱۹۸

م مفتح ، ابتدای خ حافظ غربی ، پ ۲۲۰

۰۳۲۱-۳۲۳۵۸۳۵

شهررضا

مهدی مولائیان

۶۹۴

خ ولیعصر غربی ، م شهید یوسفیان ، خدمات فنی مولائیان

۰۳۳۱-۲۲۳۶۹۴۹

۰۹۱۳-۳۲۱۲۶۹۱

فلاورجان

محمد علی قاسمی

۲۸۷

خ امام خمینی ، روبروی بنیاد شهید

۰۳۱۲-۳۱۲۶۵۶۵

۳۱۳۱۱۱۶

فولاد شهر

افشین ادیبی

۷۸۹

سایت صنعتی و خدماتی کاوه ، تعمیرگاه ادیبی

۰۳۳۴-۲۶۴۱۸۱۸

فکس : ۲۴۳۲۴۲۵و

۲۴۳۵۹۹۹

۰۹۱۳-۷۸۲۷۶۶۹

قهدریجان

امین نیکان

۷۵۳

خ شهید مطهری ، روبروی سوپر مارکت اسماعیل زاده ، خدمات فنی امین

۰۳۱۲-۳۶۲۹۸۵۰

۰۹۱۳-۷۸۲۷۶۶۹

کاشان

حسین فتحی

۴۳۷

خ امام ، بالاتر از آتش نشانی ، تعمیرگاه یخچال

۰۳۶۱-۴۴۶۰۲۰۰

۰۹۱۳-۳۶۴۳۸۶۹

کاشان و آران بیدگل

مجید کامش

۷۰۰

کاشان ، بلوار مطهری ، خیابان مهر ، ص پ ۸۷۱۳۵/۳۳۶۶

۰۳۶۱-۵۵۷۹۵۰-۵

فکس : ۵۵۷۹۵۰۵

۰۹۳۹-۵۵۷۹۵۰۰

گلپایگان

مهدی صحت

۱۳۷

خ امام ، روبروی پاساژ دوم ، تعمیرگاه یخچال صحت

۰۳۷۲-۳۲۲۲۷۹۹

۳۲۳۹۷۷۷

مبارکه

اصغر امیرخانی

۳۷۴

خ سلمان فارسی ، جنب مخابرات ، تعمیر گاه یخچال

۰۳۳۵-۵۲۲۴۵۲۵

۵۲۳۶۳۶۰

میمه

اکبر اسدیان

۴۳۵

خ مولوی ، خدمات فنی سعدی

۰۳۱۲-۴۲۲۲۹۳۴

۰۹۱۳-۱۱۲۴۴۶۸

نائین

رضامهرآور

۲۵۵

کمربندی یزد-اصفهان ، روبروی پمپ بنزین چنگیزی

۰۳۲۳-۲۲۵۲۹۴۹

۲۲۵۸۰۸۲

نجف آباد

محمد توکلی

۱۷۱

خ امام ، پایین تر از سینما ، تعمیرگاه یخچال

۰۳۳۱-۱۷۴۰۴۰۰

نجف آباد

محمد عظیمی

۶۵۲

خ امام ، جنب شهرداری گلدشت ، یخچال سازی عظیمی

۰۳۳۱-۲۲۳۲۴۳۶

۲۲۳۸۳۷۹-۲۲۳۷۴۵۷

۰۹۱۳-۱۳۳۴۳۳۶

ورزنه

علی گندمی ورزنه

۷۸۸

خ بهشتی ، خ شهید فاضلی ، جنب مسجد موالی

۰۳۱۲-۶۴۸۴۲۳۹

۰۹۱۳-۳۷۰۶۲۵۰

 

اسامی سرویسکاران استان قم                                

 

شهرستان

نام سرویسکار مجاز

کدمجاز

آدرس سرویسکار

تلفن

 

قم

علی اکبر بخشنده

۱۸۱

میدان جهاد ، ۴۵ متری ۱۵ خرداد، بعد از ۴۵ متری عمار و یاسر

۰۲۵۱-۷۶۰۳۴۳۴

 

قم

رضا مومن زاده

۴۱۰

خ ۱۹ دی ، جنب کوچه ۱۱ ، شهید مومن زاده ، پ ۳۵۸

۰۲۵۱-۷۷۰۴۴۵۴
۷۷۱۵۶۸۰

 

قم

محمد علی افشان

۷۰۵

میدان سعیدی ، خ ۷ تیر (حاج زینل) ، بین کوچه ۲۰و ۲۲

۰۲۵۱-۶۶۲۴۶۱۳
۶۷۰۰۳۸۴
۰۹۱۲-۵۵۱۶۱۷۳

 

قم

حسین باقریان نیک

۷۳۹

خ۷تیر ، کوچه۸۸ ، دفتر خدمات پس از فروش ، تکنیک امروز

۰۲۵۱-۶۷۰۹۰۴۰
۰۹۱۲-۲۵۳۸۱۲۰

               

 

اسامی سرویسکاران استان تهران                                 

شهرستان

نام سرویسکار مجاز

کدمجاز

آدرس سرویسکار

تلفن

اسلامشهر

مهدی خلیلی

۲۹۸

شهرک محمدیه ، جنب کوی ۲۰ ، پ۱۷۰

۰۲۱۵۶۱۲۵۵۰۵ ۰۲۱۵۶۱۴۵۵۰۵ ۰۲۱۵۶۱۴۲۵۳۵ ۰۲۱۵۶۱۲۵۲۰۴

فکس :۰۲۱۵۶۱۵۵۵۰۵

پاکدشت

امید ناصری

۵۳۴

شهرک راه جیتو، خ نوراله پازوکی ، پ ۵۹

۰۲۱۳۶۰۴۴۴۵۰-۸ ۰۲۱۳۶۰۴۵۶۲۱-۲

پرند

اکبر مرسلی

۷۵۰

انتهای خ آسمان ، پلاک ۱۳۵

۲۱۵۶۷۲۷۵۶۰

فکس : ۰۲۱۵۶۷۲۷۵۶۱

تهران

بهروز زندی

۸۴۱

تهرانپارس-چهار راه تیرانداز-بالاتر از مترو تهرانپارس-بعد از چلوکبابی شرق-پلاک ۶۷

۷۷۷۱۸۸۰۸

۰۹۱۲-۱۱۶۹۷۱۳

 

تهران

تولا  شاه محمدي

۸۴۶

تهران-ميدان سپاه-خ مازندران-پلاک ۲۴۹

۰۲۱۷۷۵۰۹۲۸۰-۰۹۱۲۵۰۰۵۵۰۷

تهران

مصطفی فرزانه

۲۸۵

م شهدا ، خ ۱۷ شهریور ، ایستگاه ناصری ، اول خ شهید آذرباد (ناصری ) ، پ ۹۶

۰۲۱-۳۳۳۱۳۳۹۶

۳۳۳۳۵۱۸۸

۳۳۳۴۴۵۲۴

تهران

موسی مصطفوی

۲۸۶

خ ولیعصر ، نبش خ عباس آباد ، ک عبادی ، پ۱

۰۲۱-۸۸۷۱۱۸۴۳

تهران

رضاخدابنده

۳۸۸

افسریه ، ۱۵ متری اول ، بین خ ۸ و۹ ، پ ۵۹

۰۲۱-۳۳۱۵۴۶۹۹

۳۳۸۳۹۵۷۵

۰۹۱۲-۲۳۳۸۰۴۶

تهران

محرمعلی خلج رحیمی

۳۸۹

آذری ، خ قزوین ،دوراهی قپان ، جنب بانک تجارت ، خ شهید قاسم فرهنگ ، پ ۱۲

۰۲۱-۵۵۷۰۴۴۴۳

۵۵۷۶۵۴۰۲

۰۹۱۲-۳۱۶۷۲۴۸

تهران

ایرج ایمانی

۴۰۳

خ آزادی ، خ قصرالدشت ، دامپزشکی ، ۱۰ متری احمدی ، پ ۱۲۰

۰۲۱-۶۶۸۶۱۲۶۰

۶۶۸۷۹۶۱۶

۶۶۸۷۵۰۲۱

تهران

علیرضا برقبانی

۸۴۳

خ دماوند ، خ طاهری ، پ۱۰۲

۰۲۱-۷۷۲۰۱۹۳۶

۰۹۱۲۳۸۰۹۳۵۹

فکس :۵۷۷۱۹۲۶۷۷

تهران

سید حسن موسوی

۴۶۶

یاخچی آباد ، خ عباسی ، پ ۲۰۰

۰۲۱-۵۵۰۱۰۵۹۸

۰۹۱۲-۲۰۷۸۳۳۷

فکس : ۵۵۵۴۲۴۵۲

تهران

مرتضی زاهدی نیا

۵۳۲

اتوبان ستاری ، ۳۵ متری لاله ، خ مجاهد کبیر ، خ جهاد اکبر ، بین کوچه ۶ و ۸ ، پ ۴۸

۰۲۱-۴۴۰۹۲۹۷۵

۰۹۱۲-۳۴۵۰۸۹۴

فکس : ۴۴۰۵۸۵۱۹

تهران

سید علی موسوی

۶۹۸

اقدسیه ، مینی سیتی ، شهرک محلاتی ، خ ایثار ، روبروی ایثار ۵ ، پ ۷

۰۲۱-۲۲۴۶۷۶۶۶

تلفکس : ۲۲۴۶۳۸۸۷

۰۹۱۲-۳۰۴۱۹۰۸

تهران

محمد مرادی

۷۴۹

مقابل تهرانسر ، شهرک آزادی ، خ امام جعفر صادق ، پ ۱۸ و ۱۶

۰۲۱-۴۴۵۲۳۹۵۹

۴۴۵۱۰۰۶۶

۴۴۵۰۷۲۳۲-۴۴۵۶۳۰۵۸-۶۰

فکس : ۴۴۵۲۰۰۶۴

۰۹۱۲-۳۲۲۳۷۰۶

تهران

عزت الله روستایی

۷۵۷

خ شهید رجایی ، کوی ۱۳ آبان خ رضا زاده ، پ۱۷۷

۰۲۱-۵۵۰۲۶۲۴۱

۰۹۱۲-۱۰۰۳۴۵۰

چهاردنگه

روح اله زالی

۶۴۶

انتهای بلوار فارسیان ، م قائم ، پ ۶

۰۲۱-۵۵۲۵۱۸۴۶

۵۵۲۶۳۵۹۹

۰۹۱۲-۵۲۴۹۰۵۱

رباط کریم

حیدر ثابتی

۴۵۵

خ درختی (شهدا) ، پ۱۳۷

۲۱۵۶۴۲۶۳۸۵

رباط کریم

صالح الدین اسدی

۸۴۰

نسیم شهر ، خ آزادگان ، خ گلها ، بهار ۴ ، پ ۱۷

 
 

۹۳۵۴۱۴۹۰۶۶

 

۲۱۵۶۷۵۶۰۴۷

 

فکس:۵۶۷۷۳۱۶۷

 
 

رودهن

امین باقری

۷۲۱

بلوار امام ،۱۰۰ متر پائین تر از بانک کشاورزی ، جنرال سرویس

۰۲۱-۷۶۵۰۹۳۶۹

۰۲۱-۷-۶۵۰۹۳۷۰

۰۲۱-۷۶۵۱۲۵۰۰

شهریار

محمد آگاهی

۲۶۰

خ ولیعصر ، بالاتر از بیمارستان سجاد ، پ ۳۸۵ ، خدمات رضا ، کد پستی ۱۴۹-۳۳۵۱۵

۰۲۱-۶۵۲۲۴۷۵۴ ۰۲۱-۶۵۲۵۵۹۲۶

فکس: ۰۲۱۶۵۲۶۹۴۲۲

گلستان

علی خلیلی

۵۵۰

جاده ساوه ، شهر گلستان ، بین فلکه اول و دوم ، پ ۵۲

۰۲۱۵۶۳۱۷۹۷۰ ۰۲۱۵۶۳۱۷۹۸۰

فکس : ۰۲۱۵۶۱۵۵۵۰۵

ورامین

اسماعیل عرب

۵۱۳

خ شهید رجایی ، کوچه رضائی ، پ ۱۵ ، موسسه عرب

۰۲۱-۳۶۲۵۳۰۵۳

 

