خدمات پس از فروش مجیک و بلومبرگ

3 سال پیش
blomberg

تلفن مرکز خدمات پس از فروش : ۸ – ۸۸۴۸۰۴۳۰ – ۰۲۱

logo-magic110

تلفن مرکز خدمات پس از فروش : ۸ – ۸۸۴۸۰۴۳۰ – ۰۲۱

دانلود لیست خدمات پس از فروش

شماره تلفن نمایندگی مجیک 

لیست خدمات پس از فروش مجیک در سراسر کشور

شهر

نماینده

تلفن

موبایل

کد

تبریز

افشین هلال

-۶۷

۰۹۱۴۳۰۸۶۹۵۹

تبریز

علی پاکدامن

۳۳۳۶۷۱۰

۰۹۱۴۱۱۴۹۱۷۵

۴۱۱

مراغه

سلام زاده

۲۲۲۸۵۲۷

۰۹۱۴۱۲۱۱۲۸۱

۴۲۱

میانه

مسافر

۲۲۳۶۳۰۲

*

۴۲۳

ارومیه

بهجت قامت

۲۲۲۸۷۳۸

۴۴۱

خوی

ویشلقی

۲۴۴۰۰۹۴

۴۶۱

میاندوآب

صمدی

۲۳۳۳۷۹۰

۴۸۱

مهاباد

محی

۲۲۳۲۳۲۲ -۲۲۲۹۲۹۵

۰۹۱۴۱۴۲۱۶۷۱

۴۴۲

اردبیل

ثریائی

۲۲۴۰۷۱۲

۴۵۱

اصفهان

علائی

۲۲۵۶۷۴۸-۲۲۸۳۷۹۵

۰۹۱۳۱۱۱۶۸۹۱

۳۱۱

اصفهان

خلیقی

۲۳۳۸۰۶۹-۲۳۴۱۹۶۵

۰۹۱۳۱۱۶۰۶۱۵

۳۱۱

ایلام

احمدی

۳۳۳۱۲۸۴

۸۴۱

تهران

سهند سرویس

۸۸۴۸۰۴۳۰-۹

۰۹۱۹۶۲۶۴۵۷۶

۲۱

اهوار

فریدونی

۲۲۳۰۷۸۴-۲۲۲۴۵۰۸

۶۱۱

بهبهان

شکرائی

۲۲۲۴۴۳۵

۰۹۱۷۳۴۴۰۳۴۴

۶۷۱

خرمشهر

رضائی مهر

۴۲۴۰۷۸۴-۴۲۲۶۴۶۹

۶۳۲

شیراز

ناظمی

۲۲۴۵۰۲۴-۲۳۵۴۸۵۹

۷۱۱

قزوین

مجابی

۲۲۲۷۸۳۹

۰۹۱۲۲۸۲۶۲۰۴

۲۸۱

قم

بخشنده

۷۷۷۲۰۲۲-۷۷۷۱۴۱۴

۰۹۱۲۱۵۳۹۳۴۱

۲۵۱

بروجرد

صوفی

۲۶۲۷۹۰۶-۲۶۲۵۹۴۵

۰۹۱۶۱۶۲۳۴۰۱

۶۶۲

بانه

شجاعی

۴۲۲۱۵۹۳

۸۷۵

سیرجان

ملکی نیا

۴۲۲۷۵۷۲

۰۹۱۳۱۴۵۶۷۷۳

۳۴۵

کرمانشاه

فلاحی

۷۲۸۶۷۹۹

۸۳۱

گرگان

ذهبی

۵۵۲۸۸۸۳-۵۵۲۳۰۵۳

۱۷۱

بندر انزلی

چاوشی

۳۲۲۳۷۲۷-۳۲۲۶۱۳۵

۱۸۱

بابل

رحیمی

۳۲۶۶۰۴۲-۳۲۳۰۴۶۵

-۰۹۱۱۱۱۲۲۱۰۳

۱۱۱

تن کابن

قورچی بیگی

۴۲۲۷۲۷۰-۴۲۳۴۳۶۴

۰۹۱۱۳۹۲۴۳۷۱

۱۹۲

اراک

شاکری

۲۲۴۹۲۱۰-۲۲۲۵۸۲۴

۰۹۱۸۱۶۱۳۹۰۴

۸۶۱

اراک

صادقی

۲۲۲۶۴۸۵-۲۲۵۲۱۶۸

۸۶۱

بندر عباس

دانشمند

۲۲۴۳۶۶۶

۰۹۱۷۷۶۸۵۰۴۵

۷۶۱

بندر عباس

استعانه

۳۳۳۲۶۱۰

۰۹۱۷۷۶۱۱۳۳۶

۷۶۱

همدان

فتحی مهند

۲۵۲۵۱۹۶-۲۵۲۵۸۰۹

۸۱۱

یزد

چراغی

۷۲۴۲۳۵۶

۳۵۱

لطفا امتیاز دهید
0
نویسنده مطلب scobar

بدون دیدگاه

رسانه های همکار