۰۹۱۹-۲۹۸۸۶۰۵۷

ورامین

امید ناصری

۵۳۴

خیابان دولت ، ۱۲ متری احداثی ، روبروی آژانس بانوان ، پ ۳۰

۰۲۱-۳۶۲۵۳۰۸۷

۰۲۱-۳۶۲۷۷۷۴۱-۴۳

شهرقدس

نجفعلی مقدم

۴۵۳

قلعه حسن خان ، میدان قنات ، خ ۲۰ متری ولیعصر ، نبش کوچه بنفشه ، پ ۴۰

۰۲۱-۴۶۸۴۷۲۵۵

۴۶۸۶۵۷۶۸

۰۹۱۲-۳۰۲۵۶۵۸

شهرقدس

علی پورحاجی محمد

۵۴۴

انتهای خ طالقانی ، خ مالک اشتر ، پ ۵۲

۰۲۱-۴۶۸۶۵۳۲۴

۴۶۸۶۵۳۶۸

۰۹۱۲-۶۶۰۱۶۹۵

قرچک ورامین

حسین حسنی

۶۶۱

ایستگاه پارس سرام ، پاساژ کردپور ، پ ۱۰

 

۰۲۱-۳۶۱۲۳۹۰۲

 

 

اسامی سرویسکاران استان مازندران                              

شهرستان

نام سرویسکار مجاز

کدمجاز

آدرس سرویسکار

تلفن

آمل

یعغوب بابایی

۷۶۰

خ نور ، جنب مسجد ۱۴ معصوم ، گلشهر ، خدمات فنی بابایی

۰۱۲۱-۲۲۶۴۴۸۳

۰۹۱۱-۳۲۵۷۷۸۲

۰۹۱۱-۳۲۵۴۹۳۴

امیرکلا

محمد خلیل پور

۴۳۲

روبروی اداره برق ، خدمات لوازم خانگی نفراست

۰۱۱۱-۳۲۴۵۹۷۸

۰۹۱۱-۱۱۳۰۵۴۸

فکس : ۳۲۴۶۲۶۵

بابل

قباداصغری روشن

۱۲۵

فلکه قائم شهر ، خ کشاورزکمانگر کلا ، تعمیرگاه یخچال روشن

۰۱۱۱-۲۲۳۳۸۶۸-۲۲۳۵۶۵۵

۲۲۳۵۶۷۷-۲۲۳۲۲۸۲

۰۹۱۱-۱۱۱۴۲۶۷

بابل

حسین کشکولی

۷۰۷

باغ فردوس ، خ جمال الدین اسد آبادی ، جنب بیمارستان بابل کلینیک ، تعمیرگاه میلاد

۰۱۱۱-۳۲۳۰۴۱۹

۳۲۲۵۰۱۹

۰۹۳۵-۵۲۵۴۲۷۵-۶

بابلسر

حشمت اله محمد پور

۶۰۳

خ امام ، جنب سایپا یدک ، خدمات فنی روشن

۰۱۱۲-۵۲۳۴۸۵۸

۰۹۱۱-۱۱۲۷۲۶۹

بابلسر

محمد طویرسیاری

۳۹۹

خ پاسداران ، جنب بانک ملی ، پ ۲۱۱

۰۱۱۲-۵۲۲۴۴۴۷-۹

۵۲۲۴۵۸۲

۰۹۱۱-۳۱۲۰۳۸۵

بهنمیر

سید جواد احسانیان

۵۵۵

روبروی پمپ بنزین سابق علیزاده ، تعمیرگاه لوازم خانگی احسان

۰۱۱۲-۵۲۵۴۷۹۸

۰۹۱۱-۱۱۶۷۸۳۳

بهشهر

محمد علی مژده

۴۱۶

خ هنر ، جنب اداره اوقاف ، خدمات فنی مژده

۰۱۵۲-۵۲۲۹۰۸۳

۵۲۲۷۷۹۹

تنکابن

جمشید قربانی

۶۸۷

خ رامسر ،جنب ایران خودرو شیرود ، خدمات فنی کلد تکنیک

۰۱۹۲-۴۴۷۳۶۹۹

۴۴۷۴۶۵۵

۰۹۱۱-۳۴۳۴۹۲۷

تنکابن

روح اله سلیم ایقانی

۵۰۴

خ کشاورز ، روبروی تقاطع ابن سینا شرقی ، پ ۲۳۵

۰۱۹۲-۴۲۲۰۳۲۶

۰۹۱۱-۱۹۳۴۷۳۵

جویبار

قربانعلی شافعی

۳۹۸

خ شهید رجائی (سراجکلا) ، خدمات فنی شافعی

۰۱۲۴-۳۲۲۳۲۰۸

فکس : ۳۲۲۰۰۳۰

چالوس

عیسی عابدپور

۵۷۷

خ سعدی ، پاساژ سعدی ، پ ۲۱

۰۱۹۱-۲۲۲۰۳۱۹

۰۹۱۱-۳۹۱۴۴۶۲

چمستان و بلده

هوشنگ دهقان

۷۲۵

خ شیخ فضل اله نوری ، تعمیرگاه یخچال سامی سرویس

۰۱۲۲-۵۲۲۶۵۶۶

۰۹۱۱-۳۱۲۳۳۷۴

رامسر

میثم گل محمدی

۸۱۱

خ شهید عباسپور ، روبروی فروشگاه موتور سیکلت رحیمیان

۰۱۹۲-۵۲۵۴۸۴۸

فکس : ۵۲۵۴۴۴۹

۰۹۱۱-۳۹۴۲۲۷۸

رویان

الیاس گنجی

۷۷۹

خ امام ، روبروی بانک سپه ، جنب مبلمان کندلوس ، خدمات فنی گنجی

۰۱۲۲-۶۲۴۰۲۸۹

۰۹۱۱-۹۲۲۶۸۷۹

ساری

وحید میثاقی

۸۳۶

کمربندی اکبرجوجه قدیم ، جنب سازمان نظام مهندسی ، دفتر خدمات فنی میثاقی

۰۱۵۱-۲۲۵۷۰۸۱

فکس : ۲۲۹۸۳۸۱

۰۹۱۱-۱۱۷۵۲۶۷

ساری

ایوب فتحی

۵۳۶

بلوار ولیعصر ، کوی اصحاب ، روبروی درب خروجی میدان تره بار ، تعمیرگاه یخچال

۰۱۵۱-۳۲۱۰۵۹۳

۳۲۱۰۵۲۴

۰۹۱۱-۳۵۳۳۵۶۹

سواد کوه

فتاح احمدی

۴۴۸

پل سفید ، جنب اداره راه و ترابری ،تعمیرگاه احمدی

۰۱۲۴-۵۲۲۳۹۷۱

۵۲۲۲۶۷۸

۰۹۱۱-۳۲۶۳۷۵۸

فریدونکنار

محمد یوسفی کناری

۶۱۹

خ شهدا ، جنب دبیرستان امام خمینی ، ضلع شمالی ، خدمات فنی امرسان

۰۱۱۲-۵۶۵۹۵۹۵

۰۹۱۱-۱۱۶۳۹۱۳

قائم شهر

محمد جواد محمدي گل افشاني

۸۵۶

مازندران-قائمشهر-خيابان ساري-انتهاي نيما-ابتداي ۲۰ متري-روبروي آژانس نوين

۰۹۱۱۱۲۸۸۵۵۶-۰۱۲۳۳۲۷۲۷۲۹

قائم شهر

حسن خنارصنمی

۶۳۰

خ تهران ، عبور اسکندر کلا ، جنب تاکسی سینا

۰۱۲۳-۲۳۷۰۷۱۳

۰۱۲۳-۲۳۷۰۷۱۲

۰۹۱۱-۱۲۸۸۳۵۹

کلاردشت

حسن دادوئی

۵۷۸

اداره ثبت احوال ، دفتر فنی دادوئی

۰۹۱۱-۳۹۲۳۹۵۷

کیاکلا

موسی زارع پور

۴۰۵

میدان شهید کشوری ، تعمیرگاه زارع پور

۰۱۲۴-۳۷۲۱۴۲

گلوگاه

یزدان خواجوی

۲۶۷

خ ۱۷ شهریور ، پ۸۰

۰۱۵۲-۶۲۲۲۷۹۳

۶۲۲۶۵۴۵

فکس : ۶۲۲۲۴۱۵

محمود آباد

محمدعلی عزیزی

۶۲۱

خ آزادی ، جنب مدرسه علمیه امام صادق ، موسسه فنی عزیزی

۰۱۲۲-۷۷۴۵۸۶۴

۰۹۱۱-۲۱۷۶۲۵۸

نکا

عیسی معرفت پور

۴۱۷

خ انقلاب ، جنب ایران خودرو ، تعمیرگاه یخچال

۰۱۵۲-۵۶۴۴۸۱۸

۵۶۴۷۴۰۰

نور

سعید نواب

۷۶۲

خ شیخ فضل اله نوری ، جنب نیایش ۸ ، خدمات فنی نواب

۰۱۲۲-۶۲۲۸۷۳۷

۰۹۱۱-۱۲۰۹۱۶۰

نوشهر

ذکریا عیسی کاکرودی

۷۰۹

خ سردارجنگل ، خدمات فنی سرما

۰۹۱۱-۳۹۱۳۲۴۷

۰۱۹۱-۳۲۳۷۴۰۰

نوشهر

هادی نیک دوست

۷۵۹

خ بهرام ، خدمات فنی مهندسی هادی

۰۱۹۱-۳۲۳۴۸۰۴

۰۹۱۱-۱۹۳۹۰۹۷

 

اسامی سرویسکاران استان البرز                                    

شهرستان

نام سرویسکار مجاز

کدمجاز

آدرس سرویسکار

تلفن

اشتهارد

عباس امیدی

۷۵۲

شهرک وحدت ، بلوار امام علی ، نبش فرهنگسرا ، خدمات فنی امیدی

۰۲۶۱-۷۷۲۳۴۹۰

۰۹۱۲-۶۶۰۰۰۴۷

کرج

فتح اله محمدی

۱۲۳

گوهر دشت ، کوی اتحاد ، خ فروردین جنوبی ، پ۲۸

۰۲۶۱-۴۴۳۵۶۶۷

کرج

ارسلان فیض اللهی

۷۷۷

مشکین دشت ، خ اصلی هدایتکار ، نبش خ آزادی ، موسسه فنی برودتی ارسلان

۰۲۶۱-۶۲۰۰۰۶۵

فکس : ۶۲۱۸۲۰۵

۰۹۱۲-۱۹۶۹۳۹۰

کرج

مصطفی خالق فر

۳۵۸

فردیس ، جاده ملارد ، خ گلستان ۳۸ (آذرنیا) ، پ ۵

۰۲۶۱-۶۶۰۲۵۹۲

۶۶۱۶۵۸۴

۰۹۱۲-۳۰۱۷۸۶۶

۰۹۱۲-۳۹۵۱۴۰۷

کرج

اصغرهدایتی

۴۰۶

رجائی شهر ، م طالقانی ، جنب اداره اوقاف ، تعمیرگاه امرسان

۰۲۶۱-۴۴۳۰۳۳۵

۴۴۳۲۱۲۷

۰۹۱۲-۲۱۱۲۱۴۰

کرج

مهدی اینانلو

۶۸۴

مهر شهر ، بلوار ارم ، حسین آباد ، خ عدالت ، نبش کوچه بهار غربی ، شرکت فنی مهندسی اینانلو

۰۲۶۱-۳۳۲۷۰۰۱-۵

۰۹۱۲-۱۳۲۷۷۳۷

کرج

حمید رضا علی آقازاده

۷۵۱

خ برغان ، بعد از تقاطع شهربانی ، روبروی مدرسه پهلوانی ، تعمیرگاه مرکزی آقازاده

۰۲۶۱-۲۲۰۰۲۳۰

۲۲۰۰۳۷۰

۲۲۱۱۹۸۸-۹

۰۹۱۲-۳۶۲۹۹۷۸

نظرآباد

فرهاد محجوب

۵۱۰

بلوار مدرس ، روبروی درمانگاه تامین اجتماعی ، تعمیر گاه مجاز امرسان

۰۲۶۱-۵۳۴۳۱۱۲

۵۳۵۶۳۲۲

۰۹۱۲-۲۶۵۷۹۴۵

نظرآباد

مجید نجفی پور

۵۲۱

م پارک کارگر ، خ کارگر جنوبی ، سمت چپ ، پ ۱۷

۰۲۶۲-۵۳۲۹۲۴۴

۴۲۳۰۷۶۳-۴۲۳۷۷۴۰

۰۹۱۲-۲۶۲۰۴۷۳

فکس : ۵۳۶۰۵۱۱

هشتگرد

مهدی اینانلو

۷۵۸

خ امام ، خ راه آهن (باهنر) ، نبش کوچه مومن ، تعمیرگاه اینانلو

۰۲۶۲-۴۲۳۹۵۰۰-۸۰۰

۰۹۱۲-۱۳۲۷۷۳۷

هشتگرد

فرشید سیف اللهی

۶۵۱

بلوار مدرس ، نبش کوچه پامچال ، شرکت سرما پویش

۰۲۶۲-۴۲۳۳۶۱۷۱

۰۹۱۲-۳۸۲۲۰۳۶

 

 

اسامی سرویسکاران استان گیلان                                          

شهرستان

نام سرویسکار مجاز

کدمجاز

آدرس سرویسکار

تلفن

آستارا

پرویز صابری فر

۶۹۲

شهرک مهدی ، خ مطهری ، انتهای کوی پاسداران ، یخچال سازی پرویز

۰۱۸۲-۵۲۶۳۸۷۵

۰۹۱۱-۳۸۱۷۷۱۰

آستانه اشرفیه

احمد بردبار

۸۱۹

بلوار معین ، م جمهوری ، جنب باغچه سرای گرامی

۰۱۴۲-۴۲۳۶۱۴۴

۰۹۱۱-۱۴۲۰۱۴۴

آستانه اشرفیه

سلیمان بردبار

۲۰۳

بلوار دکتر معین ، تعمیرگاه لوازم خانگی بردبار

۰۱۴۲-۴۲۲۷۷۵۱

اسالم

علی معصومی اندبیلی

۶۸۰

خ امام ، روبروی درمانگاه ، یخچال سازی معصومی

۰۱۸۲-۴۴۶۴۹۳۹

املش

موسی صالحی

۵۴۵

بلوار میرزا حبیب اله ، میدان اول ، روبروی چوب بری محبوبی ، تعمیر گاه یخچال

۰۱۴۲-۷۲۲۴۶۱۶

۷۲۲۷۴۵۶

۰۹۱۱-۱۳۱۱۶۱۲

املش

عباس حیدریان

۵۸۸

خ شهید چمران ، تعمیرات لوازم خانگی حیدریان

۰۱۴۲-۷۲۲۴۹۹۵

۰۹۱۱-۱۴۲۱۴۳۶

فکس : ۷۷۲۰۲۲۶

بندرانزلی

محمد تقی فکوری

۴۹۴

خ میرزا کوچک خان ، موسسه فنی فکوری

۰۱۸۱-۴۲۴۳۱۸۱

فکس : ۴۲۴۵۲۵۹

بندرانزلی

اسماعیل صیاد دلشاد پور

۴۹۶

خ نوغان ، جنب نانوائی امانی ، تعمیرگاه دلشاد سرما

۰۱۸۱-۴۲۲۵۴۹۴

پره سر

محمد نبی رمضانی

۶۷۵

خ امام ، جنب غذاخوری آذربایجان ، خدمات فنی رمضانی

۰۱۸۲-۴۶۶۳۹۸۸

۰۹۱۱-۱۸۵۴۵۸۲

طوالش

قربان سعدی

۲۱۴

خ شهید افرازی ، پ ۲۶۰

۰۱۸۲-۴۲۳۲۸۳۷

طوالش

سراج پروائی

۶۷۳

خ پیروزی ، روبروی خانه معلم ، جنب بنیاد ۱۵ خرداد ، تعمیرگاه یخچال

۰۱۸۲-۴۲۲۳۸۳۶

۰۹۱۱-۳۸۲۳۰۸۴

خشکبیجار

حمید رضا حسنی

۸۱۷

خ مطهری ، بالاتر از کارگاه سنگ بلوک فریمی ، خدمات فنی حسنی

۰۱۳۲-۴۳۶۱۲۸۴

۰۹۱۱-۳۳۵۳۱۱۴

خمام

حمید شهاب زاده

۷۲۰

خ بوعلی ، روبروی نهضت سواد آموزی ، خدمات فنی شهاب زاده

۰۱۳۲-۴۲۲۸۱۶۵

۰۹۱۱-۹۸۱۶۹۷۶

خمام

محمد تقی داد آفرین

۸۲۷

ایستگاه یوسفی ، پ ۴۵۳ ، خدمات فنی دادآفرید

۰۱۳۲-۴۲۶۲۹۵۰

۰۹۱۱-۳۳۰۰۶۳۸

رحیم آباد

مختار امیربنده

۵۴۷

جنب بانک ملی ، تعمیرگاه یخچال

۰۱۴۲-۷۶۲۴۵۸۷

۰۹۱۱-۳۴۳۵۸۹۹

رحیم آباد

اسماعیل صمدی

۶۷۴

خ امیرالمومنین ، روبروی بسیج ، تعمیرگاه سردک

۰۱۳۲-۶۳۷۳۴۲۴

۰۹۱۱-۳۳۷۱۸۵۶

رشت

سید حسن فکری کندلاتی

۸۶۷

رشت -بلوار امام علی-نرسیده به میدان امام علی-منطقه آب اسیاب سابق-پلاک ۶۵

۱۳۱۶۶۰۲۵۲۵-۰۹۱۱۸۳۵۴۷۷۲

رشت

یوسف محسنی

۳۳۰

خ شهدا ، بعد از سه راه پاستوریزه ، پاساژ ایران ، خدمات برودتی و حرارتی محسنی

۰۱۳۱-۸۸۲۵۵۴۴

۸۸۳۰۵۰۵

۸۸۴۵۷۵۸

۸۸۴۳۳۴۳

رشت

مجید حسین زاده

۵۰۸

بلوار معلم ، نبش چهارراه علی آباد ، تعمیرگاه یخچال

۰۱۳۱-۵۵۲۲۵۴۳

۰۹۱۱-۱۳۴۱۵۰۷

رودبار

علی صفری

۴۴۴

پشت فرمانداری ، موسسه الکتروتسلا

۰۱۳۲-۶۲۲۲۹۹۸

۶۲۲۴۲۰۱

رودسر

کیهان صادقیان

۷۲۳

خ شهدا ، نبش خ برقزان ، تعمیر گاه صادقیان

۰۱۴۲-۶۲۱۱۲۸۴

۰۹۱۲-۵۱۱۲۲۰۴

رودسر

حمید رضا یوسفی رودسری

۸۲۲

خ ۷۲ تن ، جنب سینما فجر ، پ ۷۰

۰۱۴۲-۶۲۲۸۱۴۶

۰۹۱۱-۱۴۳۸۱۲۳

سنگر

احمد شیخ الاسلامی

۷۲۹

خ شریعتی ، روبروی بانک صادرات ، تعمیرگاه یخچال

۰۱۳۲-۵۷۲۲۶۸۱

۰۹۳۹-۱۴۹۰۹۹

سیاهکل

کوروش خرمی

۳۵۶

خ امام ، روبروی مخابرات ، خ تقوی نژاد ، موسسه فنی خرم

۰۱۴۲-۳۲۲۴۶۶۴

سیاهکل

اسماعیل مهمان نواز

۸۲۰

خ ۲۵ متری شهید انصاری ،روبروی اداره بازرگانی پ ۷۳۳

۰۱۴۲-۳۲۲۱۵۱۴

۳۲۲۸۷۴۷

۰۹۱۱-۲۴۱۲۲۳۸

شفت

مهرداد سلیمی

۶۷۸

خ۱۷ شهریور ، جنب اداره مخابرات ، خدمات فنی مهرداد

۰۱۳۲-۷۸۲۵۱۲۲

۰۹۱۱-۹۳۵۳۳۰۷

صومعه سرا

یوسف صفر زاده

۳۰۳

م ولیعصر ، جنب اداره تعاون

۰۱۸۲-۳۲۲۹۶۴۳

صومعه سرا

محمد پور محسن یکتا

۵۶۲

شهر اباتر ، داخل بازار، تعمیرگاه یخچال

۰۱۸۲-۳۴۳۳۲۳۶

۰۹۱۱-۹۸۳۲۹۷۰

فومن

سید حسن هاشمی

۷۴۲

میدان پاسداران ، خ علامه طباطبائی ، یخچال سازی برادران هاشمی

۰۱۳۲-۷۲۲۴۲۴۷

فکس : ۷۲۳۴۲۴۷

۰۹۱۱-۳۳۸۸۹۲۴

ضیابر

محسن رستم زاده

۷۳۸

کوچه قائم ، جنب تراشکاری حسن ، تعمیر گاه رستم زاده

۰۱۸۲-۳۳۶۲۳۳۰

۰۹۱۱-۱۳۵۰۶۸۰

۰۹۱۱-۸۸۴۲۰۴۶

کوچصفهان

مصطفی بردبار

۷۷۶

خ شهید عسگری ، جنب کمیته امداد (فلکه گاز)

۰۱۳۲-۵۲۲۴۲۸۱

۰۹۱۱-۲۴۲۴۰۳۴

کیاشهر

یاسر آقاجانی

۷۷۵

فلسطین شمالی ، نرسیده به هتل دریا ، تعمیرگاه آقا جانی

۰۱۴۲-۴۸۲۰۸۵۱

۰۹۱۱-۲۴۵۵۶۸۶

کلاچای

سید غنی موسوی

۵۲۵

خ شهرداری ، کوچه ارشاد ، تعمیرگاه یخچال

۰۱۴۲-۶۵۸۳۵۲۶

لاهیجان

عباس روان بخش

۶۲۰

خ تربیت معلم ، جنب نانوایی سنگکی ، تعمیرگاه کاسپین

۰۱۴۱-۲۲۲۶۷۳۰

۲۲۴۱۱۲۶

۰۹۱۱-۳۴۴۹۰۰۵

لشت نشا

محمد بردبار

۵۱۶

خ شهید بهشتی ، روبروی بانک کشاورزی ، تعمیرگاه یخچال

۰۱۳۲-۴۶۲۳۴۵۲

۰۹۱۱-۳۴۳۴۶۰۳

لنگرود

امیردوراندیش

۵۹۱

خ حافظ ، جنب میدان بار ، نبش بن بست رز ، پ ۵۸۲ ، ک پ ۴۴۷۱۶۸۷۱۳۱

۰۱۴۲-۵۲۵۱۱۷۱

۰۹۱۱-۳۴۳۳۰۳۳

تلفکس : ۵۲۵۱۱۷۲

لنگرود

مجید شعبانی

۸۴۸

لنگرود خ آزادي روبروي ايستگاه سابق چاف

۰۹۱۱۲۴۱۵۳۰۲ -۰۱۴۲۵۲۲۷۰۳۰

لوشان

صابر محمدی افشار

۵۴۸

خ امام ، روبروی بانک تجارت ، تعمیرگاه یخچال

۰۱۳۲-۶۴۲۳۱۷۸

۰۹۱۱-۱۳۸۵۹۶۵

فکس : ۶۴۲۰۰۰۰

لیسار

عبدالمجید قنبری

۶۷۷

روبروی بانک ملی ، تعمیرگاه یخچال

۰۱۸۲-۴۵۸۲۸۰۷

۰۹۱۱-۱۳۹۰۶۱۷

ماسال

فاضل حسینی

۸۱۵

ابتدای خ سردار جنگل ، روبروی ایستگاه شالماء

۰۱۸۲-۴۸۲۱۳۲۹

۰۹۱۹-۴۹۳۹۱۷۴

ماسال

رضا زحمتکش

۴۶۹

بلوار شهید بهشتی ، فلکه گاز ، موسسه فنی رضا

۰۱۸۲-۴۸۲۵۲۲۷

منجیل

حسن هرانر

۳۱۷

خ شریعتی ، پشت پاساژشهردادی ، تعمیرگاه سردک

۰۱۳۲-۶۴۴۲۲۸۴

 

 

اسامی سرویسکاران استان قزوین                          

شهرستان

نام سرویسکار مجاز

کدمجاز

آدرس سرویسکار

تلفن

آبیک

اصغر اصل فلاح

۳۵۲

جنب پمپ بنزین ، خدمات فنی اصل فلاح

۰۲۸۲-۲۸۲۵۴۰۳

ارداق

نبی اله امینی

۶۰۹

بلوار شهدا ، مقابل کمیته امداد ، نمایندگی یخچال

۰۲۸۲-۴۴۳۲۵۵۷

۰۹۱۲-۲۸۱۵۷۹۹

اقبالیه

حمید رستمی

۶۵۷

خ امام رضا ، مقابل کوچه پردیس ۷۰ ، پ ۵۵۵

۰۲۸۲-۵۴۲۹۹۲۰

۰۹۱۲-۱۸۱۹۹۴۰

فکس : ۵۴۲۱۶۶۶

بوئین زهرا

نقی ابراهیمی

۶۹۵

بلوار امام خمینی ، خ دهخدا ، روبروی هنرستان طالقانی ، خدمات فنی ابراهیمی

۰۲۸۲-۴۲۲۵۹۸۰

۰۹۱۲-۶۸۱۵۰۹۹

بوئین زهرا

بهزاد ملایی شهرستانکی

۸۲۸

۳۵کیلومتری جاده بوئین زهرا ، شهرک شهرستانک ، روبروی پاسگاه ، تعمیرات مهرگان

۰۲۸۲-۴۵۷۳۵۹۰

فکس : ۴۵۷۳۵۹۹

۰۹۱۹-۲۸۵۳۰۲۲

تاکستان

اکبر رحمانی

۲۹۵

بلوار شهید بهشتی ، نبش خ کافی وحجتی ، پ ۳۴

۰۲۸۲-۵۲۲۳۵۵۷

۵۲۲۸۱۶۵

دانسفهان

حسین درزی

۴۰۰

بلوار آیت اله خامنه ای ، جنب مسجد جامع ،تعمیرگاه یخچال

۰۲۸۲-۴۵۳۳۴۶۲

شهر صنعتی البرز

عنایت الله شادابی

۷۶۳

بلوار سهروردی ، خ دانشگاه کار ، روبروی پیتزا التوس ، کد پستی ۴۹۷۵۷-۳۴۳۱۸

۰۲۸۲-۲۲۴۶۷۴۷

۰۹۱۹-۱۹۴۱۹۴۴

قزوین

میرنورالدین حاجی میرصادقی

۱۲۷

خ عبید زاکانی ، پ ۱۲۷-۱۲۵

۰۲۸۱-۲۲۲۱۲۱۲

۲۲۲۷۹۰۱

قزوین

غلام رضا کشاورز حمید

۶۰۵

خ حیدری ، جنب سوپر گوشت حافظ ، خدمات فنی کشاورز

۰۲۸۱-۳۳۲۲۸۴۶

۰۹۱۲-۵۸۱۵۱۴۶

قزوین

حسن صفری

۶۶۹

خ راه آهن ، روبروی کارخانه کشمش ، جنب داروخانه دکتر یزدانی

۰۲۸۱-۲۵۷۲۵۹۰

۰۹۱۲-۱۸۱۷۸۶۲

محمدیه قزوین

شهرام حیدری

۴۸۶

منطقه ۴ ، کاج ۱۳ ، بازار روز ، جنب مسجد امام صادق (ع) ، تعمیرگاه یخچال

۰۲۸۲-۲۵۶۳۱۱۸

فکس : ۲۵۶۸۸۱۸

محمدیه قزوین

ورقه کشاورز

۵۲۲

منطقه ۱، والفجر ۶ ، خدمات فنی کاوه

۰۲۸۲-۲۵۶۰۵۵۹

 

اسامی سرویسکاران استان مرکزی                        

شهرستان

نام سرویسکار مجاز

کدمجاز

آدرس سرویسکار

تلفن

اراک

حسین شاهی

۱۶۳

اول خ هپکو ، نبش کوچه ارشاد ، پ۱۳۲

۰۸۶۱-۳۶۶۵۶۴۶
۳۶۷۲۲۸۴
فکس : ۳۶۷۵۹۵۷

اراک

علیرضا بادرستانی

۲۷۴

انتهای قائم مقام ، خ سید الشهدا ، مقابل ساختمان بسیج ، پ ۴۵۲

۰۸۶۱-۳۲۸۲۱۵۰

اراک

حمید رضا خاقانی پور

۴۵۰

خ دانشگاه ، خ قیام ، بعد از فروشگاه رفاه ، جنب مدرسه استثنائی ، تعمیرگاه خاقانی

۰۸۶۱-۳۶۸۳۷۵۸

خمین

مجتبی آخوندی

۱۷۹

خ فردوسی ، نرسیده به چهارراه تختی ، روبروی پاساژ محمودی

۰۸۶۵-۲۲۲۴۴۱۰
۲۲۲۲۱۷۴
۰۹۱۸-۱۶۵۱۳۶۵

خمین

عباس یاراحمدی

۴۴۳

خ قدس ، جنب پمپ بنزین قدیم ، بنش کوچه شهید جراحی

۰۸۶۵-۲۲۲۹۰۴۰
۲۲۳۲۳۶۳
۰۹۱۸-۸۶۶۲۰۳۱

دلیجان

اکبر نیکخواه

۵۶۹

خ رازی ، جنب دبیرستان الزهرا ، خدمات فنی نیکخواه

۰۸۶۶-۴۲۲۴۹۶۲
۰۹۱۸-۸۶۶۰۶۱۱
فکس : ۴۲۲۹۹۶۷

زرندیه

مهدی آهنی

۶۰۴

خ ولیعصر ، جنب موسسه ترسیم ، تعمیرگاه یخچال

۰۲۵۶-۵۲۶۳۴۶۶
۰۹۱۲-۲۵۶۱۰۰۷

ساوه

محمد رضا مرتاضی

۲۰۲

م امام ، خ پیروزی ، مرکز خدمات فنی مرتاضی

۰۲۵۵-۲۲۲۰۹۰۰
۲۲۲۴۶۵۴
فکس : ۲۲۳۶۵۶۸

ساوه

حسین محمدی

۴۹۱

خ شریعتی ، نرسیده به م فلسطین ، جنب بانک ملی

۰۲۵۵-۲۲۴۸۸۱۱
۲۲۴۰۲۶۴

شازند

سعید رضائی

۵۹۷

خ شهید مطهری ، روبروی سپاه ، پ ۸۴۱۶ و ۸۴۱۵-۱-۳۸۶۱۸

۰۸۶۲-۴۲۲۴۱۵۴
۰۹۱۸-۳۶۲۶۸۹۵

فرمهین

حسین فراهانی

۶۲۷

خ امام خمینی ، مقابل بخشداری ، خدمات فنی سرماگستر

۰۸۶۲-۶۶۲۲۲۹۶
۰۹۱۸-۸۴۸۲۹۰۹

کمیجان

حسن قاسم خانی

۴۵۱

چهارراه مهدیه کمیجان ، تعمیرگاه یخچال

۰۸۶۲-۵۴۵۲۳۱۴
۵۴۵۴۹۷۹
۰۹۱۹-۲۴۷۰۸۹۷

محلات

میرجمال گوهری

۱۳۰

کوی بعثت ، کقبل شرکت مخابرات ، خدمات فنی گوهری

۰۸۶۶-۳۲۲۷۰۱۷
۰۹۳۷-۳۱۶۴۱۲۷
فکس : ۳۲۳۴۷۹۷

 

اسامی سرویسکاران استان لرستان                         

شهرستان

نام سرویسکار مجاز

کدمجاز

آدرس سرویسکار

تلفن

الیگودرز

مسعود رمضانی

۲۲۳

خ مدرس ، چهارراه معلم

۰۶۶۴-۲۲۲۵۷۴۳

الیگودرز

قدرت اله پیشباز

۶۴۳

خ ولیعصر شمالی ، بالاتر از م آزادی ، تعمیر گاه تکنو نیما

۰۶۶۷-۲۲۳۳۴۳۴
۰۹۳۵-۵۹۰۸۲۱۸

الشتر

فردین محمدی

۴۲۹

خ امام ، پاساژ ولیعصر ، اخوان قیامی

۰۶۶۳-۵۲۲۰۴۶۵

بروجرد

محمود کوقان

۱۳۹

خ شهید مجتبی رضائی (قدقون) ، روبروی نانوائی ، تعمیرگاه آلفا

۰۶۶۲-۲۶۲۵۸۶۸
۲۶۱۲۸۸۴

پلدختر

مجید شعبانی

۴۱۳

خ ۷تیر ،م شهید بهشتی ، تعمیرگاه یخچال

۰۶۶۳-۴۲۲۱۶۷۷

خرم آباد

حمید رضا محمدیان

۲۶۴

خ انقلاب ، روبروی بیمارستان شهدای عشایر ،داخل پاساژ

۰۶۶۱-۳۲۲۴۷۶۲

خرم آباد

احسان طالبی

۵۱۸

سه راه بالائی مطهری ، زیردرمانگاه صدیق ، تعمیرگاه طالبی

۰۶۶۱-۳۲۲۸۶۸۸
۰۹۱۶-۶۶۳۵۱۴۹

دورود

محمد رضا ورمزیار

۴۷۶

خ منوچهر ی ، جنب مسجد صاحب الزمان ، تعمیرگاه یخچال

۰۶۶۵-۴۲۲۳۸۷۱

دورود

مجید گودرزی

۵۷۱

خ تختی ،روبروی استادیوم تختی ، دفتر پویا

۰۶۶۵-۴۲۲۹۸۳۱
۴۲۲۸۶۸۵
۰۹۱۶-۶۶۵۰۹۷۵

کوهدشت

فریدون جعفری

۳۰۷

خ بوعلی ، بالاتر از دادگستری ، نبش خ رقیه

۰۶۶۳-۶۲۲۲۷۵۸

نورآباد لرستان

حسام الدین حسن پوریان

۴۶۷

خ امام ،م بعثت ، تعمیرگاه یخچال حسن پوریان

۰۶۶۳-۷۲۲۱۷۱۰

ازنا

سعید هموله

۷۷۲

انتهای ۲۰متری شاهد ، روبروی میدان آزادگان ، تعمیرگاه  هموله

۰۶۶۶-۴۲۲۰۹۳۵
فکس : ۴۲۳۰۳۱۱
۰۹۱۶-۹۶۶۳۰۲۶

 

 

اسامی سرویسکاران استان خوزستان                           

شهرستان

نام سرویسکار مجاز

کدمجاز

آدرس سرویسکار

تلفن

آبادان

میلاد آذرسا

۵۸۶

خ امیری ، خ پرویزی ، نبش خ سعدی ، پ۱۱۰

۰۶۳۱-۲۲۲۳۶۱۳

۰۹۱۶-۶۳۴۰۷۲۷

آغاجاری

اسماعیل رودباری

۸۰۰

میدان مخابرات ، پ۱۱۸

۰۶۷۲-۳۲۲۳۸۶۹

فکس : ۳۲۲۳۸۶۲

۰۹۱۶-۶۷۱۰۸۲۵

امیدیه

مهران رفاعی

۳۰۶

شهرک شهید مطهری ، میدان نیروی انتظامی ، جنب نانوایی ، خدمات فنی رفاعی

۰۶۵۲-۳۲۲۰۸۲۱

۰۹۱۶-۶۹۲۲۹۸۳

فکس : ۳۲۲۵۶۵۷

اندیمشک

امیر خلیلی

۴۸۲

خ اسحاق روشنی ، بین مصطفی خمینی و انقلاب ، خدمات فنی خلیلی

۰۶۴۲-۴۲۴۰۸۱۹

۰۹۱۶-۶۴۱۰۰۸۹

اهواز

فواد سعداوی

۸۲۹

فاز ۲ پاداد،ایستگاه ۶، جنب مسجد امام خمینی ، پ ۴

۰۶۱۱-۵۵۸۷۷۷۱-۴

فکس :۵۵۸۷۷۷۴

۰۹۱۶-۳۰۱۸۸۲۶

اهواز

شاپور همدانی دورکی

۶۹۳

اتوبان صد دستگاه ، بلوار معلم ، نرسیده به نگهبانی ، تهویه شادپور

۰۶۱۱-۲۲۹۹۳۴۸

۰۹۱۶-۶۱۶۰۳۶۰

اهواز

مرتضی قاسمی زاده

۸۱۶

خ ۲۴ متری ، خ مصطفایی ، بین حافظ و سعدی ، پ ۵۳ ، خدمات فنی کارون

۰۶۱۱-۲۲۱۰۷۳۵

فکس : ۲۲۱۲۹۲۱

۰۹۱۶-۶۱۷۴۵۸۷

ایذه

سید کیامرث موسوی راد

۲۹۶

چهارراه بسیج ، خ شهید اشکبوس نادری ، تهویه جنوب آنزان

۰۶۹۲-۵۲۳۱۲۱۱

باغملک

همرمز فتحی

۴۳۹

خ آیت اله خامنه ای ، تعمیرگاه یخچال

۰۶۹۲-۴۲۲۴۱۱۴

بندر ماهشمر

حیمد صفائیان

۲۹۳

خ امام ، ضلع شمالی ، روبروی پارک شهرداری ، تعمیر گاه لوازم خانگی صفائیان

۰۶۵۲-۲۳۲۴۴۷۹

فکس : ۲۳۳۶۸۵۴

دزفول

محسن نوبخت

۵۰۹

خ فردوسی ، بین خ سبحانی و سعیدی ، پ ۳۵ ، جنب انتن موبایل

۰۶۴۱-۲۲۵۴۳۶۵

۰۹۱۶-۳۴۱۰۲۱۴

راههرمز

سیدحسین افضلی

۷۲۷

خ امام ، بعد از میدان ادهم ، پ ۱

۰۶۹۱-۲۲۲۰۴۱۵

۹۱۶-۶۹۱۲۲۴۳

فکس : ۲۲۳۸۳۳

سردشت و زیدون

ولی آقا جری زاده

۴۴۰

خ امام ، روبروی دبستان شهیدقناطیر ، تعمیرگاه یخچال

۰۶۷۲-۲۶۲۲۱۲۳

سوسنگرد

کاظم سیاحی

۶۱۳

خ شهید علوانی ، تهویه برادران سیاحی

۰۶۱۲-۴۲۲۸۱۲۶

۰۹۱۶-۳۰۱۶۱۱۸

شوشتر

امیر بوارسایی

۸۰۵

خیابان رجایی شرقی ، خ ساحلی ، جنب رستوران مهدی ، خدمات فنی امید

۰۶۱۲-۶۲۱۰۲۳۸

۰۹۱۶-۸۱۶۲۸۳۸

شوشتر

چنگیز کلاهی

۲۸۱

خ شهیدرجایی ، ضاع شرقی خ ساحلی ، خدمات سرمازا

۰۶۱۲-۶۲۲۶۸۸۳

۰۹۱۶-۱۱۲۷۶۴۱

شوش دانیال

حشمت اله نادی خلف

۲۸۸

خ شهید دانش ، روبروی دکل مخابرات ، تهویه نادی خلف

۰۶۴۲-۵۲۲۴۳۴۲

شهید چمران

جبار عاکولی اهواز

۶۹۷

بازار مهاجرین ، روبروی شهرداری ، کارگاه اهوازی

۰۶۵۲-۲۴۲۶۱۹۳

۰۹۱۶-۳۵۳۳۸۸۴

فکس : ۲۴۲۶۱۹۲

گتوند

مرید کلانتر

۴۲۷

خ امام خمینی ، جنب مطب دکتر کلانتر ، خدمات فنی خلیج فارس

۰۶۱۲-۶۷۲۴۷۸۰

لالی

عبدالعلی دوستانی

۸۰۶

جنب مسجد جامع ، خدمات فنی

۰۶۸۲-۳۲۲۳۹۴۹

۰۹۱۶-۹۸۱۰۱۶۳

مسجد سلیمان

یوسف شادپور

۶۶۳

خیابان آزادی، سه راه مخابرات،جنب دبیرستان تلاش

۰۶۸۱-۲۲۲۹۹۴۵

 

۰۹۱۶۸۴۰۹۹۶۲

ملاثانی

عبدالزهرا حمیداوی

۸۰۱

بلوار معلم ، بین سعدی و متفرقه ، پ ۲۰۷ ، موسسه فنی حمیدی

۰۶۱۲-۳۲۲۳۱۸۷

۰۹۱۶-۶۲۲۰۱۵۴

میانرود

علی ناصری

۸۰۹

خ ۱۵ خرداد ، روبروی مسجد ولیعصر

۰۶۴۲-۲۳۲۳۶۷۸

۰۹۱۶-۳۴۴۷۷۶۷

هندیجان

محمد آقاجری

۶۶۸

خ شهید مطهری ، جنب دبستان ۲۲ بهمن ، تعمیرگاه طلوع

۰۶۵۲-۴۲۲۴۲۳۱

۴۲۲۳۲۲۹

۰۹۱۶-۳۵۳۸۹۷۷

بهبهان

ايمان احمدي فر

۸۵۱

خوزستان-بهبهان-خ دکتر شريعتي-روبروي بانک تجارت

۰۶۷۱۲۲۳۳۱۳۴-۰۹۱۶۳۷۲۵۲۰۹

انديمشک

سيد شهريار موسوي

۸۵۵

خوزستان-انديمشک-خ سينا(شريعتي)پلاک ۲۶۲

۰۶۴۲۴۲۹۰۰۵۰-۰۹۱۶۶۴۱۳۷۱۳

رامهرمز

سيد احمد اميد

۸۵۸

خوزستان-رامهرمز-خ انقلاب-خدمات فني اميد

۰۶۹۱۲۲۳۳۳۴۹-۰۹۱۶۹۹۰۴۲۲۷

 

 

اسامی سرویسکاران استان چهارمحال و بختیاری                          

شهرستان

نام سرویسکار مجاز

کدمجاز

آدرس سرویسکار

تلفن

بروجن

اردشیر طاهری

۲۵۹

خ آیت الله کاشانی ، تعمیرگاه یخچال طاهری

۰۳۸۲-۴۲۲۴۴۸۸

۴۲۲۳۵۰۸

بن

بهروز احمدی

۷۸۴

خ مدرس ، خدمات فنی زاگرس

۰۳۸۲-۳۷۲۲۲۱۱

۰۹۱۳-۳۸۱۴۴۰۵

شهرکرد

حميد رحيمي کاکلکي

۸۵۰

چهار محال و بختياري-شهر کرد-خ شريعتي -خ انتقال خون

۰۳۸۱۳۳۴۹۱۹۱-۰۹۱۳۱۸۴۶۵۳۴

فارسان

رستم مالکی

۳۱۴

خ مدرس ، سه راه بابا حیدر ، تعمیر گاه برادران مالکی

۰۳۸۲-۷۲۲۵۲۹۴

۷۲۲۷۰۵۲

لردگان

روح اله فرهنگ

۴۵۶

خ چشمه برم (امام) ، روبروی بانک ملی مرکزی ، خدمات فنی کلویناتور

۰۳۸۲-۵۲۲۵۳۸۱

 

اسامی سرویسکاران استان کهکیلویه و بویر احمد            

شهرستان

نام سرویسکار مجاز

کدمجاز

آدرس سرویسکار

تلفن

دهشت

علمدار استيک

۸۶۴

کهکلويه و بويراحد-دهدشت-خيابان شهيد بازگير-روبروي خيريه امام علي

۰۹۱۷۷۴۲۸۲۳۲-۰۷۴۴۳۲۳۱۲۰۸

گچساران

محمد رضا مظلوم زاده

۴۲۸

کوی کارکنان دولت ، خ دوم جنوبی ، تعمیرگاه یخچال

۰۷۴۲-۴۲۲۱۰۸۷

۴۲۲۲۶۵۰

۰۹۱۷-۱۴۲۱۰۷۰

گچساران

پیوند نظری

۶۱۵

روبروی بهزیستی ، بازارچه کوی طالقانی ، شرکت نفت ، تعمیرگاه یخچال پیمان

۰۷۴۲-۲۲۲۴۱۹۴

۹۱۷۱۴۰۷۰۶۲

یاسوج

حمید رحیمی

۵۱۷

خ مصلی ، مقابل درب شمالی مصلی ، خدمات فنی سرماساز

۰۷۴۱-۲۲۳۰۶۲۱

۲۲۳۲۴۷۸

۰۹۱۷-۷۴۱۷۲۶۹

 

 

اسامی سرویسکاران استان بوشهر           

شهرستان

نام سرویسکار مجاز

کدمجاز

آدرس سرویسکار

تلفن

برازجان

مهدی صفری پور

۶۱۲

خ امام خمینی ، جنب دبیرستان دخترانه پروین اعتصامی ، تعمیرگاه یخجال

۰۹۱۷-۷۷۴۹۸۵۸

بوشهر

حبیب اله قمری

۲۴۵

خ چهار باندی ، روبروی فروشگاه شهر و روستا ، تعمیر گاه یخچال

۰۷۷۱-۲۵۲۴۷۹۲

۰۹۱۷-۱۷۱۰۸۰۹

بوشهر

سید مختار مهیمنیان پور

۷۰۳

خ امام ، مقابل بانک کشاورزی ، خدمات فنی برادران مهیمنیان پور

۰۷۷۱-۳۵۳۷۷۳۰

۳۵۳۳۲۶۸

۰۹۱۷-۱۷۱۱۳۳۴

بندردیر

ابراهیم عابدی

۳۸۲

بلوار شهید بهشتی ، خدمات فنی عابدی

۰۷۷۲-۸۲۲۴۷۱۱

۸۲۲۶۲۵۵

بندرگناوه

عباس انصاری فرد

۵۲۴

نوروز آباد ، خ تختی ، روبروی اتفاقات برق قدیم ، تعمیرگاه انصاری فرد

۰۷۷۲-۳۲۲۰۲۷۳

۰۹۱۷-۷۷۱۴۹۰۵

جم

حسن موسوی

۵۹۵

م امام حسین ، روبروی بانک رفاه ، خدمات فنی برودت

۰۷۷۲-۷۶۲۳۱۲۸

۷۶۲۳۹۰۲

۰۹۱۷-۷۷۲۸۵۷۳

خورموج

امیرغلامی

۳۴۴

خ شهید مطهری ، کوی فرید ، جنب مسجد جامع ، تعمیرگاه عدالت

۰۷۷۲-۶۲۲۸۳۶۴

 

اسامی سرویسکاران استان ایلام                           

شهرستان

نام سرویسکار مجاز

کدمجاز

آدرس سرویسکار

تلفن

آبدانان

علی ملکی

۵۸۵

خ امام ، روبروی فروشگاه بسیج ، تعمیر گاه یخچال

۰۸۴۲-۶۲۲۵۲۰۳
۰۹۱۸-۸۴۱۵۲۰۱

ایلام

حسن آذرپیرا

۱۲۲

اول خ حافظ ، تعمیرگاه یخچال

۰۸۴۱-۳۳۳۸۹۷۲

ایلام

محمد رضا علیزاده

۶۶۴

خ خرمشهر ، روبروی بنیاد جانبازان وامور ایثارگران ، تعمیرگاه علیزاده

۰۸۴۱-۳۳۴۲۳۰۳
۰۹۱۸-۸۴۰۶۵۰۱

ایوانغرب

مجید رضا شوهانی زاد

۳۵۵

خ امام ، روبروی پاساژ کریمی ، خدمات فنی شوهانی زاد، کد پستی ۶۴۶۱۶-۱۵۴۱۱

۰۸۴۲-۳۲۳۱۹۸۹

دره شهر

مهرداد خادم

۳۰۲

کوی طالقانی ، تعمیر گاه یخچال

۰۸۴۲-۵۲۲۴۳۲۱

دره شهر

قاسم اولاد

۷۴۴

کوی طالقانی ، تعمیر گاه فنی اولاد

۰۸۴۲-۵۲۲۷۶۹۲
۰۹۱۸-۹۴۴۰۶۲۲

دهلران

حمید حمیدی زاده

۳۱۶

میدان انقلاب ، تعمیر گاه یخچال

۰۸۴۲-۷۲۲۴۱۳۱

سرابله

جهانشاه حقیقی

۵۸۴

خ شهید مفتح ، تعمیرگاه یخچال

۰۸۴۲-۴۲۲۲۲۸۲-۳
۰۹۱۸-۸۴۲۶۲۸۱

لومار

بربران احمدی

۶۵۹

جنب بانک صادرات ، خدمات فنی محمد مهدی

۰۸۴۲-۴۷۲۳۳۱۴
۰۹۱۸-۸۴۲۶۲۸۱

 

 

اسامی سرویسکاران استان کرمانشاه                      

شهرستان

نام سرویسکار مجاز

کدمجاز

آدرس سرویسکار

تلفن

اسلام آباد غرب

مراد شیخ احمدی

۳۵۱

خ شهید مفتح ، جنب کتابخانه عمومی کوثر ، پ و کد پستی ۳۵۹۷۸-۶۷۶۱۷

۰۸۳۲-۵۲۲۱۳۳۵

پاوه

کمال رضائی

۳۰۱

خ شهدای ۲۶ مرداد ، روبروی بانک ملت ، تعمیرگاه یخچال

۰۸۳۲-۷۲۲۲۶۷۹

 

۰۹۱۸-۳۳۲۳۲۵۶

پاوه

ولی احمدی

۸۲۳

باینگان ، خیابان شهید سلماس صالحی ، جنب پارک ملی

۰۸۳۲-۷۸۲۲۵۰۸

 

۰۹۱۸-۳۵۸۹۴۴۱

ثلاث باباخانی

ادریس عبداللهی

۷۱۴

خ امام خمینی ، خ سیل بند ، روبروی مسجد جامع ، خدمات فنی هستی

۰۸۳۲-۶۷۲۲۱۴۵

۰۹۱۸-۳۳۱۸۳۱۰

جوانرود

حبیب کریمی

۱۸۵

خ طالقانی ، پایین تر از ملت ، شماره ۲۴

۰۸۳۲-۶۲۲۶۵۱۷

روانسر

شهریار بختیاری

۳۲۴

خ امام ، جنب بانک صادرات

۰۸۳۲-۶۵۲۳۲۹۲

سرپل ذهاب

امير رضايي

۸۶۳

سرپل ذهاب-بلوار راه کربلا-روبروي بانک کشاورزي

۰۹۱۸۳۳۵۰۵۹۲-۰۸۳۴۲۲۲۶۸۸۴

سرپل ذهاب

شهرام یاری جانی

۳۷۹

بلوار راه کربلا ، چهارراه احمد بن اسحاق ، خ رجائی ، پ ۴۱

۰۸۳۴-۲۲۲۲۵۵۱

سنقر

سید کریم غفوری

۱۶۵

خ آیت اله غفاری ، بالاتر از قنادی پرستو، پ۵۳

۰۸۳۸-۴۲۲۳۰۲۰

صحنه

چراغعلی پیرسرابی

۲۴۷

خ شهید رستمی ، خدمات فنی کامران

۰۸۳۸-۳۲۲۳۸۶۲

صحنه

نومراد دانشگر

۵۰۶

خ شهید رستمی ، پایین تر از ایزوبام مکری ، تعمیرگاه یخچال

۰۸۳۸-۳۲۲۷۰۳۲

۰۹۱۸-۸۳۷۰۶۰۸

قصر شیرین

کیانوش بروندک

۳۰۴

خ قرنطینه ، روبروی گرمابه یاری ، بازار روز شهرداری ، تعمیرگاه یخچال

۰۸۳۵-۴۲۲۳۴۱۶

کرمانشاه

مالک نامداری

۱۹۷

بلوار طاق بستان ، روبروی بریدگی فرهنگیان ، جنب بانک صادرات ، خدات فنی دما ساز غرب

۰۸۳۱-۴۲۴۳۹۷۷

کرمانشاه

امید علی قاسمی

۴۴۶

شهیاد ، جنب مسجد قمر بنی هاشم ، پ۴۲۸

۰۸۳۱-۸۲۳۵۶۰۲

۰۹۱۸-۳۳۰۱۱۵۱

کرمانشاه

حسین عزیزی

۶۲۵

خ شریعتی ، روبروی دبیرستان دخترانه جلال ، تعمیرگاه یخچال

۰۸۳۱-۷۲۹۴۳۳۰

۷۲۱۲۲۰۰-۷۲۲۷۵۷۶

۰۹۱۸-۳۳۱۶۲۹۷

کنگاور

کهزاد اشرفی

۲۴۰

خ ژاندارمری ، روبروی گرمابه درخشان ، تعمیرگاه اشرفی

۰۸۳۷-۲۲۲۴۴۰۳

گهواره

گلمراد ضیائی

۶۴۹

خ اصلی ، جنب بانک کشاورزی ، یخچال سازی کاوه

۰۸۳۵-۵۸۴۲۷۴۰

۰۹۱۸-۸۵۵۴۴۲۶

گیلانغرب

نوراله طلائی

۲۳۷

م مسجد جامع ، خ رزمندگان ، تعمیرگاه طلائی

۰۸۳۵-۳۲۲۴۶۰۵

نودشه

جهاندارامینیان

۷۰۱

خ اصلی شهر ، روبروی آبشار وزن ، خدمات فنی غرب

۰۸۳۲-۷۶۴۲۹۲۱

۰۹۱۸-۳۳۱۴۵۰۶

هرسین

علیرضا نوروزی

۳۳۹

چهارراه کاشانی ، بالاتراز اداره ثبت اسناد ، تعمیرگاه نوروزی

۰۸۳۲-۳۲۲۲۱۷۵

فکس : ۳۲۳۲۸۱۱

۰۹۱۸-۸۳۶۹۰۷۸

اسامی سرویسکاران استان کردستان                           

 

شهرستان

نام سرویسکار مجاز

کدمجاز

آدرس سرویسکار

تلفن

 

بانه

محمد صالحی

۶۵۶

سه راه بوئین ، پایین تر از مسجد اصحاب ، تعمیرگاه زاگرس

۰۸۷۵-۴۲۳۶۶۲۳

 

۰۹۱۴-۴۰۱۳۷۰۱

 

فکس : ۴۲۳۴۹۳۴

 

بانه

کیوان عبدالله زاده

۷۹۴

خ مطهری ، نبش کوچه مسجد دارلحسان ،خدمات فنی کیوان

۰۸۷۵-۴۲۶۵۳۲۷

 

۰۹۱۸-۹۷۴۹۸۶۷۶

 

بیجار

پرویز مشکینی

۱۹۳

خ توحید ، روبروی بانک ملت ، پ ۱۴۱۷۶، کد پستی ۶۶۵۱۶

۰۸۷۲-۴۲۲۷۶۸۳

 

فکس : ۴۲۳۲۴۸۳

 

دیواندره

نامیق بختیاری

۴۰۴

خ امام ، روبروی خانه معلم ، تعمیرگاه بختیاری

۰۸۷۲-۳۷۲۴۸۹۹

 

سروآباد

عبداله عزیزی

۶۴۲

بلوار شهدا ، روبروی نیروی انتظامی ، خدمات فنی پویا

۰۸۷۵-۳۸۲۳۵۸۶

 

۰۹۱۸-۱۷۶۴۰۸۰

 

سقز

طاهر حسین زاده

۱۶۴

خ آزادی ، جنب داروخانه دکتر غنچه ای ، پ ۹۷

۰۸۷۴-۳۲۳۸۸۸۱-۲

 

فکس : ۳۲۳۸۸۸۳

 

سقز

یحی سلامت

۵۳۳

م ۲۲ بهمن ، ابتدای بلوار وحدت ، خدمات فنی معلم

۰۸۷۴-۳۲۳۶۲۳۶

 

۹۱۸۳۷۴۰۰۳۰

 

سنندج

بهاء الدین شاکری

۱۳۱

م نبوت ، ابتدای خ انقلاب

۰۸۷۱-۲۲۶۷۰۳۵

 

۲۲۷۷۱۳۳

 

سنندج

شمس اله میره کی

۵۶۵

خ صفری ، خ معراج ، نبش کوچه شاهین ، تعمیرگاه یخچال

۰۸۷۱-۳۲۳۴۳۸۷

 

۰۹۱۸-۸۷۱۱۲۶۱

 

سنندج

شاهواسلامی

۷۹۵

خ چهارباغ ، نرسیده به میدان امین ، خدمات فنی غرب گستر

۰۸۷۱-۲۲۶۰۵۶۸

 

۰۹۱۸-۸۷۷۰۰۲۱

 

قروه

محمد عامری

۱۶۷

خ پارک ، بالاتر از بنیاد ۱۵ خرداد ، موسسه فنی آسیا

۰۸۷۲-۵۲۲۶۹۰۶

 

۵۲۲۱۶۵۴

 

۰۹۱۸-۳۷۲۹۳۵۵

 

قروه

محمد شکری

۵۴۱

بلوار سید جمال ، بالاتر از بانک ملی ، موسسه فنی مهندسی حمید

۰۸۷۲-۵۲۲۴۵۰۵

 

۰۹۱۸-۸۷۳۵۱۱۳

 

کامیاران

علی عسگر امانی

۳۱۵

خ دکتر بهشتی ، ک شهید بزرگ امید ، روبروی پاساژتجارت

۰۸۷۲-۳۵۲۲۳۳۹

 

۳۵۲۳۹۹۷

 

مریوان

رحیم معروفی

۲۳۲

بلوار شهدا ، جنب آژانس مرکزی ، خدمات فنی معروفی

۰۸۷۵-۳۲۲۵۷۷۷

 
             

 

اسامی سرویسکاران استان زنجان                     

شهرستان

نام سرویسکار مجاز

کدمجاز

آدرس سرویسکار

تلفن

ابهر

مسعود خلیلیان

۵۵۳

م انقلاب اسلامی ، بلوار انقلاب اسلامی ، تعمیرگاه یخچال

۰۲۴۲-۵۲۷۷۷۱۱
۰۹۱۲-۲۴۲۱۹۴۹

خدابنده

محمد تقی بیاتی

۴۸۱

خ امام ، خ شهید رجائی غربی ، تعمیرگاه یخچال

۰۲۴۲-۴۲۲۴۳۹۹
 فکس : ۴۲۲۵۴۹۸

خرمدره

رامین کلانتری

۳۹۶

خ مطهری ، نبش کوچه ۱ ، پ۱۶۷۴۹ ، کد پستی ۴۵۷۱۹

۰۲۴۲-۵۵۲۳۷۳۵

زنجان

سید مسعود جمالی

۱۳۲

خ خرمشهر جنب پمپ بنزین ، روبروی باسکول ، پ ۲۹۵

۰۲۴۱-۷۲۷۵۹۲۲

زنجان

سید اکبر موسوی

۴۳۳

اسلام آباد ، ایستگاه محمد بقال ، روبروی بانک ملی ، پ ۳

۰۲۴۱-۵۲۳۱۰۹۱

صائین قلعه

حسن معینی

۵۲۶

خ امام ، پایین تر از بانک صادرات ، روبروی مخابرات سابق ، صائین قلعه

۰۲۴۲-۵۶۲۳۵۲۰  
۰۹۱۲-۴۴۱۷۲۵۵

طارم

محمد علی هاشم پور

۴۷۳

آب بر ، خ امام ، جنب فروشگاه بسیجیان ، تعمیرگاه یخچال

۰۲۴۲-۲۸۲۲۰۳۲

هیدج

سعید مرسلی

۶۳۴

خ شهید بهشتی ، روبروی مسجد ، پ ۲۳ ، صنایع برودتی سعید

۰۲۴۲-۵۷۵۳۷۰۶ 
۰۹۱۲-۲۴۲۰۵۸۴

 

 

اسامی سرویسکاران استان اردبیل                                         

شهرستان

نام سرویسکار مجاز

کدمجاز

آدرس سرویسکار

تلفن

اردبیل

ایرج ارشادی

۱۶۲

م بعثت ، جنب مخابرات ، پ ۵۳

۰۴۵۱-۶۶۱۸۰۰۱

۶۶۱۷۸۱۴

فکس : ۶۶۲۴۵۷۲

اردبيل

حسين جليلي

۸۵۷

اردبيل-هشتجين-خيابان شهيد چمران-روبروي اداره بهزيستي-خدمات فني برادران جليلي

۰۹۱۴۳۵۳۲۰۰۹-۰۴۵۲۴۸۲۲۸۵۲

بیله سوار

سجاد ایران نژاد

۷۴۳

خ شهید باقری ، بالاتر از کمیته امداد ، خدمات فنی سجاد

۰۴۵۲-۸۲۲۵۰۰۱

۰۹۱۴-۳۵۵۸۷۴۴

پارس آباد

محسن محمدی

۸۳۸

خ امام ، جنب رستوران دریا ، یخچال سازی محمدی

۰۴۵۲-۷۲۸۰۲۶۱

۰۹۱۴-۱۵۵۰۵۳۶

پارس آباد مغان

محمود علی هاشم وند

۴۷۴

خ شهید بهشتی ، جنب شمالی اداره کار ، تعمیرگاه یخچال هاشمی

۰۴۵۲-۷۲۲۶۴۰۰

۷۲۲۹۸۲۶

خلخال

افراسیاب اسماعیل زاده

۲۴۹

م جانبازان ، روبروی اداره راه و ترابری

۰۴۵۲-۴۲۲۵۱۴۷

۴۲۲۰۵۹۶

خلخال

اسماعیل شهبازی

۶۷۰

سه راه سید دانیال ، یخچال سازی شهبازی

۰۴۵۲-۴۲۲۴۵۰۷

۰۹۱۴-۱۵۱۵۰۷۴

گرمی

قنبر علی هاشم وند

۳۶۴

خ کتر بهشتی ، روبروی سه راه آموزش و پرورش ، تعمیرگاه هاشم وند

۰۴۵۲-۶۲۲۵۱۴۳

۶۲۲۴۳۰۴

۶۲۴۰۱۴۳

گیوی

یعصوب خادم نوع

۶۰۱

خ شهید باهنر، م شهرداری ، پ ۴۳۸

۰۴۵۲-۴۹۲۳۱۳۱

۴۹۲۳۷۳۷

۰۹۱۴-۳۵۳۱۸۳۸

فکس : ۴۹۲۴۵۰۰

مشکین شهر

منوچر خاوندی

۲۶۱

خ امام روبروی بهداری ، تعمیرگاه یخچال

۰۴۵۲-۵۲۳۴۱۲۹

فکس : ۵۲۳۷۲۶۱

 

 

اسامی سرویسکاران استان آذربایجان شرقی                

شهرستان

نام سرویسکار مجاز

کدمجاز

آدرس سرویسکار

تلفن

آذرشهر

ابولفضل مدنی

۲۲۱

خ امام خمینی ، روبروی هتل پردیس ، پ ۹۶

۰۴۱۲-۴۲۲۳۸۸۲
۰۹۱۴-۳۱۲۱۶۷۵

اسکو

کاظم داوری

۲۳۵

سبزه میدان ، اول خ الفت

۰۴۱۲-۳۲۲۳۳۱۲

اهر

نصراله فتح اله زاده

۲۲۴

خ امام خمینی ، بالاتر از میدان شهرداری ، جنب فروشگاه کارمندان

۰۴۲۶-۲۲۲۳۲۳۲

اهر

نادرنوروزی

۶۲۲

تقاطع خ امام و آزادی ، بالاتر از مسجد موسی بن جعفر ، تعمیرگاه یخچال نادر

۰۴۲۶-۳۳۳۳۴۴۴
۰۹۱۴-۳۲۶۰۶۰۱
فکس : ۳۳۳۰۷۸۱

ایلخچی

فرنوش نعمتی

۲۸۰

خ شهید بهشتی ، روبروی داروخانه پاستور ، تعمیرگاه نعمتی ، ک پ ۵۳۵۸۱

۰۴۱۱-۳۳۲۴۳۴۸

باسمنج

علیرضا نظر یار

۳۹۴

آخر خ آبرسانی ، روبروی ساختمان جدید شهرداری ، پ ۷۲

۰۴۱۲-۲۳۲۵۰۱۳

بستان آباد

محمد عابدی

۳۶۶

جاده ترانزیت ، بلوار آزادگان ، جنب دارائی ، تعمیرگاه یخچال

۰۴۳۲-۴۱۲۴۸۲۵
۴۱۲۷۵۸۰
فکس : ۴۱۲۰۴۲۵

بستان آباد

رحیم محرمی

۶۹۰

جاده ترانزیت ، ۱۰۰ متر بالاتر از ترمنیال تبریز ، تعمیرگاه محرمی

۰۴۳۲-۴۱۲۵۶۵۱
۰۹۱۴-۳۳۱۵۹۳۱

بناب

جعفر ایمان زاده

۵۳۱

خ امام ، پاساژ کشفی ، تعمیرگاه ناسیونال

۰۴۱۲-۷۲۲۹۲۵۷

بناب

مهدی فدائی

۶۸۱

خ مطهری ، میدان مهر آباد اول ، خ آغاجاری ، تعمیرگاه فدایی

۰۴۱۲-۷۲۲۴۶۰۵
۷۲۳۸۸۳۱
۰۹۱۴-۴۱۳۳۹۲۰

تبریز

حسن افخم

۱۷۴

آخر خیام ، نرسیده به چهار راده لاله ، روبروی بانک ملت

۰۴۱۱-۴۴۴۲۳۸۳
۴۴۲۷۵۰۷

تبریز

علی محمدی

۴۵۹

خ قدس ، نرسیده به چهارراه آخونی ، جنب نمایشگاه ارابه ، خدمات فنی محمدی

۰۴۱۱-۴۴۴۱۱۲۱
۴۴۴۱۵۱۷

تبریز

منوچهرورقانی

۴۶۲

اول شهرک پرواز ، نبش خ بابائی ۳ ، تعمیرگاه منوچهر

۰۴۱۱-۳۸۵۳۰۰۷
۳۸۱۳۰۰۷

تبریز

غلام رضا سبزی

۶۱۴

شهر شهید چمران ، جنب بانک ملت ، موسسه فنی پیام

۰۴۱۱۴۲۴۴۰۲۳
۴۲۵۶۶۱۲
۰۹۱۴-۳۱۳۸۳۳۶

تبریز

یونس اسمعیلی

۶۸۸

خ مفتح ، کوی باهنر ، ۱۸ متری رجائی ، نرسیده به درمانگاه تامین اجتماعی ، تعمیر گاه یخچال

۰۴۱۱-۲۳۶۲۳۴۳

تبریز

جاوید جامی پور

۸۱۴

شهرک باغمیشه ، نرسیده به خانه چوبی ، ابتدای خ کالج ، نمایندگی جاوید

۰۴۱۱-۶۶۷۱۰۱۰
۶۶۷۲۴۰۰-۶۶۷۷۷۷۷
۰۹۱۴-۴۰۰۵۰۱۱
فکس : ۶۶۹۵۵۲۶

تسوج

غلامعلی علیپور

۴۶۰

خ امام ، نرسیده به مدرسه راهنمائی تربیت ، تعمیرگاه جم

۰۴۷۲-۲۴۶۲۳۱۹
۲۴۶۴۱۳۶

خسروشهر

علی خدادادی

۶۰۶

خ امام ، روبروی بانک رفاه ، تعمیرگاه سبلان

۰۴۱۲-۲۶۶۳۷۵۰
۰۹۱۴-۴۰۰۵۰۱۱

سراب

شعبان علی اکبر زاده

۳۶۵

نبش چهارراه دارائی ، تعمیرگاه اکبرزاده

۰۴۳۱-۲۲۲۶۱۷۶

سهند

ناصر پوردرگاهی

۷۸۳

فاز یک ، محله ۳ ، پاساژ نمونه ، جنب اداره پست ، پلاک ۲۷

۰۴۱۲-۳۴۴۷۹۲۹
۰۹۱۴-۳۱۷۲۲۵۳

شبستر

علی علمشاهی

۳۱۸

خ پاسداران ، روبروی صندوق انصار المجاهدین ، پ ۵۱

۰۴۷۱-۲۲۲۱۵۶۶
۲۲۲۷۵۶۶

صوفیان

محمدحسینقلی پور

۶۱۸

خ آزادی ، خدمات فنی قلی پور

۰۴۷۲-۳۲۲۰۹۴۲
۰۹۱۴-۳۰۹۱۳۵۱

عجبشیر

یوسف حداد

۱۷۸

خ امام جنب بانک سپه ، تعمیرگاه حداد

۰۴۷۲-۶۲۲۳۸۱۵

کلیبر

اتفات میرزاپور

۲۷۹

خ امام جنب بانک ملت ، تکنیک فنی سرد  و گرم

۰۴۲۷-۴۲۲۲۰۴۴
فکس : ۴۲۲۴۰۸۸

گوگان

ولی محمدیان

۶۸۲

خ سعدی ، بالاتر از کتابخانه عمومی ، تعمیرگاه محمدیان

۰۴۱۲-۴۵۲۶۵۸۱
۰۹۱۴-۴۱۲۰۰۱۳

مراغه

جعفر رحیم زاده

۶۱۶

خ قدس (شیخ تاج) ، اول دکتر چمران ، روبروی سونوگرافی دکتر اسعدی ، خدمات فنی رحیم زاده

۰۴۲۱-۲۲۲۶۹۳۸
۰۹۱۴-۱۲۱۰۴۴۷

مراغه

باقر غفاری

۱۸۲

خ قم جنوبی ، جنب مسجد سفید و پاساژ رهنما ، تعمیرگاه غفاری

۰۴۲۱-۲۲۴۳۳۱۴-۵
۰۴۲۱-۲۲۳۴۸۳۰
۰۹۱۴-۱۲۱۱۵۵۷

مراغه

علیرضا رشیدی

۲۴۶

خ خواجه نصیر ، جنب مخابرات ، پ ۱۴۱

۰۴۲۱-۲۲۲۹۸۷۶
۲۲۴۶۳۳۳

مرند

عباسعلی علیزاده

۱۶۶

خ قیام ، نرسیده به پل سردار ملی

۰۴۹۱-۲۲۳۸۰۶۰
۰۹۱۴-۴۹۱۲۲۷۲

ملکان

جواد شرفی

۱۶۸

خ معلم ، نرسیده به مسجد آبیده

۴۲۲-۸۲۲۵۶۶۵

مهربان

رضا استاد زاده

۴۶۸

م جمهوری ، جنب بانک صادرات ، خدمات فنی استاد زاده

۰۴۳۲-۷۱۲۳۱۲۲

میانه

حسینعلی سیرانی

۲۳۴

خ سرچشمه ، تعمیر گاه سیرانی

۰۴۲۳-۲۲۲۳۷۳۵

هادیشهر

محمد ذاکری

۲۳۳

خ امام جعفر صادق مقابل ایستگاه مینی بوس جلفا ، پ ۲۰۲

۰۴۹۲-۳۰۴۳۴۳۸

هشترود

منصور صالحیان

۶۰۸

خ شهید رجایی ، جنب اداره برق ، لوازم خانگی صالحیان

۰۴۲۴-۶۲۲۱۵۷۵
۰۹۱۴-۴۲۴۱۰۸۳

 

 

اسامی سرویسکاران استان آذربایجان غربی                                  

شهرستان

نام سرویسکار مجاز

کدمجاز

آدرس سرویسکار

تلفن

اشنویه

محمد فتحی

۴۷۵

خ سربازان گمنام ، تعمیر گاه یخچال فتحی

۰۴۴۹-۵۳۲۳۱۲۴

ارومیه

تقی تقی زادگان

۱۲۱

خ همافر ۳ سابق ، بالاتر از بیمارستان امام خمینی ، روبروی پارک یاس ، تعمیر گاه تقی زادگان

۰۴۴۱-۳۴۴۰۱۲۳

ارومیه

سیروس مبین فر

۷۱۶

دروازه مهاباد ، خ بنی هاشم ، روبروی پاساژ امین ، تعمیرگاه مبین فر ، پلاک ۳/۱۳۱

۰۴۴۱-۲۳۵۳۴۰۸

۰۹۱۴-۳۴۱۳۷۸۶

ارومیه

شهرام جلیل زاده

۴۱۴

بروبروی مصلای امام خمینی ، خ محراب ، خ مجلسی ، روبروی کوچه ۱۰ ، تعمیرگاه یخچال

۴۴۱-۲۳۶۶۷۶۷

۰۹۱۴-۱۴۵۲۳۱۸

ارومیه

شاهرخ اکبر زاده

۱۲۹

فلکه کسری ، اول همافر ۱ ، تعمیرگاه یخچال

۰۴۴۱-۲۲۲۲۳۰

۲۲۲۷۱۶۴

۰۹۱۴-۳۴۱۶۰۶۳

فکس : ۲۲۴۷۳۶۶

بازرگان

خسرو عبداله زاده

۵۱۲

خ امام ، جنب گرمابه ، تعمیرگاه یخچال

۰۴۶۲-۳۳۷۲۳۶۰

بوکان

فخر الدین پاک سرشت

۷۳۶

خ مولوی شرقی ، نرسیده به گاراژ سیف اللهی ، نبش کوچه لاچین ۱۲ ، تعمیرگاه پاک سرشت

۰۴۸۲-۶۲۳۲۸۶۳

۰۹۱۴-۳۸۱۵۵۸۴

بوکان

ابراهيم شيرزاد

۸۴۵

خ شهيد بهشتي-روبروي ترمينال شاهين دژ-تعميرگاه شيرزاد

۰۴۸۲۶۲۲۹۶۷۷-۰۹۱۴۴۸۲۲۴۶۲

پلدشت

صفر نظر زاده

۴۴۷

خ امام ، روبروی مسجد جامع ، یخچال سازی برفک

۰۴۶۲-۴۶۲۳۳۶۵

منزل : ۴۶۲۴۶۰۲

پیرانشهر

عبداله میهن پور

۴۶۱

خ آزادی شرقی ، تعمیرگاه میهن پور

۰۴۴۴-۴۲۲۵۳۷۶

تکاب

مقصود نعمتی

۵۱۱

خ امام سه راه جهاد سازندگی ، تعمیرگاه فنی نعمت

۰۴۸۲-۵۲۲۴۳۱۰

۵۲۲۹۲۶۲

۰۹۱۲-۳۴۱۵۳۳۱

چالدران

محمد محمدنژاد

۴۶۴

م شهید نیکخواه ، تعمیرگاه محمدنژاد

۰۴۶۲-۳۶۲۳۴۶۴

خوی

حسین قصاب زاده

۱۳۳

م مطهری ، اول خ موسوی ، تعمیرگاه یخچال

۰۴۶۱-۲۴۵۶۵۵۱-۲

سردشت

ناصر کریمیان

۴۵۲

خ کمربندی ، بالاتر از شهرداری ، تعمیرگاه الان سرویس

۰۴۴۴-۳۲۲۸۳۹۶

سلماس

فرزین دیهیم

۸۳۴

خ طالقانی ، بالاتر از اداره برق ، تقاطع مصطفی خمینی، تعمیرگاه دیهیم

۰۴۴۳-۵۲۴۲۱۷۱

تلفکس : ۵۲۳۶۰۶۱

۰۹۱۴-۳۴۶۵۸۸۱

سلماس

ناصر دیهیم

۱۷۳

خ طالقانی ، بالاتر از اداره برق ، تقاطع مصطفی خمینی، تعمیرگاه دیهیم

۰۴۴۳-۵۲۴۲۱۷۱

تلفکس : ۵۲۳۶۰۶۱

سلماس

عباسعلی اژدری

۲۵۸

خ فردوسی ، مقابل پاسگاه انتظامی ، پ۷۳۹

۰۴۴۳-۵۲۴۳۷۵۸

شاهین دژ

غلامرضا میرزائی

۳۵۴

خ ساحل ، پایین تر از مغازه های شهرداری ، تعمیر گاه یخچال

۰۴۸۲-۴۲۲۲۱۳۳

شوط

پژمان محمد پور

۷۷۳

خ امام حسین (ع) ، جنب آژانس شمس ، خدمات فنی پِژمان

۰۴۶۲-۴۲۲۷۸۷۹

۰۹۱۴-۹۶۰۷۰۰۸

قره ضیاء الدین

عیسی حسن زاده

۴۷۹

بلوار ورودی شهر ، نرسیده به چهارراه ، سرویس همگانی حسن زاده

۰۴۶۲-۲۷۲۵۳۰۷

۰۹۱۴-۱۶۳۰۳۲۰

ماکو

رحیم اسدی

۲۴۳

خ امام ، بالاتر از هنرستان دخترانه کوثر، خدمات فنی اسدی

۰۴۶۲-۳۲۲۲۱۷۳

مهاباد

کمال عبداله پور آذر

۱۵۱

خ کشاورز ، بین مسجد نور و پاسگاه ، جنب بنگاه معروفی ، پ ۸۳ ، موسسه فنی مهندسی نور ، کد پستی ۵۹۱۴۸۵۹۹۱۵ ص پ ۵۱۷

۰۴۴۲-۲۲۲۰۵۹۴

۲۳۴۶۰۵۰

فکس: ۲۲۳۱۱۷۸

میاندوآب

سیامک عاشق

۱۹۱

خ ۱۷ شهریور ، جنب شرکت فرش دستبافت

۰۴۸۱-۲۲۲۰۱۸۷

نقده

سید جمال محمدی

۴۸۳

خ رسالت ،نرسیده به فلکه نماز، کارگاه فنی صنعتی دانفوس

۰۴۴۳-۶۲۶۶۸۲۴

۶۲۶۸۳۸۶

نقده

سهراب جمشیدی

۴۸۴

خیابان پاسداران غربی ، روبروی مسجد صاحب الزمان ، تعمیر گاه یخچال

۰۴۴۳-۶۲۲۷۱۶۵

۰۹۱۴-۴۴۶۵۱۹۸

 

 

اسامی سرویسکاران استان همدان                                  

شهرستان

نام سرویسکار مجاز

کدمجاز

آدرس سرویسکار

تلفن

اسد آباد

محسن صداقت

۶۳۷

خ فرهنگ ، مقابل بانک ملی ، شعبه سید جمال الدین ، خدمات فنی صداقت

۰۸۱۲-۳۲۲۴۱۶۱

۳۲۲۵۱۸۴

۰۹۱۸-۸۱۱۹۰۴۸

اسد آباد

بهروز کوهی

۸۳۹

میدان ساعت ، خ ۱۵ خرداد ، جنب جهاد سابق

۰۸۱۲-۳۲۲۵۰۱۶

۰۹۱۸-۳۰۷۴۲۴۷

فکس : ۳۲۴۴۵۲۷

بهار

بهمن زبردستی نیک

۳۴۸

خ امام خمینی ، پایین تر از بانک تجارت ، تعمیرگاه زبردستی

۰۸۱۲-۴۲۲۶۱۰۴

تویسرکان

محمد رهنورد

۱۸۷

م امام خمینی ، راسته نجارها ، تعمیرگاه یخچال

۰۸۵۲-۴۲۲۴۶۱۰

تویسرکان

سید محمد میرمعینی

۴۷۰

خ شریعتی ، تعمیرگاه یخچال میرمعینی

۰۸۵۲-۴۲۲۵۰۸۲

۰۹۱۸-۸۵۱۲۴۴۱

رزن

محسن حاتمی

۳۴۷

روبروی بانک ملی ، خ شهید توکلی ، جنب بنیاد شهید

۰۸۱۲-۶۲۲۲۷۸۸

قروه درجزین

مهدی نجفی

۶۲۶

م امام ، بلوار مفتح ، تعمیرگاه یخچال مهدی

۰۸۱۲-۶۵۶۵۴۸۳

۰۹۱۲-۶۰۶۵۲۴۸

کبودرآهنگ

ابراهیم شوندی

۳۸۴

خ شهید رجائی ، پ ۹۰۵/۹۵۲ ، خدمات فنی شوندی

۰۸۱۲-۵۲۲۶۹۹۶

فکس : ۵۲۲۲۸۰۵

لاجین

بهروز درویشی

۳۸۵

خ امام ، روبروی بانک تجارت ، خدمات فنی ارگ

۰۸۱۲-۴۵۲۳۸۳۲

۰۹۱۸-۸۱۲۷۳۴۹

ملایر

احمد حیدری

۵۳۵

خ اراک ، مقابل پمپ بنزین ، تعمیرگاه یخچال

۰۸۵۱-۲۲۲۲۲۱۲

۲۲۲۴۳۷۶

۰۹۱۸-۳۵۱۹۵۶۶

نهاوند

امرالله سلگی

۷۳۳

میدان ۱۷ شهریور ، بلوار امام حسین ، خدمات فنی سلگی

۰۸۵۲-۳۲۲۰۷۰۴

۰۹۱۸-۷۱۳۰۲۶۶

۰۹۱۸-۳۵۳۹۵۸۴

همدان

غلامحسین قمری

۷۴۰

خ طالقانی ، بالاتر از چهارراه امی کبیر ، نبش کوچه زنبق ، روبروی هنرستان ابن سینا ، پ ۲

۰۸۱۱-۸۲۶۳۷۴۹

۰۹۱۸-۹۰۴۴۰۵۹

همدان

محمد حسین نعمتی

۷۵۶

۲۰متری شیرسنگی ، روبروی کارخانه کارگر ،پ ۳۴

۰۸۱۱-۸۲۷۱۱۲۵

۰۹۱۸-۸۱۴۴۸۲۹

همدان

حسن حداديان

۸۶۰

همدان-بلوار شاهد-ابتداي ۳۰متري بني هاشم

۰۹۱۸۸۱۷۸۹۹۰-۰۸۱۱۲۶۶۷۷۱۲

 

رسانه های همکار